Pendidikan Anak (26)

  Pendidikan anak berdasarkan pembahagian waktu dan masa hidup anak 3 Jika kita menginginkan keberhasilan dalam mendidik anak-anak kita sebagai generasi yang unggul, baik dari segi akhlak, agama mahupun pengetahuan. Maka cerminlah pada kehidupan ahlul bait. Jadikanlah mereka sebagai rujukan, teladan dan contoh dalam kehidupan ini kerana mengikuti mereka merupakan anjuran dari Allah swt dan […]

Continue reading


Pendidikan Anak (25)

  Pendidikan anak berdasarkan pembahagian waktu dan masa hidup anak 2 Adapun cara-cara yang digunakan ahlul bait dalam mendidik anak dibawah umur tujuh tahun, antara lain dengan pemberian hadiah, menceritakan tentang diri maksumin dan orang-orang soleh melalui syair atau nyanyian sehingga menjadi teladan dan pusat pengajaran. Berikut akan dijelaskan tentang bagaimana penerapan tentang kaedah-kaedah diatas: […]

Continue reading


Pendidikan Anak (24)

Pendidikan anak berdasarkan pembahagian waktu dan masa hidup anak Dalam kitab-kitab riwayat kita telah sebutkan berbagai macam riwayat tentang pendidikan anak, akan tetapi hadist-hadis dan riwayat-riwayat tersebut belum dibahagikan secara tersusun. Dalam kitab Bihaarul anwar jilid 60 halaman 661 terdapat sebuah riwayat dari imam Musa Al-kazim as yang menyebutkan: sudah sebaiknya anak-anak bermain dan melakukan […]

Continue reading


Pendidikan Anak (23)

  Jadual berpuasa bagi anak Perbahasan sebelumnya adalah jadual dan pembahagian waktu bagi anak dalam pengajaran solat sesuai dengan kemampuan si anak, yang kita bahas kali ini berkaitan dengan pengajaran puasa bagi anak sesuai dengan usia anak. Perlu kita ketahui bahawa para imam makhum as. waktu mengatakan sesuatu pasti disesuaikan dengan keadaan ruh dan jasmani […]

Continue reading


Pendidikan Anak (22)

Jadual pendidikan bagi pertumbuhan roh si anak Seperti yang kita ketahui di Negara kita untuk pertumbuhan dan kesihatan jasmani anak-anak kita, setiap anak memiliki jadual imunisasi sesuai dengan usia si anak. Sama halnya dengan masalah pendidikan dan perkembangan roh dan jiwa anak di dalam riwayat-riwayat ahlul bayt as. juga terdapat jadual usia yang telah ditentukan, […]

Continue reading


Pendidikan Anak (21)

Perkara apa yang dapat menguatkan kehidupan berkeluarga? Alqur’an memperkenalkan nabi Muhammad saw sebagai tokoh yang perlu diteladani , hal itu kerana rasulullah saw adalah seseorang yang benar-benar luar biasa dan sesiapa yang menjadikan rasulullah saw dan ahlul baitnya sebagai teladan dalam kehidupannya maka dia akan menjadi teladan bagi yang lain. Sesuatu yang perlu ditekankan adalah […]

Continue reading