Pendidikan Anak 41

 

Mengajari Anak

Agama kita, iaitu agama Islam, sangat memperhatikan pendidikan anak di bawah usia tujuh
tahun. Dan agama Islam juga memberikan bimbingan dan contoh kepada kita bagaimana caranya
kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak di masa dini, yakni anak-anak yang masih
berusia di bawah tujun tahun.

Salah satu caranya adalah dengan cara dialog dan tanya jawab. Tentunya dialog dan tanya jawab
ini harus disesuaikan dengan usia dan keadaan mereka. Yang jelas dialog dan tanya jawab itu
merupakan kaedah yang sangat penting dan besar sekali manfaat dan pengaruhnya untuk
menyampaikan berbagai pengetahuan kepada mereka. Dan kaedah dialog ini pernah diterapkan
oleh Imam Ali As kepada kedua puteranya al-Hasan dan al-Husein As. Ketika keduanya masih
berusia di bawah tujuh tahun. Kemudian Imam Ali As menganjurkan para sahabatnya agar kaedah
dialog dan tanya jawab itu dipraktikkan kepada anak-anak mereka.

Imam Ali as dan para Imam maksum lainnya sangat menekankan agar kita mengajarkan dan
menyampaikan ilmu pengetahuan agama, dan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan akidah
kepada anak-anak kita agar mereka terjaga dari pandangan dan keyakinan kaum Murji’ah.
Murjiah adalah sebuah aliran pemikiran akidah yang sesat yang memang sudah ada sejak masa
Imam Ali as hingga pada masa kita sekarang ini. Murjiah pada masa Imam Ali as -dari sisi syiarbanyak
kesamaannya dengan Murji’ah masa kini, misalnya mereka mengatakan : “Yang penting hati
Anda itu bersih walaupun tidak solat. Walaupun Anda tidak melakukan solat, hal itu tidak apa-apa,
yang penting hati Anda bersih”.

Keyakinan dan pandangan seperti ini sudah banyak kita saksikan dalam masyarakat sekitar kita.
Banyak anak-anak muslim yang tidak melaksanakan solat kerana orang-orang tua mereka pun tidak
melaksanakan solat dan tidak menganjurkan anak-anak mereka untuk melakukan solat. Hal itu
kerana faham Murji’ah sudah masuk ke dalam rumah dan lingkungan mereka.

Oleh karena itu, para guru, pendidik dan orang tua perlu memahami bahaya kefahaman Murji’ah
tersebut atau lainnya yang tidak memperhatikan masalah solat dan ibadah bagi anak-anak.

Para guru, pendidik dan orang tua, khususnya kaum ibu, harus mengajarkan masalah ibadah, dan
khususnya masalah solat kepada anak-anak sejak mereka berusia di bawah tujuh tahun. Berikanlah
mereka bimbingan dan tauladan yang membuat mereka tertarik untuk ikut melakukan ibadah solat
bersama-sama. Sering-seringlah melakukan dialog dan tanya jawab tentang berbagai hal, termasuk
masalah pentingnya ibadah solat.

Sebagai guru, pendidik dan orang tua kita harus tahu dan sedar betapa pentingnya
menyelamatkan akidah dan keyakinan anak-anak dan membersihkan hati dan fikiran mereka dari
keyakinan yang batil.

Kaedah lainnya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak di bawah usia tujuh tahun adalah dengan melalui syair atau puisi atau lagu-lagu dan nyanyian yang Islami.

Para guru, pendidik dan orang tua, khususnya kaum ibu, harus pandai membuat atau memilih syair atau puisi atau lagu-lagu yang sesuai utuk usia anak-anak. Sayangnya kebanyakan para guru dan orang tua lebih banyak memilih lagu-lagu yang dianggapnya indah dan menarik sesuai dengan selera anak-anak tanpa memperhatikan lirik dan kandungannya. Untuk nada lagu-lagu untuk anak-anak, tidak ada masalah meniru dan mengikuti lagu-lagu yang sudah beredar, tetapi lirik dan kandungannya harus dirubah dan disesuaikan dengan akidah Islam.

Melalui lagu atau nyanyian seperti ini, guru, pendidik dan orang tua dapat mengajarkan dan menyampaikan tentang ke-Esaan Allah Swt. Dan tekankan kepada mereka bahawa Allah Swt itu tidak mempunyai anak dan tidak beranak. Dengan demikian tidak ada yang namanya Tuhan Ayah, Tuhan Ibu dan juga Tuhan Anak. Terkait dengan masalah ini, hendaknya guru, pendidik dan orang tua mengajarkan pula bacaan surah al-Ikhlash dan menjelaskan maknanya sesuai dengan kemampuan dan daya cerna mereka.

Ketika anak-anak merasa asyik dan senang dengan kaedah yang disampaikan oleh guru atau orang tuanya, maka mereka akan dengan mudah dan cepat menerima dan mencerap berbagai ilmu pengetahuan yang sampai kepada mereka. Dan apa saja yang mereka terima dari guru dan orang tuanya akan mereka keluarkan dan tampilkan di tengah teman-teman bermainnya dan bahkan di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga hal inipun akan menular kepada teman-temannya yang seusia dengan mereka.

Dengan kaedah seperti ini, pasti akal dan daya berfikir mereka akan cepat berkembang. Jangan sekali-kali akal fikiran anak itu dibiarkan tumbuh berkembang melalui fielm-filem yang mereka tonton atau lagu-lagu yang tidak Islami yang hanya menyesatkan mereka.

Jangan sampai guru, pendidik dan orang tua memenuhi hati, telinga, mata dan ruh anak-anak dengan hal-hal yang bersifat material belaka. Seringkali kita saksikan bahawa guru atau orang tua bertanya kepada seorang anak, misalnya dengan pertanyaan yang bersifat material seperti: Nak, nanti kamu mahu jadi apa? Mahu jadi doktor atau jurutera? Mereka akan menjawab sesuai apa yang ada di benak mereka. Saya mahu jadi doktor bu, atau saya mahu jadi pilot ayah, atau saya mahu jadi jurutera guru. Semua jawaban itu bersifat material belaka yang mana adalah kerana wang.

Guru, pendidik dan orang tua harus meningkatkan akal maknawi anak-anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan dialog, tanya jawab dan menyanyikan lagu-lagu anak yang Islami.
Perlu diketahui bahawa perkembangan dan perubahan anak-anak itu banyak terjadi di rumah. Kerana itu, dalam hal ini setiap orang tua dan khususnya para ibu, sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari kaedah Islami yang sesuai dengan usia mereka. Kaedah lagu-lagu dan nyanyian yang tidak Islami dapat dijadikan Islami. Dan lagu-lagu itu disamping dapat mencerahkan mereka juga dapat membentuk keperibadian mereka.

Satu hal yang penting untuk difahami oleh orang tua adalah masalah pengamalan apa yang disampaikannya, walaupun yang disampaikannya itu melalui lagu-lagu atau nyanyian. Misalnya lagu-lagu tentang solat atau sedekah atau berbuat baik kepada sesama. Hendaknya orang tua harus lebih serius dalam mengamalkan apa yang disampaikannya kepada anak-anaknya kerana jika ayah dan ibunya tidak mengamalkan apa yang disampaikan kepada anak-anaknya, ataupun apa yang mereka dengar dari guru mereka, maka hal ini akan menciptakan kontradiksi di dalam jiwa anak-anak tersebut. Dari satu sisi mereka dianjurkan untuk melakukan hal tersebut, tetapi dari sisi lain mereka menyaksikan bahawa ayah ibu mereka sendiri tidak melaksanakannya.
Misalnya oleh guru atau ibunya seorang anak menerima pelajaran bahawa asap rokok itu berbahaya, jangan mendekati orang yang merokok ! Tetapi dari sisi lain ia melihat ayahnya sendiri merokok. Nah, hal semacam ini jangan sampai terjadi.

Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya: Ayah, apakah jika nanti saya sudah besar, saya juga boleh merokok? Jadi anak-anak itu melihat apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya dan mereka tentunya ingin tahu dan ingin menirunya. Kerana itulah, guru, pendidik dan khususnya para orang tua, harus berhati-hati dalam bertingkah laku, dalam berbicara dan dalam melakukan berbagai pekerjaan ketika sedang berada di hadapan anak-anaknya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *