Pelajaran 2: Ijtihad dan Taklid

Cara-cara mengenali mujtahid dan orang yang lebih a’alam: Seseorang dengan sendirinya yakin dan tahu mujtahid manakah yang lebih a’alam. Contohnya, dia sendiri merupakan orang yang berilmu dan boleh mengetahui bahawa si fulan adalah mujtahid, dan mengetahui bahawa si fulan mujtahid adalah yang paling a’alam dalam bidangnya. [1] Dua orang adil yang boleh menentukan bahawa si […]

Continue reading


Pelajaran 1:Fikah dalam Islam Dan Taqlid

KEDUDUKAN FIKAH DALAM ISLAM Islam adalah agama terakhir dan paling sempurna. Ajaran dan hukumnya sesuai dengan fitrah dan maslahat manusia. Menerapkan ajaran Islam merupakan jalan yang akan menjamin kebahagiaan, dan sebuah lingkungan yang ideal ialah sebuah masyarakat yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dan Fikah sebagai subjek rangkaian pelajaran-pelajaran ini merupakan salah satu dasar utama undang-undang islamiah […]

Continue reading