Hidayah Dalam Al-Quran (2)

 

Hidayah dalam Al Quran 2

Pembuktian Imamah

Menuju kesempurnaan

oleh: Ustaz Syed Hassan Al-Attas

Pada perbahasan yang lepas kita telah mengatakan bahawa tujuan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah ini juga adalah sebagai muqadimah kepada tujuan yang lebih agung, iaitu mencapai maqam yakin. Di dalam Al Quran disebut beberapa peringkat dari maqam keyakinan.

Khusus dalam Al Taksur ayat 5 dan 7 dan surah Al Waqiah, ayat 95:

ﻛَﻼَّ ﻟَﻮْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻋِﻠْﻢَ ﺍﻟْﻴَﻘﻴﻦِ

ﺛُﻢَّ ﻟَﺘَﺮَﻭُﻧَّﻬﺎ ﻋَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻴَﻘﻴﻦ

ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ : 95 ﺇِﻥَّ ﻫﺬﺍ ﻟَﻬُﻮَ ﺣَﻖُّ ﺍﻟْﻴَﻘﻴﻦِ

Untuk mencapai maqam dan kedudukan yakin ini adalah sama dengan mencapai kesempurnaan tujuan ciptaanmanusia. Di sini muncul beberapa pertanyaan tentang jalan untuk menuju kepada kesempurnaan tersebut.

  1. Apakah maksud dari kesempurnaan tersebut?
  2. Apakah manusia dapat menentukan jalan kesempurnaan?
  3. Apakah jalan yang paling hampir untuk menuju kepada kesempurnaan tersebut?

Jawapan dari soalan

Pertama : Sudah tentu yang dimaksudkan dengan kesempurnaan di sini bukan yang berbentuk material keranaurusannya adalah tujuan penciptaan manusia dan tujuan ciptaan manusia bukan untuk tinggal di atas duniaselamanya. Manusia akan mati dan manusia akan menghadap penciptanya. Dan makna kesemua maqam yakin tersebut, tidak satu pun menyentuh usur material. Puncak dari kesempurnaan adalah ketika manusia mencapai maqam haqqul yakin. Maqam ini adalah maqam liqa, maqam manusia bertemu dengan Allah SWT.

Kedua : apabila kita telah membuktikan kesempurnaan itu bukan berbentuk metrial tetapi adalah ketika manusia sampai ke maqam liqa atau bertemu dengan Allah, maka manusia tidak mampu untuk menentukan jalan menuju kepada kesempurnaan tersebut. Sudah tentu jalan tersebut datang dari pencipta manusia sendiri, iaitu Allah SWT. Sebab itu setiap kali kita mendirikan solat, kita bermohon kepada Allah SWT dengan membaca, ‘hidayahkan kami jalan yang lurus’

ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢ

Dengan ini kita dapat memahami manusia, sejak awalnya sentiasa memerlukan pertunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Dan Allah dengan LutfNya (sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan manusia dari apa yang tidak diredhai oleh Allah) telah menetapkan RahmatNya kepada manusia.

ﻛَﺘَﺐَ ﻋَﻠﻰَ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔ

“Dia telah wajibkan atas DiriNya Rahmat” ( Al An’am, ayat

12)

ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺘﻰِ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛﻞَُّ ﺷﻰَْﺀ

“Dan RahmatKu merangkumi setiap sesuatu”. ( Al A’raaf,

ayat 156 )

Kesimpulannya bahawa yang menentukan jalan menuju kepada Allah adalah Allah sendiri, melalui syariat yang Ia turunkan dan hidayah yang Ia berikan kepada manusia.

Ketiga : Jadi dari apa yang telah dibahas di atas, kita dapat memahmi bahawa jalan yang paling hampir menuju kepada Allah adalah jalan yang telah Allah tunjukkan sendiri. Jalan-jalan ini dipanggil sebagai hidayah. Di dalam Al Quran disebutkan beberapa peringkat dari hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada manusia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *