Pelajaran 11: Pelaksanaan Mandi

Pelajaran 11 PELAKSANAAN MANDI Dalam pelaksanaan mandi, seluruh badan dan kepala serta leher perlu dibasuh, baik mandi wajib seperti: mandi janabah atau pun mandi mustahab, seperti mandi hari Jumaat. Dengan kata lain, dalam melaksanakan semua macam mandi, tidak ada perbezaan kecuali pada niat. Mandi boleh dilaksanakan seperti berikut: Cara-cara Mandi: Mandi tartibi (secara berurutan): Pertama […]

Continue reading


Pelajaran 10: Mandi

Pelajaran 10 MANDI Ada kalanya untuk mengerjakan solat (dan seluruh pekerjaan yang perlu kepada wuduk) diwajibkan mandi terlebih dahulu. Bermaksud, untuk menunaikan perintah Allah Swt., seluruh badan mestilah  suci. Sekarang akan dijelaskan masalah-masalah mandi dan cara caranya. Jenis-Jenis Mandi Wajib Umum bagi lelaki-lelaki pun perempuan: Janabah Menyentuh mayat Mayat Khusus perempuan: Haid Istihadhah Nifas Setelah […]

Continue reading


Pelajaran 9: Wuduk Jabirah

Pelajaran 9 WUDUK  JABIRAH Definisi Jabirah Ubat yang diletakkan di atas luka dan pembalut yang membalutnya disebut dengan Jabirah. Seseorang yang memiliki luka pada anggota wuduknya, jika dia mampu berwuduk secara normal, maka dia perlu berwuduk secara normal. Misalnya: Permukaan luka terbuka dan air tidak berbahaya baginya. Permukaan luka tertutup akan tetapi boleh dibuka dan […]

Continue reading


Pelajaran 8: Syarat-syarat Wuduk

Pelajaran 8 SYARAT-SYARAT WUDUK Wuduk  akan sah dengan syarat-syarat di bawah ini. Sudah pasti jika kurang salah satu dari syarat-syarat tersebut, wuduk seseorang menjadi tidak sah. Syarat-syarat Wuduk Syarat-syarat air dan tempat air: Air Wuduk mestilah suci (tidak najis). Air Wuduk mestilah mubah; bukan hasil rampasan (gha-sab).* Air Wuduk mestilah air mutlaq (bukan air mudhaf). […]

Continue reading


Pelajaran 7: Wuduk

Pelajaran 7 WUDUK Setelah belajar mukadimah solat yang paling awal, iaitu menyucikan badan dan pakaian dari benda-benda najis, kita akan menjelaskan mukadimah kedua, iaitu Wuduk . Sebelum melakukan solat, pelaksana solat mestilah berwuduk dan mempersiapkan dirinya untuk menunaikan ibadah yang agung ini. Bahkan dalam keadaan tertentu, diwajibkan mandi terlebih dahulu; bermaksud membasuh seluruh badan. Jika […]

Continue reading


Pelajaran 4: Bagainmana Sesuatu yang Suci Boleh Menjadi Najis?

Pelajaran 4 BAGAIMANA SESUATU YANG SUCI BOLEH MENJADI NAJIS? Pada pelajaran yang lepas, telah dijelaskan bahawa semua yang ada di alam ini hukumnya adalah suci, kecuali beberapa benda sahaja. Walaupun begitu, sesuatu yang suci boleh  menjadi najis kerana  bersentuhan dengan benda najis. Ini berlaku dengan syarat salah satu dari kedua-duanya (benda yang suci atau benda […]

Continue reading


Pelajaran 3: Bersuci

Pelajaran 3 BERSUCI   Semua ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan amalan disebut sebagai fikah. Dalam fikah Islam, salah satu yang perkara paling penting adalah menjalankan kewajipan-kewajipan. Salah satu dari kewajipan yang paling penting adalah solat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan solat boleh dibagikan kepada tiga bahagian: Pendahuluan-pendahuluan solat (muqaddamat). Amalan-amalan solat (muqarinat). Perkara-perkara yang membatalkan solat […]

Continue reading