Kata Dua Imam Husain kepada Para Ulama’

Kata dua Imam Husain sebagai peringatan keras kepada para ulama' agar melihat bahawa agama dan politik serta agama dengan urusan pengaturan kehidupan tidak boleh dipisahkan adalah salah satu diantara sifat wajib yang perlu dimiliki oleh para ulama' guna membimbing dan menjaga perjalanan umat meraih keredha'an ilahi yang sebenarnya. Selamat menonton!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *