Pelajaran 20 – Keadilan Ilahi (Bhgn. 2)

Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata:

  Beberapa Keraguan dan Jawapan   Keraguan Pertama Bagaimana mungkin pelbagai perbezaan pada makhluk Allah, khususnya manusia, itu boleh sesuai dengan Keadilan dan Hikmah Ilahiyah? Dan mengapa Allah Yang Maha Adil dan Bijak tidak menciptakan seluruh makhluk-Nya dalam bentuk yang sama? Jawapan : perbezaan yang terdapat pada makhluk-makhluk Allah swt. di alam ini adalah suatu […]

Continue reading


Pelajaran 20 – Keadilan Ilahi

Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata:

Pengenalan Sepanjang pelajaran-pelajaran yang lalu nampak banyak ikhtilaf di antara dua mazhab Kalam, iaitu  Asy’ariyah dan Mu’tazilah dalam pelbagai masalah. Di antaranya, masalah kalam Allah, iradah Allah, tauhid sifati, Keterpaksaan dan ikhtiar, qadha dan qadar. Kita pun melihat betapa pandangan dua mazhab tersebut memberi kesan dan membawa kepada sikap ifrat dan tafrit ( berlebih-lebihan dan […]

Continue reading