Pelajaran – 34 Universal dan Keabadian Islam

Telah kita ketahui daripada pelajaran yang lalu bahawa mengimani semua nabi dan membenarkan semua risalah mereka adalah perkara yang penting. Mengingkari salah seorang daripada mereka, atau salah satu hukum dan syariat mereka bererti mengingkari seluruh syariat Ilahi, dan hal ini sama dengan kekufuran Iblis. Kerana, setelah terbukti risalah nabi Islam saww., hal penting lainnya ialah mengimani risalah beliau dan segenap ayat yang turun kepadanya serta seluruh hukum dan ajaran yang datang daripada Allah swt. Akan tetapi beriman kepada setiap nabi dan kitabnya tidak bererti kita pun harus menjalankan syariatnya.

  Telah kita ketahui daripada pelajaran yang lalu bahawa mengimani semua nabi dan membenarkan semua risalah mereka adalah perkara yang penting. Mengingkari salah seorang daripada mereka, atau salah satu hukum dan syariat mereka bererti mengingkari seluruh syariat Ilahi, dan hal ini sama dengan kekufuran Iblis. Kerana, setelah terbukti risalah nabi Islam saww., hal penting lainnya […]

Continue reading


Pelajaran 33 – Keutuhan Al-Quran daripada Perubahan dan Penyelewengan

Telah kita ketahui daripada pelajaran yang lalu bahawa mengimani semua nabi dan membenarkan semua risalah mereka adalah perkara yang penting. Mengingkari salah seorang daripada mereka, atau salah satu hukum dan syariat mereka bererti mengingkari seluruh syariat Ilahi, dan hal ini sama dengan kekufuran Iblis. Kerana, setelah terbukti risalah nabi Islam saww., hal penting lainnya ialah mengimani risalah beliau dan segenap ayat yang turun kepadanya serta seluruh hukum dan ajaran yang datang daripada Allah swt. Akan tetapi beriman kepada setiap nabi dan kitabnya tidak bererti kita pun harus menjalankan syariatnya.

  Pengenalan Hujah pentingnya kenabian –sebagaimana yang telah dijelaskan pada perbahasan yang telah lalu– menuntut sampainya risalah Ilahi kepada umat manusia dalam bentuknya yang tetap utuh; tidak mengalami penyelewengan (tahrif), sehingga mereka dapat memanfaatkannya demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Oleh itu, tidak perlu lagi membahaskan terjaganya al-Quran sejak diturunkan hingga disampaikan kepada umat […]

Continue reading


Pelajaran 32 – Mukjizat Al-Quran

Telah kita ketahui daripada pelajaran yang lalu bahawa mengimani semua nabi dan membenarkan semua risalah mereka adalah perkara yang penting. Mengingkari salah seorang daripada mereka, atau salah satu hukum dan syariat mereka bererti mengingkari seluruh syariat Ilahi, dan hal ini sama dengan kekufuran Iblis. Kerana, setelah terbukti risalah nabi Islam saww., hal penting lainnya ialah mengimani risalah beliau dan segenap ayat yang turun kepadanya serta seluruh hukum dan ajaran yang datang daripada Allah swt. Akan tetapi beriman kepada setiap nabi dan kitabnya tidak bererti kita pun harus menjalankan syariatnya.

  Al-Quran sebagai Mukjizat Al-Quran merupakan satu-satunya kitab samawi yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahawa tidak seorang pun yang mampu mendatangkan kitab sepertinya, meskipun seluruh manusia dan jin berkumpul untuk melakukan hal itu.Bahkan, mereka tidak akan mampu sekalipun untuk menyusun, misalnya, sepuluh surah sahaja,atau malah satu surah pendek sekalipun yang hanya mencakupi satu baris […]

Continue reading


Pelajaran 31 – Nabi Islam

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat […]

Continue reading


Pelajaran 30 – Manusia dan Para Nabi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Ketika Al-Quran menyebutkan para nabi terdahulu, menjelaskan sebahagian dimensi kehidupan mereka yang penuh berkah, serta menghilangkan usaha-usaha penyelewengan–secara disengaja mahupun tidak– dari lembaran sejarah mereka yang gemilang, itu bererti bahawa Al-Quran memberi perhatian yang besar terhadap umat manusia mengenai sikap mereka. Di satu sisi, Al-Quran menjelaskan sikap umat manusia terhadap para nabi Allah dan […]

Continue reading


Pelajaran 29 – Beberapa Keistimewaan Para Nabi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Berbilangnya para Nabi Sampai di sini, kita telah membahaskan tiga permasalahan pokok mengenai prinsip Kenabian, dan kita sampai pada satu kesimpulan oleh kerana pengetahuan manusia untuk mencapai pelbagai pengetahuan yang dapat menyampaikannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu sesuatu yang terhad, maka Hikmah Ilahiyah menuntut dipilihnya seorang atau beberapa nabi yang diberi pelbagai ajaran […]

Continue reading


Pelajaran 28 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (Mukjizat)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

    Berikut ini adalah beberapa keraguan berkaitan dengan mukjizat dan jawapan-jawapannya. Keraguan Pertama Setiap kejadian material  mempunyai sebab-sebab tertentu yang dapat diketahui secara saintifik. Tidak diketahui sebab kejadian itu hanya kerana terbatasnya sarana sainsifik tidaklah boleh dijadikan sebagai dalil atas ketiadaan sebab yang wajar pada kejadian tersebut. Oleh itu, suatu kejadian hanya boleh diterima […]

Continue reading


Pelajaran 27 – Mukjizat

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Cara Membuktikan Kenabian Permasalahan mendasar yang  ketiga dalam topik Kenabian adalah bagaimana umat manusia itu dapat mengakui kebenaran klaim para nabi yang hakiki dan mengingkari para pengaku nabi palsu? Tidak syak lagi, bahawa seseorang yang sesat dan pelaku maksiat, yang mempunyai akal sihat dapat mengetahui keburukannya, tidak mungkin mempercayainya dan membenarkannya. Hal itu dapat […]

Continue reading


Pelajaran 26 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (bhgn.2)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir’aun, beliau berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai dosa kepada mereka, maka […]

Continue reading