Solat malam rutin ulama’

Solat malam dikenali sebagai sirah dan suluk spiritual aulia. Bahkan ada yang berpandangan bahwa sufi tidak disebut sufi kalau ia belum terbiasa dan rajin solat malam. Ya, solat malam menjadi identiti kesufian dan maqam spiritual hamba-hamba pilihan Allah Swt dan ada sebahagian ‘urafa yang seolah-oleh menjadikan solat malam sebagai kegiatan wajib bagi dirinya. ‘Urafa meyakini bahawa bohong bila seorang mendakwa mencintai […]

Continue reading