Keimanan isteri Fir‘aun

Keimanan isteri Fir‘aun bernama Asiah binti Mazahim diterangkan di dalam surah At-Tahrim (66): 1: “Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, isteri Fir‘aun, ketika dia berkata: “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam dan selamatlah aku dari Fir‘aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim” . Asiah binti Mazahim adalah antara […]

Continue reading


Aisyah RA dan Hafsah RA, kebenaran yang disembunyi

Sayyidah Aisyah RA dan Hafsah RA tidak boleh mengatasi al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW atas alasan mereka berdua isteri Nabi SAW. Syiah berpegang kepada sejarah dan firman Allah SWT yang telah memberi amaran yang keras kepada mereka berdua supaya tidak menentang dan menderhakai Rasulullah SAW, walau dengan apa cara sekalipun. Firman-Nya surah al-Tahrim (66): 4 […]

Continue reading


AHLUL-BAIT NABI SAW MA’SUM ATAU SAHABAT(1)

Penjelasan surah Al-Ahzab, ayat 33   Ahlul Bait adalah orang-orang yang mendapat keistimewaan dan keutamaan serta kedudukan tinggi dari Allah SWT. Di mana Allah SWT telah membersihkan mereka dari dosa-dosa serta mensucikan mereka sesuci-sucinya. Allah berfirman : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ( الاحزاب ؛ ٣٣ ) “Sesungguhnya Allah hendak […]

Continue reading


Ahlul-Bait Nabi S.A.W. Ma’sum atau Sahabat?

Jawapan kepada soalan: Kemaksuman Imam daripada Ahlul-Bait Nabi SAW terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW, tetapi ia disembunyikan daripada pengetahun umum di Nusantara bagi tujuan menghina para imam Ahlul-Bait Nabi SAW yang disucikan dan menghormati para imam yang tidak maksum. Kemaksuman Imam daripada Ahlul-Bait Rasulullah SAW (12 Imam) adalah akidah al-Qur’an surah al-Ahzab (33): […]

Continue reading


Benarkah Syiah Mencaci Sahabat?

Persoalan mengenai Syiah mencaci sahabat boleh didapati dari buku-buku Sunni sendiri, tetapi ia disembunyikan daripada pengetahuan umum di Nusantara bagi tujuan menutupi para sahabat yang telah mencaci, menghina dan menyakiti Nabi SAW dalam Sahih al-Bukhari. . Tuduhan Syiah mencaci sahabat adalah propaganda musuh-musuh Ahlul-Bait Rasulullah SAW terutamanya oleh Salafi & Wahabi. Persoalannya: Tidakkah terdapat sahabat […]

Continue reading


Tahrif Al-Quran Menurut Syiah

Tahrif al-Qur’an- Pengubahan al-Qur’an-(e-Fatwa) boleh didapati dalam buku-buku Sunni sendiri seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, al-Musnad dan lain-lain, tetapi ia disembunyikan daripada pengetahuan umum di Nusantara bagi tujuan menyesatkan Syiah kerana mempunyai al-Qur’an yang lain. Tuduhan bahawa Syiah mempunyai al-Qur’an yang lain berbeza dengan al-Qur’an yang ada sekarang adalah propaganda musuh-musuh Ahlu l-Bait Rasulullah SAW […]

Continue reading