Baqiyyatullah

Siri Mahdawiyah بَقِیةُ اللَّهِ Antara panggilan terkenal Imam Al Mahdi adalah Baqiyatullah. Dengan peredaran waktu, nama dan tanda seseorang akan hilang dimamah zaman. Istana dan mahligai kemegahan akan bersatu dengan tanah dan lama kelamaan akan dilupakan. Telah berlalu insan-insan yang hebat yang kini hanya bahagian dari lipatan sejarah. Keagungan para maharaja kini hanya tinggal pada […]

Continue reading