Di dalam surah As Sajadah, ayat 7, Allah SWT berfirman "Yang mengindahkan setiap sesuatu yang Ia cipta".  Setiap ciptaan yang Allah cipta itu indah dan baik.  Jika kita menyaksikan ciptaan Allah, kita akan dapati di situ ada yang buruk, ada yang membahayakan, ada yang tidak sempurna atau ada yang memiliki aib, ini disebabkan kita membandingkan satu ciptaan dengan ciptaan yang lain.  Sebagai contoh ular dan jengking, kerana dinisbahkan kepada manusia, ianya bahaya, atau jika keldai dibandingkan dengan kuda, kita akan mengatakan bahawa keldai itu buruk, tetapi keldai itu pada ciptaannya sendiri merupakan satu yang indah.

Menuju kepada-Nya (Bahagian 4)

Di dalam surah As Sajadah, ayat 7, Allah SWT berfirman "Yang mengindahkan setiap sesuatu yang Ia cipta".  Setiap ciptaan yang Allah cipta itu indah dan baik.  Jika kita menyaksikan ciptaan Allah, kita akan dapati di situ ada yang buruk, ada yang membahayakan, ada yang tidak sempurna atau ada yang memiliki aib, ini disebabkan kita membandingkan satu ciptaan dengan ciptaan yang lain.  Sebagai contoh ular dan jengking, kerana dinisbahkan kepada manusia, ianya bahaya, atau jika keldai dibandingkan dengan kuda, kita akan mengatakan bahawa keldai itu buruk, tetapi keldai itu pada ciptaannya sendiri merupakan satu yang indah.

Penulis: Ust Syed Hassan Al-Attas

Di dalam surah As Sajadah, ayat 7, Allah SWT berfirman “Yang mengindahkan setiap sesuatu yang Ia cipta”.  Setiap ciptaan yang Allah cipta itu indah dan baik.  Jika kita menyaksikan ciptaan Allah, kita akan dapati di situ ada yang buruk, ada yang membahayakan, ada yang tidak sempurna atau ada yang memiliki aib, ini disebabkan kita membandingkan satu ciptaan dengan ciptaan yang lain.  Sebagai contoh ular dan jengking, kerana dinisbahkan kepada manusia, ianya bahaya, atau jika keldai dibandingkan dengan kuda, kita akan mengatakan bahawa keldai itu buruk, tetapi keldai itu pada ciptaannya sendiri merupakan satu yang indah.

 

Masalah paling besar yang sering kita hadapi adalah kita tidak mampu melihat hati kita dengan jelas.  Ini disebabkan hati kita tertutup dengan kecintaan kepada dunia dan material. Maka itu, jalan yang perlu dilalui adalah dengan membersihkan jiwa kita dari setiap sesuatu yang menghalang kita dengan Allah. Untuk menghasilkan makrifah, kita perlu melaksanakan segala tuntutan syarak dan berusaha penjagaan diri serta berkhalawat (bersendiri).  Kesan dari ini semua akan kita lihat apabila jiwa kita hanya tertumpu kepada Allah SWT.  Ini yang disebutkan sebagai zikr dan mengingati Allah dan ini yang disebut sebagai kunci akhirat.

 

Di akhirat nanti, manusia yang celaka akan dibangkitkan dengan kebingungan dan penuh kehinaan. Mereka ini mengikuti kehendak hawa nafsunya dan mengikat dirinya dengan kenikmatan zahir ketika di dunia. Mereka menginjak-injak kebenaran dan menempuhi kehidupan dengan penuh kesombongan.  Ketika mereka dibangkitkan di akhirat kelak dengan wajah penuh kehinaan dan buta. Amalan mereka akan diperhitungkan, waktu itu mereka akan kebingungan dan kehairanan menuju ke suatu tujuan yang mereka tidak ketahui serta mereka tidak tahu nasib apa yang akan menimpa mereka.

 

Manusia melalui akalnya mampu membezakan perbuatan yang baik dan buruk.  Akan tetapi sering kali akal tersebut tewas ditangani keinginan hawa nafsu dan sering kali akal juga membawa manusia ke jalan yang salah. Maka dengan itu manusia memerlukan bantuan lain dari Allah SWT untuk membawanya ke jalan kebahagian.  Bantuan ini yang disebut sebagai ‘kenabian’.  Melalui kenabian ini Allah SWT menurunkan wahyu dan memerintahkan Nabi untuk menyampaikan perintahNya serta mengatur kehidupan manusia melalui pengharapan, ancaman, arahan dan larangan.

 

Manusia melalui realiti yang Allah anugerahkan, mereka perlu melihat dirinya hamba dan tidak memiliki kemandirian.   Ia mengambil segala bentuk tanggung jawab kehidupannya dari Allah.  Alam penciptaan mengandungi berbagai bentuk arahan yang disampaikan kepadanya oleh penciptanya. Alam juga sebagaimana manusia, berada dalam kekuasan sistem yang tidak mandiri dan terikat kepada Allah SWT. Semuanya dari segala sudut memerlukan kepada Allah.  Maka manusia hendaklah sentiasa melihat dirinya sebagai hamba kepada Allah dan menuruti apa yang Allah ingin ke atas dirinya.

 

Jika kita memerhatikan dan meneliti  seluruh kehidupan yang kita lalui, iaitu ketika kita masih kecil, kanak-kanak, remaja dan seterusnya dewasa, melalui fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan kesaksian akal, tidak syak lagi tidak ada yang lebih penyayang ke atas ciptaan, lebih dari Allah SWT.  Dengan Kehalusan dan Kasih Sayang, Allah menjaga maslahat setiap satu dari ciptaanNya.  Tidak ada satu pun dari perbuatanNya yang kosong dari Hikmah.

Bersambung…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *