Pendidikan Anak (23)

 

Jadual berpuasa bagi anak

Perbahasan sebelumnya adalah jadual dan pembahagian waktu bagi anak dalam pengajaran solat sesuai dengan kemampuan si anak, yang kita bahas kali ini berkaitan dengan pengajaran puasa bagi anak sesuai dengan usia anak. Perlu kita ketahui bahawa para imam makhum as. waktu mengatakan sesuatu pasti disesuaikan dengan keadaan ruh dan jasmani manusia.

Sebuah riwayat yang berasal dari imam Sodiq as menyebutkan bahawa ketika anak berusia 7 tahun, kami mengajarkan anak berpuasa sesuai dengan kemampuannya ; setengah hari atau lebih, atau lebih sedikit dari setengah hari. Kitab al-kaafi jilid 3 hal 409.

Riwayat yang lain berasal dari imam Sodiq as menyebutkan bahawa ketika anak mencapai usia 7 tahun, kami mengharuskan kepadanya berpuasa sesuai dengan kemampuannya, dan ketika anak tersebut merasa haus atau lapar maka kami mempersilakannya untuk makan dan minum. Hal ini dilakukan supaya mereka terbiasa dalam berpuasa serta mendapatkan kemampuan dalam berpuasa.

Yang kita fahami dari hadis tersebut adalah imam Sodiq as. telah menunjukkan sebuah kaedah dalam pendidikan iaitu kaedah (tadriij) membiasakan diri anak dalam melakukan suatu pekerjaan secara perlahan-lahan.

Maksudnya adalah kita sebagai orang tua pendidik harus secara perlahan-lahan mempersiapkan anak kita supaya terbiasa dan mahu melakukan suatu pekerjaan, sehingga akhirnya dia terbiasa dalam melakukan hal tersebut. ibarat perbezaan antara pesawat dan helikopter, helikopter bekerja dengan cara cepat dan tiba-tiba contohnya ketika sedang meninggalkan landasan, helikopter bergerak dengan cepat dan tiba-tiba, sedangkan pesawat bergerak dengan perlahan, pertama menuju tempat penerbangan dan secara perlahan-lahan akhirnya meninggalkan landasan. Dalam pendidikan anak kaedah yang kita gunakan harus seperti gerakan pesawat, bukan seperti gerakan helikopter. Kita sebagai orang tua harus secara perlahan-lahan mengajarkan dan mendidik anak kita kerana menurut riwayat-riwayat dari a’immah maksumin, kaedah yang sesuai dalam pengajaran dan pendidikan anak adalah kaedah perlahan-lahan( tadriji).

Kaedah berikutnya yang dapat diambil dari riwayat- riwayat para imam maksum as adalah kaedah penahanan diri, kita sebagai orang tua harus secara perlahan –lahan memberikan tanggungjawab dan pekerjaan kepada anak didik kita, hal ini sangat penting untuk menanamkan sifat sabar dan menahan diri pada peribadi anak-anak kita.

Sesuatu yang menjadi titik temu dalam riwayat-riwayat pendidikan solat dan puasa adalah ibubapa harus memberikan didikan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman si anak, jadi kalau seorang anak sebelum 7 tahun telah memahami pentingnya solat dan puasa, dan si anak berkeinginan melakukan solat dan puasa maka biarkanlah, begitu pula sebaliknya kalau seorang anak setelah berumur 9 tahun baru dapat memahami pentingnya sholat dan puasa maka cubalah perlahan-lahan untuk menyiapkan diri si anak agar mahu melakukan soolat dan puasa. Kita tidak perlu terlalu menekankan masalah usia si anak, kerana riwayat-riwayat yang berasal dari para imam as sendiri juga memberitahu kepada kita untuk melihat perbezaan keadaan dan kemampuan si anak.

Apakah orang tua rela, si anak solat kerana terpaksa dan takut orang tua memarahinya, kemudian setelah dewasa dan sudah berpisah dengan orang tua, si anak merasa terbebas dari kekangan orang tua dan memilih untuk tidak melaksanakan ibadahnya, justeru kemungkinan si anak memilih keluar dari agamanya? Jangan sampai kemarahan dan tekanan kita kepada anak-anak dapat menjadikan mereka membenci solat dan puasa.

Kita sebagai ibubapa harus mengajak anak-anak solat dan puasa secara perlahan-lahan dan penuh dengan hormat . Banyak sekali riwayat-riwayat yang menekankan pada hormat ibubapa dalam mendidik anak-anaknya.

Ayatullah sayid Mahmud Tholiqoni imam jumaat pertama setelah revolusi iran dan juga penulis buku tafsir “partuye qur’an”, menceritakan tentang seorang penulis iran yang terkenal , yang menulis buku-buku terkenal, beliau (Ayatullah sayid Mahmud Tholiqoni) mengisahkan dan mengemukakan alasan kenapa beberapa waktu yang lalu, penulis tersebut berpindah agama dan memilih untuk menjadi seorang komunis, alasannya adalah disebabkan paksaan dan kekangan dari kedua ibubapanya yang terlalu ketat dalam mendidik agama si anak, dan hal ini menumbuhkan benih kebencian terhadap agamanya dan menjadi seorang komunis. Kemudian selang beberapa waktu dia kembali sedar , menjadi seorang muslim dan menulis buku-buku yang terbaik di zamannya. Sampai pada saat ini, walaupun si penulis telah meninggal dunia, akan tetapi hari wafatnya diperingati setiap tahun, dan tertulis didalam kalender tahunan iran. Cerita nyata tersebut adalah contoh nyata bahawa di dalam pendidikan anak tidak dianjurkan mendidik dengan paksaan ataupun kekerasan lahir maupun batin, tetapi harus dengan cara perlahan-lahan dengan melihat keadaan dan kemampuan si anak.

Seseorang bertanya kepada imam Sodiq as tentang bilakah waktu yang sesuai memerintahkan anak untuk mengerjakan solat?. Imam menjawab: mula perintahkan untuk solat ketika si
anak telah dapat memahami (arti dan makna) solat itu sendiri. Kemudian ditanya lagi ,sejak umur berapa seorang anak dapat memahami solat itu wahai cucu Rasulullah saw? imam menjawab: ketika si anak berumur 6 tahun.

Pada hari yang lain kita akan membahas tentang solat bagaimana yang harus dilakukan seorang anak, apakah seorang anak harus solat secara lengkap seperti yang dilakukan seorang dewasa, apakah perlu menghadap ke arah kiblat, ataukah ke arah mana saja si anak dapat melakukan solatnya, apakah harus tepat waktu dan lain-lain.
Yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah mendidik dan mengajarkan anak solat dan puasa harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan si anak (akal dan jasmani); contohnya adalah walaupun berasal dari satu keluarga dan lahir dari satu ayah dan satu ibu tetapi mungkin saja bagi seorang kakak lebih mudah dan lebih cepat (pada usia yang lebih kecil) untuk diajarkan solat , sedangkan untuk si adik, di usia yang lebih tua, lebih lambat, dan lebih susah untuk diajak mengerjakan solat, begitu juga sebaliknya.

Pernyataan tentang adanya perbezaan kemampuan diri antara satu sama lain juga diutarakan di dalam alqur’an surah adz dzukhruf ayat 32 : “ warafa’na ba’dhuhum fawqa ba’dhu darajaat ertinya adalah: kami menjadikan sebahagian yang lain pada kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian pada ayat yang lain terdapat ayat yang berfirman : yaa ayyuhan naasu inna kholaqnaakum min dzakarin wa untsa wa ja’alnaakum syu’uban wa qabaa il. Makna dari ayat tersebut adalah: wahai umat manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari lelaki dan perempuan dan menjadikan kalian suku –suku bangsa yang beraneka ragam, dengan budaya yang berbeza, dan potensi yang bermacam-macam. Bahkan terdapat juga sebuah riwayat dari imam Ali as tentang perbezaan tersebut. Perbezaan potensi dan kemampuan diri selalu ada di dalam setiap peribadi manusia, contohnya sebagian orang ada yang memilki kemampuan akal yang luar biasa seperti Abu ali sina, Zakariya Razi , dan lain-lain, dan sebahagian yang lain memiliki kemampuan akal yang lebih sedikit. Begitu pula diantara para sahabat Nabi saw atau diantara para sahabat imam ma’shum alaihimussalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *