Sahibul Dar

Siri Mahdawiyah صاحب الدار Imam Asr wa Zaman AJF adalah wasi dan pemilik keberadaan terakhir. Nubuwah dan Imamah adalah hakikat yang sama sekali berbeza dengan para pemimpin yang dilantik oleh masyarakat. Ianya adalah urusan Allah dan berasal dari Allah. Allah SWT mengurniakan mereka kepimpinan agama dan dunia, baik di atas dunia ini, mahupun di dunia […]

Continue reading