Taqlid (3)

7. Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara:

  Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara: 1)        Dengan cara itmi’nan (keyakinan hati) yang diperolehi baik melalui informasi yang tersebar dalam masyarakat umum, atau melalui pengalaman peribadi, atau melalui cara-cara yang lain. 2)        Dengan kesaksian dua orang yang adil daripada ahli khibrah (mujtahid) walaupun […]

Continue reading


Taqlid (2)

7. Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara:

Syarat-syarat Marja’ Taqlid – Tab’idh Dalam Bertaqlid   Syarat-syarat Marja’ Taqlid Perhatian: Seseorang itu dapat menjadi marja’ taqlid dan boleh diikuti jika dia telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut: Lelaki. Baligh. Berakal. Bermazhab Syiah Imamiyah. Anak halal. Secara ihtiyath wajib, masih hidup. Adil. Berdasarkan kepada pentingnya kedudukan marja’iyah dalam masalah fatwa, maka secara ihtiyath wajib seorang […]

Continue reading


Taqlid (1)

7. Cara-cara mengetahui mujtahid yang telah memenuhi syarat Mujtahid yang telah memenuhi syarat dapat diketahui dengan dua cara:

  “Ketahuilah bahawa diwajibkan ke atas setiap mukallaf yang belum sampai ke peringkat ijtihat dalam masalah yang bukan asas agama (ibadat dan muammalat; baik yang wajib mahupun yang sunat) supaya bertaqlid (kepada seorang marja’ yang a’lam) atau berihtiyath dengan syarat mengetahui tempat-tempat (yang berkaitan dengan) ihtiyath, dan perkara ini tidak diketahui ramai melainkan segelintir sahaja, […]

Continue reading


Ciri-ciri solat Nabi Muhammad (sawa)

Dalam riwayat telah dijelaskan tentang ciri-ciri solat Nabi Muhammad (sawa) 1. Imam Ali (as) : “Rasulullah (sawa) mengangkat tangan beliau hingga setinggi telinga ketika mengucapkan takbiratul ihram dan bertakbir ketika hendak rukuk dan juga ketika mengangkat kepalanya dari rukuk.”[1] 2. Imam Ali (as): “Setiap kali Rasulullah (sawa) mendirikan solat dan menguap, beliau akan menutup mulutnya dengan […]

Continue reading