Pendidikan Anak (30)

 

Hubungan antara sesama anggota keluarga

Menjaga Hubungan antara sesama anggota keluarga merupakan hal yang penting yang harus kita ketahui bersama, kerana utuhnya sebuah keluarga sangat bergantung pada komunikasi dan perilaku antara sesama anggota keluarga. Bagaimana saling menghargai, menghormati, berperilaku dan saling bekerjasama. Hubungan ini dapat dikatakan sebagai pengajaran tidak langsung kepada anggota keluarga. Jika orangtua berperilaku serta menghormati anaknya maka hal tersebut secara tidak langsung akan dilihat sekaligus ditiru oleh mereka dikemudian hari nanti. Begitupun hal-hal dalam keseharian kita, Anak akan sentiasa melihat apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Terutama anak dibawah umur 7 tahun. Oleh kerana itu salah satu kaedah yang diajarkan anak dibawah umur 7 tahun dalam pandangan ahlul bait as adalah mengajarkan kepada mereka berdoa sebelum makan. Imam Ali as berkata: “Jika seseorang makan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya akan menjamin orang tersebut tidak akan sakit”. Kemudian Imam Ali as melanjutkan perkataannya, jika selesai makan ucapkanlah hamdalah. Oleh kerana itu anak dibawah umur tujuh tahun lebih banyak meniru perilaku orang tuanya. Jika ibubapa membiasakan diri berdoa sebelum makan, maka secara tidak langsung hal tersebut akan dilihat dan ditiru oleh mereka. jika hal tersebut sering dilakukan maka akan menjadi kebiasaan bagi mereka. inilah salah satu contoh bagaimana pengaruh perilaku orag tua terhada anak dibawah umur 7 tahun.

Di dalam alquran begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan tentang bagaimana berperilaku terhadap sesama anggota keluarga. Salah satu ayat tersebut adalah terdapat dalam Surah Yusuf . Ayat ini menceritakan tentang Nabi yusuf as dimasa kecilnya ketika menceritakan mimpinya kepada bapanya nabi Yakub as mengenai 11 bintang yang akan sujud kepadanya. Nabi ya’qub as pun memberikan isyarah bahawa jangan menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Ketika nabi yusuf as menceritakan hal tersebut kepada ayahnya maka hal ini menunjukkan beliau percaya kepada ayahnya sebagai orangtua yang percaya kepada perkataannya, dan juga orang yang dapat menjaga rahsianya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan antara anak laki-laki dengan bapanya yang saling menaruh kepercayaan antara sesama.

Ayat yang kedua yang menjelaskan tentang bagaimana berperilaku terhadap sesama anggota keluarga adalah terdapat dalam Surah Hujurat. Dalam ayat ini menjelaskan ketika Nabi saw berkumpul bersama anggota keluarganya di rumahnya tiba-tiba sekelompok orang yang datang menemui nabi saw kemudian memanggil nama nabi saw dengan begitu kurang ajar. Perbuatan mereka tersebut langsung mendapat peringatan dari Allah swt. Dalam ayat inipun menjelaskan tentang bagaimana menjaga pergaulan dalam lingkungan sosial. Bukan itu saja yang paling penting dari itu adalah pesan yang ingin dipetik dari ayat ini adalah nabipun menyempatkan waktu bersama anggota keluarganya untuk saling berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini banyak dijelaskan dalam riwayat tentang bagaimana membahagi waktu-waktu dalam aktiviti keseharian kita. Misalnya waktu untuk kerja, waktu untuk melancong, waktu untuk beribadah dan waktu bersama anggota keluarga. Jadi tidak semuanya waktu tersebut kita berikan dalam satu aktiviti saja misalnya waktu hanya untuk kerja, kerana sebahagian dari anggota keluarga, mempunyai hak terhadap diri kita, baik kita sebagai kepala keluarga mahupun sebagai salah satu dari anggota keluarga tersebut. Mereka perlu kasih sayang, nasihat, komunikasi yang sehat dan kepercayaan. Menjaga komunikasi dan hubungan yang sihat dalam sebuah keluarga merupakan pesan yang diajarkan oleh ahlul bait. Marilah sejenak kita melihat pada keluarga teragung, keluarga teladan disepanjang masa kehidupan dan keluarga pemberi contoh untk keluarga lainnya iaitu keluarga Imam Ali as. Ketika kita membaca nahjul balagah khutbah yang ke 221 disana menjelaskan tentang bagaimana sikap Imam Ali as kepada Isterinya, Sayyidah Zahra sa. Dua manusia suci yang megajarkan kepada kita bagaimana saling berinteraksi yang baik satu sama lain dalam satu keluarga. Begitupun kisah nabi nuh as yang diceritakan dalam kitab-kitab tafsir.

Bagaimana sikap nabi Nuh as kepada anaknya yang telah menyimpang dari jalan kebenaran. Walau anaknya telah menyimpang dari jalan yang benar, Nabi Nuh as tetap menasihatinya dan berperilaku baik terhadapnya. Begitupun kisah-kisah di karbala yang banyak memberikan pelajaran terhadap kita. Amrul Qaidz yang mempunyai tiga orang puteri. salah satu dari Puterinya yang bernama Rubab diperisterikan oleh Imam Husein as. Setelah kejadian karbala ia tidak pernah berteduh pada tempat yang sejuk, ia biarkan dirinya diterik matahari yang panas dengan wajah yang murung penuh kesedihan. Ketika orang bertanya kepadanya, iapun menjawab bahawa semasa hidup bersama Imam Husein as, ia tidak pernah merasakan kesedihan, resah dan gundah gulana.

Dari cerita diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagaimana sikap Imam husein as semasa hidupnya ketika bersama isterinya dan keluarganya. ketika Ia telah syahid memberikan kesedihan dan kenangan yang tidak dapat dilupakan Rubab. Hal ini menunjukkan bahawa Imam Husein as ketika dimasa hidupnya memperlakukan keluarganya dengan baik.

Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika nabi saw berkata kepada Imam Ali as: Ya ali, berkhidmat untuk keluarga akan menggugurkan dosa-dosamu dan akan memadamkan azab Allah swt.

Oleh kerana itu menjaga hubungan antara sesama anggota keluarga merupakan anjuran yang sangat diperintahkan dalam alquran dan ajaran ahlul bait as. Bagaimana sikap suami terhadap isteri, sikap isteri terhadap suami, sikap orangtua terhadap anak, dan sikap anak terhadap oragtua. Jika hubungan antara sesama anggota keluarga baik dalam berkomunikasi dan tingkah laku, maka akan menjadikan keluarga syurgawi, qurani yang sesuai dibawah tuntunan ilahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *