Pendidikan Anak (26)

  Pendidikan anak berdasarkan pembahagian waktu dan masa hidup anak 3 Jika kita menginginkan keberhasilan dalam mendidik anak-anak kita sebagai generasi yang unggul, baik dari segi akhlak, agama mahupun pengetahuan. Maka cerminlah pada kehidupan ahlul bait. Jadikanlah mereka sebagai rujukan, teladan dan contoh dalam kehidupan ini kerana mengikuti mereka merupakan anjuran dari Allah swt dan […]

Continue reading


Pendidikan Anak (25)

  Pendidikan anak berdasarkan pembahagian waktu dan masa hidup anak 2 Adapun cara-cara yang digunakan ahlul bait dalam mendidik anak dibawah umur tujuh tahun, antara lain dengan pemberian hadiah, menceritakan tentang diri maksumin dan orang-orang soleh melalui syair atau nyanyian sehingga menjadi teladan dan pusat pengajaran. Berikut akan dijelaskan tentang bagaimana penerapan tentang kaedah-kaedah diatas: […]

Continue reading


Pendidikan Anak (24)

Pendidikan anak berdasarkan pembahagian waktu dan masa hidup anak Dalam kitab-kitab riwayat kita telah sebutkan berbagai macam riwayat tentang pendidikan anak, akan tetapi hadist-hadis dan riwayat-riwayat tersebut belum dibahagikan secara tersusun. Dalam kitab Bihaarul anwar jilid 60 halaman 661 terdapat sebuah riwayat dari imam Musa Al-kazim as yang menyebutkan: sudah sebaiknya anak-anak bermain dan melakukan […]

Continue reading


Pendidikan Anak (23)

  Jadual berpuasa bagi anak Perbahasan sebelumnya adalah jadual dan pembahagian waktu bagi anak dalam pengajaran solat sesuai dengan kemampuan si anak, yang kita bahas kali ini berkaitan dengan pengajaran puasa bagi anak sesuai dengan usia anak. Perlu kita ketahui bahawa para imam makhum as. waktu mengatakan sesuatu pasti disesuaikan dengan keadaan ruh dan jasmani […]

Continue reading


Pendidikan Anak (22)

Jadual pendidikan bagi pertumbuhan roh si anak Seperti yang kita ketahui di Negara kita untuk pertumbuhan dan kesihatan jasmani anak-anak kita, setiap anak memiliki jadual imunisasi sesuai dengan usia si anak. Sama halnya dengan masalah pendidikan dan perkembangan roh dan jiwa anak di dalam riwayat-riwayat ahlul bayt as. juga terdapat jadual usia yang telah ditentukan, […]

Continue reading


Pendidikan Anak (21)

Perkara apa yang dapat menguatkan kehidupan berkeluarga? Alqur’an memperkenalkan nabi Muhammad saw sebagai tokoh yang perlu diteladani , hal itu kerana rasulullah saw adalah seseorang yang benar-benar luar biasa dan sesiapa yang menjadikan rasulullah saw dan ahlul baitnya sebagai teladan dalam kehidupannya maka dia akan menjadi teladan bagi yang lain. Sesuatu yang perlu ditekankan adalah […]

Continue reading


Pendidikan Anak (20)

Perbandingan pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam dengan pendidikan pada abad ini. Yang perlu ditekankan dalam masalah pendidikan adalah bahawa kita harus mendidik anak dengan pendidikan yang bersumber dari ahlul bait as. sedangkan apa yang kita lihat pada dunia pendidikan adalah banyaknya buku-buku yang berasal dari penulis-penulis barat yang beragama Kristiann, maka secara tidak langsung […]

Continue reading


Pendidikan Anak (19)

Sebab-Sebab Pembentuk Keperibadian Anak Perbahasan kali ini tentang sebab-sebab yang mempengaruhi pembentukan karakter spiritual anak. Tema ini tidak dijelaskan dalam psikologi pendidikan barat dan ini merupakan kelebihan dari Pendidikan ajaran Islam yang penuh dengan anjuran-anjuran yang khusus yang sangat berpengaruh dalam Pendidikan dan pembentukan karakter anak. Al-Qur’an memberikan anjuran kepada kita bahawa “Apa saja yang […]

Continue reading


Pendidikan Anak (18)

Tanggunggawab Ibubapa Tanggungjawab dan tugas-tugas ibubapa dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah dan Ahlul Bait as, melihat hadis-hadis dari para Imam as yang menyebutkan tugas dan tanggungjawab ibubapa tidak boleh cepat mengambil kesimpulan dengan mengambil pemahaman secara lahiriah saja kerana ketika Rasulullah sawa bersabda yang demikian ini adalah tanggungjawab si ayah bererti pada hari kiamat nanti si […]

Continue reading


Pendidikan Anak (17)

Amalan-amalan pada masa kehamilan Perbahasan kali ini sebagai lanjutan pembahasan yang lalu mengenai pendidikan anak. Dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan tertentu kerana memiliki pengaruh dan alasan-alasan. Dengan ungkapan lain dengan melihat kesan-kesan sehingga kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Jika seorang bapa berkali-kali mengingatkan pada anaknya mengenai suatu hal, ini disebabkan perkara tersebut […]

Continue reading