Hidayah Dalam Al-Quran (14)

  Hidayah dalam Al Quran 14 Pembuktian Imamah Imamah selepas Rasulullah SAWA Siapa Imam selepas Rasulullah Pada perbahasan yang lepas kita telah membahaskan dan telah membuktikan kewujudan Imam selepas Rasulullah dengan beberapa dalil yang bersandarkan kepada ayat-ayat Al Quran. Dari dalil-dalil tersebut kita boleh mengambil beberapa kesimpulan tentang ciri-ciri Imam selepas Rasulullah. Imam dilantik oleh […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (13)

  Hidayah dalam Al Quran 13 Pembuktian Imamah Imamah selepas Rasulullah SAWA Dalil kelima Pada perbahasan ini, kita juga akan membahas tentang perselisihan yang berlaku, tetapi bukan perselisihan akibat kefahaman yang berasaskan fikiran atau idealogi manusia. Perselisihan kali ini disebabkan pemahaman isi kandungan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Terdapat banyak ayat-ayat Al Quran […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (12)

  Hidayah dalam Al Quran 12 Pembuktian Imamah Imamah selepas Rasulullah SAWA Dalil keempat Pada perbahasan kali ini kita akan membawa beberapa ayat-ayat Al Quran yang mengisyarahkan tentang perpecahan yang berlaku kepada umat terdahulu. … ﻓَﺒَﻌَﺚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻣُﺒَﺸِّﺮِﻳﻦَ ﻭَ ﻣُﻨْﺬِﺭِﻳﻦَ ﻭَ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﻣَﻌَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴَﺤْﻜُﻢَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ … “…maka Allah […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (10)

  Hidayah dalam Al Quran 10 Pembuktian Imamah Oleh: Ustaz Syed Hasan Al-Attas Imamah selepas Rasulullah SAWA Dalil kedua – 3 ﻭَ ﻧُﺮﻳﺪُ ﺃَﻥْ ﻧَﻤُﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﺍﺳْﺘُﻀْﻌِﻔُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَ ﻧَﺠْﻌَﻠَﻬُﻢْ ﺃَﺋِﻤَّﺔً ﻭَ ﻧَﺠْﻌَﻠَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻮﺍﺭِﺛﻴﻦ Kita masih lagi dalam pembuktian wujud Imam selepas kewafatan Rasulullah bersandarkan kepada firman Allahdalam surah Al Qhisos, ayat 5. […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (9)

  Hidayah dalam Al Quran 9 Pembuktian Imamah Oleh: Ustaz Syed Hasan Al-Attas Imamah selepas Rasulullah SAWA Dalil kedua – 2 ﻭَ ﻧُﺮﻳﺪُ ﺃَﻥْ ﻧَﻤُﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﺍﺳْﺘُﻀْﻌِﻔُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَ ﻧَﺠْﻌَﻠَﻬُﻢْ ﺃَﺋِﻤَّﺔً ﻭَﻧَﺠْﻌَﻠَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻮﺍﺭِﺛﻴﻦ Pada perbahasan sebelum ini, kita telah menukilkan tiga bentuk nikmat agung yang Allah kurniakan ke atas kita, Nikmat Islam Nikmat […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (8)

  Hidayah dalam Al Quran 8 Pembuktian Imamah Oleh: Ustaz Syed Hasan Al-Attas Imamah selepas Rasulullah SAWA Dalil kedua ﻭَ ﻧُﺮﻳﺪُ ﺃَﻥْ ﻧَﻤُﻦَّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﺍﺳْﺘُﻀْﻌِﻔُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَ ﻧَﺠْﻌَﻠَﻬُﻢْ ﺃَﺋِﻤَّﺔً ﻭَﻧَﺠْﻌَﻠَﻬُﻢُ ﺍﻟْﻮﺍﺭِﺛﻴﻦ dan Kami berhendak untuk memberi nikmat yang besarkepada kaum yang tertindas di atas bumi, dan hendakmenjadikan mereka pemimpin-pemimpin (para Imam) , serta […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (7)

  Hidayah dalam Al Quran 7 Oleh: Ustaz Syed Hasan Al-Attas Pembuktian Imamah Imamah selepas Rasulullah SAWA Pada perbahasan yang lepas kita telah membuktikan beberapa perkara Pertama : Ada hidayah yang dipanggil sebagai hidayah Taqwini. Kedua : Tugas hidayah ini digalas atau dipikul oleh sebahagian Rasul yang diangkat menjadi Imam. Ketiga : wujud hidayah taqwini […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (6)

  Hidayah dalam Al Quran 6 Pembuktian Imamah Oleh: Ustaz Syed Hassan Al-Attas Perbezaan Hidayah Tasyrie dan Hidayah Taqwini Secara ringkasnya kita telah menyentuh perbezaan antara hidayah tasyrie dan hidayah taqwini. Sebelum itu perludiulangi lagi bahawa Allah SWT menganugrahkan semua bentuk hidayah ini kepada manusia kerana manusiamemerlukannya. Maka selagi manusia ada di atas muka bumi, […]

Continue reading


Hidayah Dalam Al-Quran (5)

  Hidayah dalam Al Quran 5 Pembuktian Imamah Oleh: Ustaz Syed Hassan Al-Attas Bentuk Hidayah dalam Al Quran 3 Hidayah Taqwini. Pada perbahasan yang lepas, kita telah bahaskan tentang hidayah fitriyah dan hidayah tasyrie. Hidayah tasyrie adalah penyempurna kepada hidayah fitriyah. Sekarang ini kita akan lanjukan dengan hidayah keberikutnya yang disebutkan juga di dalam Al […]

Continue reading