Pelajaran 6 – Cara Mudah Mengenal Allah

Cara-cara  Mengenal Allah     Untuk mengenal Allah, terdapat pelbagai cara yang telah dijelaskan dalam buku-buku Falsafah dan Kalam, juga dalam hadis-hadis para Imam Suci a.s. serta dalam kitab-kitab samawi. Pelbagai hujah yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut menjelaskan sisi masing-masing. Contohnya dalam satu buku, dijelaskan secara saintifik. Sedangkan buku yang lain menjelaskan berdasarkan rasional semata-mata. Bahkan ada […]

Continue reading


Pelajaran  5 – Mengenal Allah

Mengenal Allah Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang lepas; Dasar agama adalah keimanan kepada kewujudan Tuhan yang menciptakan alam semesta,  perbezaan mendasar antara pandangan dunia Ilahi dan pandangan dunia Materialisme terletak pada ada atau tidaknya keimanan kepada Tuhan pencipta alam ini, maka langkah pertama yang perlu dijalani oleh seorang pencari kebenaran ialah bagaimana dia memberikan jawapan terhadap pertanyaan; […]

Continue reading


Pelajaran 4 – Penyelesaian atas Pelbagai Masalah Utama

  Pengenalan Ketika seseorang berusaha mencari penyelesaian atas pelbagai  persoalan utama pandangan dunia dan berusaha mengenal dasar-dasar agama yang benar, ia akan menghadapi beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, cara apakah yang harus ia tempuh untuk memecahkan persoalan tersebut? Kedua, jalur apa sahaja yang tersedia untuk memperolehi pengetahuan yang sahih? Ketiga, manakah jalur yang harus dipilih untuk […]

Continue reading


Pelajaran 3 – Syarat Utama Kehidupan Manusia

Mukaddimah Ketika seseorang berusaha mencari penyelesaian atas pelbagai persoalan utama pandangan dunia dan berusaha mengenal dasar-dasar agama yang benar, ia akan menghadapi beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, cara apakah yang harus ia tempuh untuk memecahkan persoalan tersebut? Kedua, jalur apa sahaja yang tersedia untuk memperolehi pengetahuan yang sahih? Ketiga, manakah jalur yang harus dipilih untuk memperolehi pengetahuan tersebut?

PELAJARAN 3 – Syarat Utama Kehidupan Manusia Pendahuluan Pada pelajaran yang lepas kami telah jelaskan secara mudah tentang kepentingan mencari agama dan usaha untuk mengenali agama yang hak, dan ia berdasarkan kepada dorongan naluri manusia untuk mencari kebahagiaan dan keamanan dari segala bahaya. Dorongan itu boleh ditemukan oleh setiap manusia di dalam dirinya sendiri. Dengan […]

Continue reading


Pelajaran 2 – Pencarian Agama

Mukaddimah Ketika seseorang berusaha mencari penyelesaian atas pelbagai persoalan utama pandangan dunia dan berusaha mengenal dasar-dasar agama yang benar, ia akan menghadapi beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, cara apakah yang harus ia tempuh untuk memecahkan persoalan tersebut? Kedua, jalur apa sahaja yang tersedia untuk memperolehi pengetahuan yang sahih? Ketiga, manakah jalur yang harus dipilih untuk memperolehi pengetahuan tersebut?

PELAJARAN 2 – Pencarian Agama Motivasi Pencarian Salah satu keistimewaan manusia berbanding makhluk lainnya adalah manusia mempunyai motivasi fitrah untuk mengenali hakikat dan mengetahui pelbagai kebenaran dan fitrah ini telah mula kelihatan sejak zaman kanak-kanak dan berterusan sehingga akhir usianya. Fitrah ini yang dikenali juga sebagai rasa ingin tahu (curiosity) boleh mendorong seseorang untuk mencari […]

Continue reading


Pelajaran 1 – Definisi Agama

Mukaddimah Ketika seseorang berusaha mencari penyelesaian atas pelbagai persoalan utama pandangan dunia dan berusaha mengenal dasar-dasar agama yang benar, ia akan menghadapi beberapa pertanyaan, yaitu: pertama, cara apakah yang harus ia tempuh untuk memecahkan persoalan tersebut? Kedua, jalur apa sahaja yang tersedia untuk memperolehi pengetahuan yang sahih? Ketiga, manakah jalur yang harus dipilih untuk memperolehi pengetahuan tersebut?

PELAJARAN 1 – Definisi Agama Definisi Agama Tujuan penyusunan buku ini ialah menjelaskan akidah Islam yang dikenali dengan istilah usuluddin (prinsip-prinsip agama). Untuk itu, terlebih dahulu kami akan menjelaskan secara ringkas kalimah Din (agama) dan perkataan-perkataan lain yang berhubungan dengannya, kerana sebagaimana yang telah dibahaskan dalam ilmu Mantiq, kedudukan pembahasan definisi (Mabadi Tashawwuriyyah) mendahului pembahasan masalah […]

Continue reading