Pelajaran 20 – Keadilan Ilahi (Bhgn. 2)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Beberapa Keraguan dan Jawapan   Keraguan Pertama Bagaimana mungkin pelbagai perbezaan pada makhluk Allah, khususnya manusia, itu boleh sesuai dengan Keadilan dan Hikmah Ilahiyah? Dan mengapa Allah Yang Maha Adil dan Bijak tidak menciptakan seluruh makhluk-Nya dalam bentuk yang sama? Jawapan : perbezaan yang terdapat pada makhluk-makhluk Allah swt. di alam ini adalah suatu […]

Continue reading


Pelajaran 20 – Keadilan Ilahi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pengenalan Sepanjang pelajaran-pelajaran yang lalu nampak banyak ikhtilaf di antara dua mazhab Kalam, iaitu  Asy’ariyah dan Mu’tazilah dalam pelbagai masalah. Di antaranya, masalah kalam Allah, iradah Allah, tauhid sifati, Keterpaksaan dan ikhtiar, qadha dan qadar. Kita pun melihat betapa pandangan dua mazhab tersebut memberi kesan dan membawa kepada sikap ifrat dan tafrit ( berlebih-lebihan dan […]

Continue reading


Pelajaran 19 – Qadha’ dan Qadar ( Bhgn. 2 )

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pelbagai pengaruh daripada Sebab yang Berbeza-beza Dapat kita gambarkan adanya pengaruh beberapa sebab yang berbeza-beza terhadap kejadian suatu makhluk melalui beberapa keadaan: Pertama, beberapa sebab secara serempak dan bersama-sama memberikan pengaruh atas sesuatu. Contohnya, berkumpulnya biji dan air, panas dan lainnya yang menyebabkan terbelahnya biji tersebut dan keluarnya tumbuhan. Kedua, beberapa sebab saling bergantian […]

Continue reading


Pelajaran 19 – Qadha’ dan Qadar ( Bhgn. 1 )

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Definisi Kata qadar bererti ukuran (miqdar), dan taqdir (takdir) iaitu ukuran sesuatu dan menjadikannya pada ukuran tertentu, atau menciptakan sesuatu dengan ukurannya yang ditentukan. Sedangkan kata qadha bererti menuntaskan dan memutuskan sesuatu, yang di dalamnya tersirat unsur perubahan. Kadang-kala dua kata ini digunakan secara sinonim yang bererti nasib. Maksud takdir Ilahi ialah Allah swt. […]

Continue reading


Pelajaran 18 – Keterpaksaan (Jabr) dan Ikhtiar

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pendahuluan Selaras dengan penjelasan kami pada pelajaran yang lalu, bahawa Tauhid kepada Allah sebagai Pengaruh Mutlak Yang Mandiri merupakan suatu pengetahuan yang bernilai tinggi dan berperanan besar dalam pembinaan umat manusia. Oleh itu, Al-Quran sangat menekankan dan menyampaikannya dengan ungkapan yang pelbagai sehingga dapat difahami secara benar. Di antara ungkapan-ungkapan tersebut ialah setiap kejadian […]

Continue reading


Pelajaran 17 – Beberapa Istilah Tauhid

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pengenalan Dari segi bahasa, kata tauhid bererti  “menganggap  sesuatu itu satu”. Menurut istilah kaum ahli falsafah, teologi, ulama akhlak, dan ahli irfan, tauhid digunakan  dalam erti  yang beragam. Masing-masing erti terfokus pada keesaan Allah swt. daripada sisi tertentu. Dan kadang-kadang keseragaman itu dipandang sebagai ungkapan daripada pelbagai jenis Tauhid, atau tingkatan-tingkatannya. Jelas  kapasiti buku […]

Continue reading


Pelajaran 16 – Tauhid kepada Allah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pengenalan Pada pelajaran sebelumnya, telah kita buktikan kemestian adanya Tuhan Pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan, memelihara dan mengatur alam semesta. Pada pelajaran terakhir, juga kami telah memaparkan pandangan dunia Materialisme terhadap alam semesta. Dan melalui catatan kritikan kami terhadap beberapa pandangan tersebut, menjadi jelas bagi kita bahawa […]

Continue reading


Pelajaran 15 – Analisis Materialisme Dialektika dan Kritikan ke atasnya

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Materialisme Mekanika dan Dialektika Materialisme memiliki pelbagai macam aliran. Setiap aliran menafsirkan fenomena alam ini dengan caranya masing-masing. Di awal era modern, kaum Materialisme –yang diilhamkan oleh ahli fizik Newton– menafsirkan fenomena alam ini sesuai dengan gerak mekanik, iaitu setiap gerak merupakan akibat daripada kekuatan penggerak tertentu, yang kemudiannya masuk ke dalam benda yang bergerak. […]

Continue reading


Pelajaran 14 – Pandangan Dunia Materialisme dan Beberapa Kritikan

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Dasar-dasar Pandangan Dunia Materialisme Dasar-dasar pandangan dunia Materialisme dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama, wujud itu sama dengan materi dan material. Sesuatu itu dianggap ada apabila ia berupa materi yang memiliki bentuk dan meliputi tiga dimensi (panjang, lebar dan padat) atau meliputi teori dan konsep materi sehingga ia memliliki sifat kuantiti dan dapat dibahagi. Atas dasar […]

Continue reading


Pelajaran 13 – Beberapa Keraguan dan Jawapan

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Meyakini Realiti yang tidak boleh dikesan oleh pancaindera Di antara keraguan-keraguan yang dilontarkan mengenai keimanan kepada Allah swt. adalah: Bagaimana mungkin kita beriman kepada realiti yang tak dapat dirasai oleh panca indera? Keraguan seperti ini timbul apabila orang merasa hairan dengan adanya maujud yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Bahkan sebahagian ilmuwan yang melandaskan […]

Continue reading