Adakah Imam Ja’far As-Sadiq Berpolitik ?

Ketika zaman pemerintahan Bani Umayyah, Imam Ja'far as Sadiq tetap bergerak, berdakwah & menyampaikan pelbagai Ilmu pengetahuan dalam kalangan umat Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *