Kazhm al-Ghaizh (Mengawal Kemarahan)

Kazhm al-Ghaizh (bahasa Arab: کظم الغیظ) ertinya mengendalikan amarah yang merupakan salah satu daripada keutamaan akhlak. Dalam ayat 134 surah Aali Imran menyebut bahawa mengendalikan amarah adalah salah satu daripada keperibadian orang-orang baik. Demikian pula dalam riwayat disebutkan bahawa mengendalikan amarah mampu menjauhkan diri seseorang daripada azab Ilahi dan dapat menghadirkan keridhaan Allah swt. Para […]

Continue reading