Pelajaran 4: Bagainmana Sesuatu yang Suci Boleh Menjadi Najis?

Pelajaran 4 BAGAIMANA SESUATU YANG SUCI BOLEH MENJADI NAJIS? Pada pelajaran yang lepas, telah dijelaskan bahawa semua yang ada di alam ini hukumnya adalah suci, kecuali beberapa benda sahaja. Walaupun begitu, sesuatu yang suci boleh  menjadi najis kerana  bersentuhan dengan benda najis. Ini berlaku dengan syarat salah satu dari kedua-duanya (benda yang suci atau benda […]

Continue reading


Pelajaran 3: Bersuci

Pelajaran 3 BERSUCI   Semua ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan amalan disebut sebagai fikah. Dalam fikah Islam, salah satu yang perkara paling penting adalah menjalankan kewajipan-kewajipan. Salah satu dari kewajipan yang paling penting adalah solat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan solat boleh dibagikan kepada tiga bahagian: Pendahuluan-pendahuluan solat (muqaddamat). Amalan-amalan solat (muqarinat). Perkara-perkara yang membatalkan solat […]

Continue reading


Pelajaran 1:Fikah dalam Islam Dan Taqlid

KEDUDUKAN FIKAH DALAM ISLAM Islam adalah agama terakhir dan paling sempurna. Ajaran dan hukumnya sesuai dengan fitrah dan maslahat manusia. Menerapkan ajaran Islam merupakan jalan yang akan menjamin kebahagiaan, dan sebuah lingkungan yang ideal ialah sebuah masyarakat yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dan Fikah sebagai subjek rangkaian pelajaran-pelajaran ini merupakan salah satu dasar utama undang-undang islamiah […]

Continue reading