Al-Muntazar

Siri Mahdawiyah المنتظر Al Mahdi AJF Penyelamat dan Puncak Pengharapan Penantian dan harapan kedatangan pagi yang bersinar sentiasa memberikan nafas kesegaran dan ketenangan kepada kehidupan insan setelah melalui kegelapan malam. Penantian kepada hari yang mana permusuhan, takakbur dan hasad dengki bertukar menjadi persaudaraan dan kasih sayang, kejujuran mengambil tempat pembohongan dan sifat munafiq. Penantian kepada […]

Continue reading