Hidayah Dalam Al-Quran (5)

  Hidayah dalam Al Quran 5 Pembuktian Imamah Oleh: Ustaz Syed Hassan Al-Attas Bentuk Hidayah dalam Al Quran 3 Hidayah Taqwini. Pada perbahasan yang lepas, kita telah bahaskan tentang hidayah fitriyah dan hidayah tasyrie. Hidayah tasyrie adalah penyempurna kepada hidayah fitriyah. Sekarang ini kita akan lanjukan dengan hidayah keberikutnya yang disebutkan juga di dalam Al […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (3)

Hidayah dalam Al Quran 3 Pembuktian Imamah Bentuk Hidayah dalam Al Quran oleh: Ustaz Syed Hassan Al-Attas Kita telah mengatakan bahawa manusia untuk menuju kepada kesempurnaan, memerlukan bantuan dari Allah. Inikerana manusia sendiri tidak mampu untuk menentukan jalan yang membawanya kepada kesempurnaan. Di dalam AlQuran, Allah SWT telah mengfirmankan beberapa bentuk hidayah yang telah Ia […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (2)

  Hidayah dalam Al Quran 2 Pembuktian Imamah Menuju kesempurnaan oleh: Ustaz Syed Hassan Al-Attas Pada perbahasan yang lepas kita telah mengatakan bahawa tujuan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah ini juga adalah sebagai muqadimah kepada tujuan yang lebih agung, iaitu mencapai maqam yakin. Di dalam Al Quran disebut beberapa peringkat dari maqam […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al Quran (1)

  Hidayah dalam Al Quran Pembuktian Imamah 1 Oleh: Ustaz Syed Hassan Al-Attas Muqadimah Jika kita memperhatikan dengan teliti ayat-ayat dalam Al Quran, kita akan dapati bahawa Allah SWT mencipta ciptaan seluruh untuk manusia. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan […]

Continue reading


Pendidikan Anak 46

  Jangan Mempersulit Anak Ketika Mu’adz bin Jabal hendak berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah Saw berpesan kepadanya sambil bersabda : “Yassir Wala Tu’assir….” (Permudahlah dan jangankamu mempersulit). Maksud Rasulullah Saw dengan sabdanya itu adalah bahawa dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam yang agung kepada masyarakat harus dengan cara yang paling mudah dan sederhana dan disesuaikan […]

Continue reading


Pendidikan Anak 45

  Pengaruh Zikir Dalam Mendidik Anak Ajaran Islam sangat menaruh perhatian khusus terhadap masalah zikir kerana zikir itu mempuyai peranan penting dalam kehidupan umat Islam, bahkan zikir itu turut berkait dalam mendidik dan membentuk watak dan keperibadian setiap muslim, termasuk watak dan keperibadian anak-anak. Zikir yang bentuk jamaknya adalah azkar, di dalam riwayat Ahlul Bait […]

Continue reading


Pendidikan Anak 44

Mencari Teladan Yang Baik Untuk Anak Salah satu pertanyaan penting terkait dengan pendidikan anak-anak di bawah usia tujuh tahun adalah: Bagaimanakah cara seorang guru dan orang tua memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya? Perlu diketahui oleh para guru, pendidik anak-anak dan orang tua bahawa anak-anak pada usia dibawah tujuh tahun sangat memerlukan teladan […]

Continue reading


Pendidikan Anak 43

  Mendidik Anak Satu hal yang perlu difahami oleh guru, pendidik dan orang tua bahawa anak-anak pada usia dibawah tujuh tahun itu sangat cepat menangkap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Oleh itu hendaknya para guru, pendidik dan orang tua dan khususnya para ibu harus berhati-hati dalam berbicara, bersikap dan bertingkah laku […]

Continue reading


Pendidikan Anak 42

  Menegur Anak Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna di sepanjang masa untuk semua umat manusia dalam semua peringkat usia, termasuk untuk anak-anak. Oleh itu Islam juga menyajikan kaedah mendidik anak yang berkaitan dengan masalah memberikan teguran kepada mereka. Untuk anak yang berusia di bawah tujuh tahun, para guru, pendidik dan orang tua tidak […]

Continue reading