Keimanan isteri Fir‘aun

Keimanan isteri Fir‘aun bernama Asiah binti Mazahim diterangkan di dalam surah At-Tahrim (66): 1: “Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, isteri Fir‘aun, ketika dia berkata: “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam dan selamatlah aku dari Fir‘aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim” . Asiah binti Mazahim adalah antara […]

Continue reading


Ahlul-Bait Nabi S.A.W. Ma’sum atau Sahabat?

Jawapan kepada soalan: Kemaksuman Imam daripada Ahlul-Bait Nabi SAW terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW, tetapi ia disembunyikan daripada pengetahun umum di Nusantara bagi tujuan menghina para imam Ahlul-Bait Nabi SAW yang disucikan dan menghormati para imam yang tidak maksum. Kemaksuman Imam daripada Ahlul-Bait Rasulullah SAW (12 Imam) adalah akidah al-Qur’an surah al-Ahzab (33): […]

Continue reading


Pelajaran 2: Ijtihad dan Taklid

Cara-cara mengenali mujtahid dan orang yang lebih a’alam: Seseorang dengan sendirinya yakin dan tahu mujtahid manakah yang lebih a’alam. Contohnya, dia sendiri merupakan orang yang berilmu dan boleh mengetahui bahawa si fulan adalah mujtahid, dan mengetahui bahawa si fulan mujtahid adalah yang paling a’alam dalam bidangnya. [1] Dua orang adil yang boleh menentukan bahawa si […]

Continue reading


Pelajaran 1:Fikah dalam Islam Dan Taqlid

KEDUDUKAN FIKAH DALAM ISLAM Islam adalah agama terakhir dan paling sempurna. Ajaran dan hukumnya sesuai dengan fitrah dan maslahat manusia. Menerapkan ajaran Islam merupakan jalan yang akan menjamin kebahagiaan, dan sebuah lingkungan yang ideal ialah sebuah masyarakat yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dan Fikah sebagai subjek rangkaian pelajaran-pelajaran ini merupakan salah satu dasar utama undang-undang islamiah […]

Continue reading