Pendidikan Anak 44

Mencari Teladan Yang Baik Untuk Anak Salah satu pertanyaan penting terkait dengan pendidikan anak-anak di bawah usia tujuh tahun adalah: Bagaimanakah cara seorang guru dan orang tua memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya? Perlu diketahui oleh para guru, pendidik anak-anak dan orang tua bahawa anak-anak pada usia dibawah tujuh tahun sangat memerlukan teladan […]

Continue reading


Pendidikan Anak (40)

Mendidik Keluarga Pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang hukuman (tanbih) terhadap anak serta proses pembentukan berbagai sifat atau karakter pada diri anak. Dari sebahagian riwayat-riwayat yang ada dapat difahami bahawa anak-anak sejak masih berusia di bawah umur tujuh tahun secara perlahan-lahan sudah harus dianjurkan untuk mulai belajar atau latihan dalam mengerjakan solat. Para pembaca […]

Continue reading


Pendidikan Anak (32)

Hubungan antara sesama anggota keluarga 3 Perbahasan hubungan antara anggota keluarga dan apa langkah-langkap praktiknya. Langkah – langkah praktik ini jika dilakukan seiring dan selaras di dalam anggota keluarga, maka hasilnya akan berpengaruh dalam pendidikan anak. Rasulullah Saw sangat memperhatikan anak-anak, memberikan perhatian yang besar kepada perempuan, tapi dalam tindakannya harus adil misalnya memberikan belaian […]

Continue reading


Pendidikan Anak (31)

Hubungan antara sesama anggota keluarga 2 Pada perbahasan ini masih dari lanjutan perbahasan sebelumnya tentang bagaimana kita menjaga hubungan antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan lingkup sosial yang terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat sosial. Dalam sebuah keluarga terdiri dari beberapa anggota keluarga didalamnya yang hidup serumah yang mana mereka saling membantu satu […]

Continue reading


Pertumbuhan emosi yang sihat pada kanak-kanak

Salah satu keperluan asas rohani setiap manusia adalah menerima kasih sayang daripada orang lain. Kanak-kanak mendekatkan dirinya kepada ibu dari saat pertama kelahirannya, dan keletah kanan-kanak itu adalah kerana faktor ini. . Ibu adalah orang pertama yang membuat hubungan dua hala antara anak dan orang lain, dan dengan perantaraan ibulah timbul hasrat baginya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Harus diberi perhatian bahawa anak akan mempunyai kesihatan mental yang sihat dan gembira jika dia mendapat kasih sayang daripada ibu bapa dan tidak akan merasa kehilangan jati diri dan tidak akan mengalami masalah psikologi. Nah, jika kanak-kanak itu tidak mendapat kasih sayang semasa tahun-tahun pertama hidupnya, apa yang anda bayangkan akan berlaku kepada dirinya secara psikologi?

Salah satu keperluan asas rohani setiap manusia adalah menerima kasih sayang daripada orang lain. Kanak-kanak mendekatkan dirinya kepada ibu dari saat pertama kelahirannya, dan keletah kanan-kanak itu adalah kerana faktor ini. . Ibu adalah orang pertama yang membuat hubungan dua hala antara anak dan orang lain, dan dengan perantaraan ibulah timbul hasrat baginya untuk berkomunikasi […]

Continue reading