Pendidikan Anak (21)

 

Perkara apa yang dapat menguatkan kehidupan berkeluarga?

Alqur’an memperkenalkan nabi Muhammad saw sebagai tokoh yang perlu diteladani , hal itu kerana rasulullah saw adalah seseorang yang benar-benar luar biasa dan sesiapa yang menjadikan rasulullah saw dan ahlul baitnya sebagai teladan dalam kehidupannya maka dia akan menjadi teladan bagi yang lain.
Sesuatu yang perlu ditekankan adalah bahawa masalah pendidikan sepatutnya dilihat dan dipelajari secara lengkap kerana sama halnya dengan ajaran agama islam yang diibaratkan sebagai satu tubuh yang lengkap dan sempurna, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk mengambil sebahagian ajaran saja, hal ini adalah sesuatu yang salah. Kesemua dari ajaran islam dan pendidikanlah yang dapat membentuk peribadi yang sempurna, dan bukan hanya sepotong-sepotong, kerana apabila diambil sepenggal-sepenggal maka tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna.

Satu hal lagi yang ditekankan dalam ilmu pendidikan islam adalah pendidikan berfungsi untuk mengurangi potensi munculnya pengaruh dan bisikan syaitan dalam kehidupan anak kita kerana seperti yang kita ketahui di dunia ini terdapat dua hal yang mempengaruhi kehidupan kita; 1. Pengaruh-pengaruh yang datang dan berasal dari malaikat(seruan kebaikan), 2. Pengaruh yang muncul dari godaan –godaan syaitan (seruan kejahatan). Setiap manusia di muka bumi ini selalu dipengaruhi oleh dua kekuatan tersebut; kekuatan hak dan kekuatan bathil. Tidak ada lagi kekuatan ketiga setelah ini, oleh karena itu kedua ibubapa harus mempersiapkan anak-anaknya sedemikian rupa supaya tidak dipengaruhi oleh kekuatan bathil dan dan juga oleh godaan syaitan kerana kalau sampai terpengaruh maka lambat laun orang tersebut akan berubah wujud batinnya menuju syaitan walaupun berkepala manusia. Manusia semacam itu disebutkan di dalam alqur’an sebagai syaitan manusia. Dalam riwayat para aimmah maksumin menyeru supaya kita tidak boleh mendekati syaitan berkepala manusia maksudnya adalah para manusia yang telah hilang kemanusiaannya , serta telah menyamai jenisnya dengan syaitan.

Salah satu kaedah pendidikan dalam islam adalah mewujudkan kesamaan jenis ; contohnya : jenis kayu tidak akan pernah tertarik oleh ribuan magnet, akan tetapi kalau didalam kayu tersebut tersimpan sebuah besi, maka magnet tersebut dapat menarik kayu tersebut. terdapat perbahasan tentang zikir-zikir atau sesuatu yang harus dilakukan orang tua pada anaknya supaya si anak terhindar dari godaan syaitan, maka ketika syaitan menjauhinya maka, secara langsung malaikat akan mendatangi si anak. Kaedah pendidikan inilah yang disebut sebagai mewujudkan penyesuaian diri , apabila orang tua dapat mendekatkan si anak dengan dunia malaikat dan menjauhi dunia dan alam syaitan, maka disitulah akan tercapai penyesuaian antara peribadi anak tersebut dengan alam malaikat. Hal ini disebut sebagai asas dan dasar dari pendidikan anak . Apabila kita sebagai ibubapa dapat memulakan pendidikan anak-anak kita dengan dasar yang kuat, maka sama halnya sebuah gedung yang dibangun harus memilki tapak yang kuat dan kokoh. Hal tersebut sangat berguna bagi kelangsungan tegaknya gedung tersebut. begitu pula dengan pendidikan anak.

Di dunia ini hanya terdapat dua potensi, potensi yang pertama berhubungan dengan sang pencipta Tuhan semesta alam, dan potensia yang kedua berhubungan dengan. Kita sebagai orang tua harus menyiapkan diri anak-anak kita , bahkan mulai dari terbentuknya janin, kehamilan dan seterusnya, supaya anak-anak kita memilki potensia yang pertama.
Sebahagian perkara masalah pendidikan anak dapat kita temukan di khutbah-khutbah dan ceramah ahlul bayt alaihiumussalam seperti khutbah Sayidah Zahra as. dan juga pada doa-doa yang berasal dari ahlul bayt seperti Shahifah as-sajjadiyah.

Di dalam ceramah Sayidah Zainab as. di hadapan orang-orang kufah ( ketika peristiwa karbala) Sayidah Zainab as. berkata: wahai orang –orang kufah, kalian adalah tukang tipu dan …. Kalimat ini beliau sebutkan di awal khutbahnya untuk memanggil orang-orang kufah pada waktu itu. Setelah itu Sayidah Zainab as. menghuraikan alasan dan sebab musababnya kenapa mereka sampai menjadi penipu dan …. Beliau mengatakan: kerana kalian seperti tanaman-tanaman( liar) yang tumbuh di tempat kotor. Hal inilah yang disebut sebagai mewujudkan jenis dan potensi pada jiwa anak didik.

Seorang yang sudah tua renta mendatangi imam Sodiq as dengan berkata: wahai cucu Rasulullah saw saya tidak tahu apakah ibubapa saya telah melakukan aqiqah bagi saya atau belum?. Imam Sodiq as menyuruhnya untuk melakukan aqiqah untuk dirinya. Padahal yang kita ketahui bahawa orang tersebut sudah tua dan mungkin dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahawa aqiqah ada hubungannya dengan pertumbuhan ruhani kita di alam barzakh, dan hal ini tidak ada dalam pendidikan dunia barat. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika seseorang bertanya kepada imam maksum as. tentang bagaimana kalau kambingnya tidak disembelih dan sebagai gantinya wang saja yang disedekahkan ?, imam maksum menjawab bahawa harus ada darah korban yang tertumpah (maksudnya disini adalah harus ada hewan yang disembelih).

Contoh yang lain dalam pembahasan penyesuaian diri adalah masalah pemberian nama bagi anak-anak; hal itu kerana nama memiliki pengaruh bagi peribadi seorang anak. Disebutkan di dalam riwayat bahawa barang siapa yang memberikan nama musuh ahlul bayt as. pada anaknya maka syaitan akan merasa senang. Inilah yang dinamakan mewujudkan potensi. Contoh yang lain adalah penggunaan air hujan untuk keselamatan dan kesihatan roh anak. Dalam riwayat dari Rasulullah saw tentang air hujan secara umum (selain air hujan neysan; adalah air hujan yang turun pada bulan-bulan tertentu). Rasulullah saw bersabda kepada seseorang bahwa mahukah ku ajarkan kepadamu sebuah doa yang dapat membuatmu tidak akan memerlukan tabib ? orang itu mengiyakan, dan Rasulullah saw bersabda bahawa ambilah air hujan kemudian bacakanlah pada air tersebut surah alfatihah, surah al ikhlas, surat al-falaq, dan surah an-naas sebanyak 70 kali ,(air hujan tersebut akan mempunyai pengaruh yang luar biasa). maka minumlah air tersebut segelas demi segelas selama 7 hari 7 malam pada waktu pagi. Contoh yang lain dalam mewujudkan potensi kebaikan pada anak adalah : ketika sepasang suami isteri telah melakukan akad nikah tapi disebabkan suatu hal belum dapat tinggal bersama, maka diantara jangka waktu perpisahan tersebut mereka harus sering-sering membaca surah al falaq dan an naas, kerana pada saat itu syaitan dan iblis akan membisikkan hal-hal yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi dingin.

Contoh yang lain dalam masalah mewujudkan potensi yang baik bagi peribadi si anak adalah : riwayat dari Nabi saw kepada orang lelaki untuk memilih tempat yang baik bagi pertumbuhan janinnya (yang dimaksud disini adalah memilih isteri yang baik dan layak). Kemudian dalam riwayat yang lain ketika ada yang bertanya bagaimana kita dapat mengetahui apakah perempuan yang kami pilih dapat menjadi isteri yang baik atau tidak, maka dijawab :lihatlah saudara lelaki perempuan tersebut kerana anak-anakmu akan mirip dan mengikuti kebiasaan bapa saudaranya (dari ibu). Oleh kerana itu imam Ali as dengan pengetahuannya tentang hubungan pemilihan isteri dan pendidikan anak, ketika ingin memilih isterinya, beliau berkata kepada Aqil saudara lelakinya bahawa pilihkanlah untukku seorang perempuan yang dapat melahirkan anak-anak yang pemberani , kerana engkau sangat mengetahui ilmu nasab diantara para kabilah-kabilah arab maka Aqil memilih ummul Banin sebagai isteri imam Ali as. yang nantinya akan melahirkan abul fadhl abbas (yang terkenal dengan keberaniannya).

Kisah yang sama juga terjadi pada pemilihan isteri bagi imam Hasan askari as. ketika pada saat itu imam Hadi as. mengutus seseorang untuk pergi menuju kota Baghdad dan membeli Malika Nargis diantara para hamba yang dijual pada saat itu. Contoh yang lain adalah pada saat akan terjadi pembuahan nuthfah Sayidah Zahra as. , Rasulullah saw berpuasa selama 40 malam menjauhi Sayidah Khadijah as. untuk kemudian melakukan ibadah dan berpuasa ( semua itu dilakukan untuk membaikkan potensi-potensi yang ada). Jadi boleh dikatakan hal-hal yang mempengaruhi keperibadian anak adalah sikap dan perilaku si ayah, peribadi si ibu sebagai ladang pembentukan pertumbuhan janin. Dalam islam sangat menekankan hal-hal tersebut kerana kita dalam tahap mempersiapkan persamaan jenis sang anak maksudnya adalah apakah anak kita dapat sejenis dan sesuai dengan alam ilahi ataupun sebaliknya.

Hal-hal tersebut sama halnya dengan memberi makanan yang halal bagi anak, membiasakan diri melakukan mandi pada hari jumaat, dan hal lain yang akan diutarakan selepas ini, begitu pula tentang larangan untuk melakukan pembuahan di awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan kerana hal ini dapat membuat anak menjadi gila, atau mengakibatkan anak cacat atau merosak akalnya. Segala hal yang berhubungan dengan pembuahan dan pergaulan antara pasangan suami isteri telah diutarakan oleh a’immah maksumin aalaihimuussalam, dan akan dibahas pada pembahasan yang lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *