Al-Qaim

Siri Mahdawiyah القائم Al Qaim adalah antara nama dan panggilan khusus untuk Sahibuz Zaman AJF. Selepas dunia dipenuhi dengan syirik dan kezaliman, manusia bergelimpangan dengan dosa dan kefasadan, muncul dari tanah Mekkah seorang lelaki membawa harapan kepada kemanusiaan. Baginda adalah Muhammad Rasulullah. Dia memancarkan cahaya keadilan dan menenggelamkan kegelapan kezaliman. Baginda berdiri menghancurkan kefasadan dan […]

Continue reading


Taharah (Kesucian) – Bab Air

1. Jenis-jenis Air Air terbahagi kepada dua bahagian, iaitu: 1. Air mudhaf. 2. Air mutlak. - Dan air mutlak terbahagi kepada:

  Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesucian (taharah) dan kebersihan. Sebahagian daripada amalan-amalan dan kewajipan-kewajipan syar’i hanya akan menjadi sah ketika dilakukan dengan bersuci. Dan menurut agama Islam, sebahagian benda hukumnya tidak suci (najis) dan seharusnya sentiasa atau dalam keadaan-keadaan tertentu menghindarinya.   Dalam feqah agama Islam, selain terdapat kebersihan dan kesucian […]

Continue reading


Bab Taqlid – Wilayatul Faqih Dan Kepimpinan Umat

1. Makna Wilayatul Faqih Wilayatul Faqih ialah pemerintahan yang dikendalikan oleh seorang faqih yang adil dan pandai dalam masalah agama. (Ajwibah al-Istifta'at, soalan 56).

  Makna Wilayatul Faqih Wilayatul Faqih ialah pemerintahan yang dikendalikan oleh seorang faqih yang adil dan pandai dalam masalah agama.  (Ajwibah al-Istifta’at, soalan 56).   Perhatian: Wilayatul Faqih dalam kepimpinan masyarakat Islam dan mengatur pelbagai urusan negara Islam dalam setiap zaman dan masa, adalah merupakan salah satu dasar dan rukun mazhab haq Syi’ah Imamiyah yang […]

Continue reading


Al-Muntazar

Siri Mahdawiyah المنتظر Al Mahdi AJF Penyelamat dan Puncak Pengharapan Penantian dan harapan kedatangan pagi yang bersinar sentiasa memberikan nafas kesegaran dan ketenangan kepada kehidupan insan setelah melalui kegelapan malam. Penantian kepada hari yang mana permusuhan, takakbur dan hasad dengki bertukar menjadi persaudaraan dan kasih sayang, kejujuran mengambil tempat pembohongan dan sifat munafiq. Penantian kepada […]

Continue reading


Fiddhah al-Nubiyyah

Fiddhah al-Nubiyyah (Bahasa Arab: فضة النوبیة) adalah pembantu Sayyidah Fatimah Zahra sa. Nabi Muhammad saww memanggilnya dengan nama tersebut. Namanya mewarnai peristiwa-peristiwa wiladah Imam Husein as, turunnnya Ayat Ith'am dan syahadah Fatimah Zahra sa. Setelah Sayyidah Fatimah Zahra sa syahid, Fiddha bernikah sebanyak 2 kali. Salah satu karakteristiknya adalah dia boleh berbicara dengan ayat-ayat al-Quran dan mengetahui ilmu kimia. Dikatakan pula bahawa dia juga turut hadir dalam peristiwa Karbala.

  Fiddhah al-Nubiyyah (Bahasa Arab: فضة النوبیة) adalah pembantu Sayyidah Fatimah Zahra sa. Nabi Muhammad saww memanggilnya dengan nama tersebut. Namanya mewarnai peristiwa-peristiwa wiladah Imam Husein as, turunnnya Ayat Ith’am dan syahadah Fatimah Zahra sa. Setelah Sayyidah Fatimah Zahra sa syahid, Fiddha bernikah sebanyak 2 kali. Salah satu karakteristiknya adalah dia boleh berbicara dengan ayat-ayat […]

Continue reading


Taqlid (3)

7. Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara:

  Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara: 1)        Dengan cara itmi’nan (keyakinan hati) yang diperolehi baik melalui informasi yang tersebar dalam masyarakat umum, atau melalui pengalaman peribadi, atau melalui cara-cara yang lain. 2)        Dengan kesaksian dua orang yang adil daripada ahli khibrah (mujtahid) walaupun […]

Continue reading


Taqlid (2)

7. Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara:

Syarat-syarat Marja’ Taqlid – Tab’idh Dalam Bertaqlid   Syarat-syarat Marja’ Taqlid Perhatian: Seseorang itu dapat menjadi marja’ taqlid dan boleh diikuti jika dia telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut: Lelaki. Baligh. Berakal. Bermazhab Syiah Imamiyah. Anak halal. Secara ihtiyath wajib, masih hidup. Adil. Berdasarkan kepada pentingnya kedudukan marja’iyah dalam masalah fatwa, maka secara ihtiyath wajib seorang […]

Continue reading


Doa Kumail

Doa Kumail (Bahasa Arab: دعاء كميل) adalah doa yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad Nakha'i daripada Imam Ali as.

  Doa Kumail (Bahasa Arab: دعاء كميل) adalah doa yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad Nakha’i daripada Imam Ali as. Doa ini memuatkan kandungan-kandungan tinggi tentang pengenalan kepada Allah swt dan permohonan ampun atas dosa-dosa. Allamah Majlisi meyakini Doa Kumail sebagai doa yang terbagus. Doa ini termasuk daripada doa-doa yang sudah tersebar luas, di mana […]

Continue reading


Aminah binti Wahab

Aminah binti Wahab (bahasa Arab:آمِنة بنت وَهْب) wafat 46 tahun sebelum Hijrah atau bertepatan dengan tahun 576 M adalah ibu Nabi Muhammad saww dan salah seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati. Dia bernikah 53 atau 54 tahun sebelum tahun Hijriyah dengan Abdullah bin Abdul Muththalib. Dari hasil pernikahannya dengan Abdullah dia melahirkan Muhammad, 52 tahun sebelum tahun Hijriah. Disaat puteranya masih berusia 4 atau 6 tahun, Aminah meninggal dunia ketika melakukan perjalanan ke Madinah. Diapun dimakamkan di sebuah tempat yang bernama Abwa.

  Aminah binti Wahab (bahasa Arab:آمِنة بنت وَهْب) wafat 46 tahun sebelum Hijrah atau bertepatan dengan tahun 576 M adalah ibu Nabi Muhammad saww dan salah seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati. Dia bernikah 53 atau 54 tahun sebelum tahun Hijriyah dengan Abdullah bin Abdul Muththalib. Dari hasil pernikahannya dengan Abdullah dia melahirkan Muhammad, […]

Continue reading


Taqlid (1)

7. Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara:

  “Ketahuilah bahawa diwajibkan ke atas setiap mukallaf yang belum sampai ke peringkat ijtihat dalam masalah yang bukan asas agama (ibadat dan muammalat; baik yang wajib mahupun yang sunat) supaya bertaqlid (kepada seorang marja’ yang a’lam) atau berihtiyath dengan syarat mengetahui tempat-tempat (yang berkaitan dengan) ihtiyath, dan perkara ini tidak diketahui ramai melainkan segelintir sahaja, […]

Continue reading