Bab Taqlid – Wilayatul Faqih Dan Kepimpinan Umat

1. Makna Wilayatul Faqih Wilayatul Faqih ialah pemerintahan yang dikendalikan oleh seorang faqih yang adil dan pandai dalam masalah agama. (Ajwibah al-Istifta'at, soalan 56).

  Makna Wilayatul Faqih Wilayatul Faqih ialah pemerintahan yang dikendalikan oleh seorang faqih yang adil dan pandai dalam masalah agama.  (Ajwibah al-Istifta’at, soalan 56).   Perhatian: Wilayatul Faqih dalam kepimpinan masyarakat Islam dan mengatur pelbagai urusan negara Islam dalam setiap zaman dan masa, adalah merupakan salah satu dasar dan rukun mazhab haq Syi’ah Imamiyah yang […]

Continue reading