Syirik kepada Allah dan segala bentuk maksiat kepadaNya akan mengakibatkan manusia keluar dari nur (cahaya) dan berada di dalam kegelapan.  Dengan bentuk ini Allah SWT meletakkan mereka dalam kesesatan.  Mereka ditarik dari kenikmatan melihat, mendengar dan berbicara tentang kebenaran.  Syaitan akan menjadi teman mereka hingga hari kiamat. Hati dan mata mereka akan di bolak balikkan oleh syaitan hingga mereka dipermainkan oleh fatamogana syaitan.

Menuju kepada-Nya (Bahagian 5)

Syirik kepada Allah dan segala bentuk maksiat kepadaNya akan mengakibatkan manusia keluar dari nur (cahaya) dan berada di dalam kegelapan.  Dengan bentuk ini Allah SWT meletakkan mereka dalam kesesatan.  Mereka ditarik dari kenikmatan melihat, mendengar dan berbicara tentang kebenaran.  Syaitan akan menjadi teman mereka hingga hari kiamat. Hati dan mata mereka akan di bolak balikkan oleh syaitan hingga mereka dipermainkan oleh fatamogana syaitan.

Penulis: Ust Syed Hassan Al-Attas

Syirik kepada Allah dan segala bentuk maksiat kepadaNya akan mengakibatkan manusia keluar dari nur (cahaya) dan berada di dalam kegelapan.  Dengan bentuk ini Allah SWT meletakkan mereka dalam kesesatan.  Mereka ditarik dari kenikmatan melihat, mendengar dan berbicara tentang kebenaran.  Syaitan akan menjadi teman mereka hingga hari kiamat. Hati dan mata mereka akan di bolak balikkan oleh syaitan hingga mereka dipermainkan oleh fatamogana syaitan.

 

Mereka tidak memiliki lagi kemampuan untuk mendekati kebenaran dan mengambil kebaikan darinya.  Mereka umpama yang mengambil air dengan tapak tangan tetapi tidak mampu meminumnya.  Ini disebabkan tangan mereka telah dirantai hingga mereka tidak mampu menyampaikan air ke mulut mereka walau mereka hidup di tengah-tengah takungan air.  Semua ini adalah dari natijah perbuatan yang mereka sendiri lakukan dan natijah dari ganjaran dan balasan perbuatan mereka.

 

Menurut Islam, kematian adalah pepindahan dari satu tahap kehidupan ke tahap yang lain.  Kehidupan menurut Islam akan berterusan dan tidak ada hentinya.  Kematian adalah perpisahan ruh dari jasad.  Manusia akan memasuki satu peringkat lain dari kehidupan yang mana kebahagian dan kebinasaan dalam kehidupan itu bergantung kepada apa yang dilakukan oleh manusia sebelum ia mati. Rasulullah bersabda ‘jangan kalian menyangkakan bahawa dengan kematian , kalian akan hancur tetapi kematian adalah pepindahan dari satu rumah ke rumah yang lain’.

 

Islam membina metod kehidupan dan undang-undang berasaskan akhlak.  Islam juga menekankan masyarakat perlu memiliki akhlak yang mulia.   Ini kerana melalui akhlak, hukum dalam masyarakat dapat dilaksanakan.  Akhlak dapat memainkan peranan yang lebih baik berbanding badan penjaga hukum seperti polis atau yang lainnya, baik dalam terang, gelap, ketika ramai dan bersendiri.

 

Jika tidak wujud kepercayaan kepada hari kebangkitan ( maad ) di dalam masyarakat maka tidak akan ada penghalang yang boleh menghalang seseorang dari mengikuti keinginan hawa nafsunya dan mengejar kelezatan kehidupan haiwaninya. Ini kerana setiap manusia secara naluri sentiasa mengejar keinginan dirinya sendiri dan ia tidak akan melepaskannya.  Ia tidak akan mengejar keinginan orang lain.  Orang lain juga sedemikian, ia juga akan mengejar keinginannya bukan keinginan orang lain, melainkan memiliki keinginan yang sama.

 

Iman kepada hari akhirat merupakan perkara yang faundasi dan satu dari usul Islam.  Mengingkarinya akan mengeluarkan seseorang dari Islam dan akan mendapatkan seksaan yang amat pedih.  Ini adalah satu realiti yang tidak dapat diingkari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *