Pendidikan Anak (20)

Perbandingan pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam dengan pendidikan pada abad ini.

Yang perlu ditekankan dalam masalah pendidikan adalah bahawa kita harus mendidik anak dengan pendidikan yang bersumber dari ahlul bait as. sedangkan apa yang kita lihat pada dunia pendidikan adalah banyaknya buku-buku yang berasal dari penulis-penulis barat yang beragama Kristiann, maka secara tidak langsung kita sedang menggunakan kaedah pendidikan dari agama lain.

Padahal ketika imam Husain as ingin berangkat menuju Karbala, beliau mengirimkan surat kepada para pemimpin yang ada di kota Basrah, beliau menguraikan alasan kebangkitannya iaitu bahawasanya sunnah Rasul saw telah hilang diantara kaum muslimin. Dari alasan tersebutlah kita dapat melihat bahawa diri kita sendiri kadang kala menganggap bahawa di dalam agama kita, tidak ada hal yang berbicara tentang masalah pendidikan anak atau lebih tepatnya kita sendiri yang telah melenyapkan dan menghilangkan hal-hal tersebut, kerana kita sendiri tidak mencari tahu tentang hal itu ( sunnah Rasulullah saw dalam masalah pendidikan anak), kita sendiri yang tidak mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, padahal kita dapat melakukan sesuai kemampuan kita.
ketika kita tidak belajar tentang pendidikan Islam atau kita lebih memilih pendidikan barat Kita dapat melihat akibat dari pendidikan-pendidikan barat dengan apa yang terjadi di Negara-negara barat, dan juga di negeri kita sendiri (Iran); dengan meningkatnya perceraian, banyaknya penggunaan narkoba, meningkatnya kecelakaan,dan lain-lain.

Pendidikan anak yang bersumber dari Rasul dan ahlul baitnya berbeza dengan pendidikan yang ada di Negara-negara barat, kerana di samping tujuan pendidikan yang berbeza, isi dan cara pendidikan juga sangat berbeza dengan pendidikan barat; tujuan pendidikan yang bersumber dari Rasulullah saw adalah kebahagian dunia dan akhirat sedangkan pendidikan barat pada kenyataannya tidak dapat menunjang kebahagiaan dunia seseorang. Pendidikan islam yang berasal dari sumbernya selalu mengarah kepada tauhid, dan menuju kepada kebahagian dunia dan akhirat dari sisi pandang yang lebih luas.

Di samping itu juga kita harus memahami bahawa musibah besar yang terjadi adalah pandangan yang kita telah berubah dan selalu merujuk kepada pandangan barat dalam dunia pendidikan, pada saat ini kita umat islam lebih berprasangka baik terhadap pendidikan barat.

Tidak ada jalan buntu dalam dunia pendidikan islam, segala masalah pendidikan pasti ada jalan keluarnya. Amirul mukminin Ali as dalam riwayatnya bersabda bahwa setiap sesuatu yang salah jalan, pasti ada sebab musababnya kerana setiap masalah pendidikan di dalam agama islam berasaskan pada akal dan mantiq, dan juga memilki dalil-dalil yang luas dan semua telah disebutkan di dalam riwayat-riwayat islam. Semua masalah pendidikan yang ada dalam agama islam sesuai dengan fitrah dan penciptaan manusia itu sendiri, dan memiliki ketertiban serta berkesinambungan antara satu sama lain. Semua aspek pendidikan tersebut kemudian bersama-sama, bahu membahu dalam menciptakan masyarakat yang ideal.

Pendidikan dalam dunia barat digambarkan manusia yang cacat, hal ini bukan bererti mereka tidak ada kemajuan sama sekali dalam dunia pendidikan, mereka maju dalam makna mengadakan segala penelitian-penelitian dalam berbagai aspek pendidikan, akan tetapi layaknya manusia yang cacat, pendidikan tersebut tidak dapat menghasilkan manusia yang sempurna.

Dalam perbahasan kita; perbahasan disesuaikan berdasarkan ayat-ayat al qur’an. Pendidikan menurut alqur’an dan yang bersumber dari Rasulullah saw adalah pendidikan membahas segala aspek kehidupan manusia, pendidikan tersebut terjadi bukan hanya saat kita berada di dunia ini, akan tetapi ketika kita berada di alam barzakh, kita juga mendapatkan pendidikan dan melalui hal tersebut kita dapat mencapai kedudukan-kedudukan maknawi dan rohani di alam sana.

Pendidikan islam sangat berbeza dengan pendidikan dunia barat; pendidikan islam tidak berasal dari percubaan-percubaan seperti yang dilakukan dunia barat, akan tetapi yang ada adalah keyakinan akan hasil yang sempurna, bukan hanya diisi dengan kemungkinan-kemungkinan. Pendidikan yang berasal dari al qur’an memiliki cahaya, kekuatan dan juga keberhasilan. Pendidikan islam memiliki jenis dan kaedah yang berbeza, dan sudah melalui waktu yang lama( yaitu dimulai dari 1400 tahun yang lalu). Pendidikan dalam dunia islam berhubungan dengan takdir kehidupan manusia sedangkan di dunia barat hanya bertumpu pada sisi material kehidupan manusia. Dalam erti kata lain pendidikan islam bukan hanya berhubungan dengan sisi jasmani, akan tetapi juga berhubungan dengan sisi rohani, kehidupan di alam barzakh, dan juga di akhirat.

 

Pendidikan dalam dunia islam bukan hanya mementingkan pertumbuhan aspek jasmani para manusia, akan tetapi memajukan segala aspek dan potensi kehidupan manusia; seperti aspek ekonomi, dan lain-lain. Sejujurnya pendidikan mendapat tempat yang khusus dalam dunia islam dan boleh juga dikatakan bahawa hakikat dari islam adalah pendidikan kerana dengan adanya pendidikan dapat membezakan manusia dengan haiwan. Alkisah ada seseorang yang sedang berkunjung ke kebun binatang, di salah satu papan ditulis: sila berkunjung ke sel yang terakhir untuk melihat haiwan yang paling liar dan buas. Setelah melalui buaya, harimau , serigala dan lain-lain terdapat sebuah cermin yang sangat besar, bertuliskan inilah binatang yang paling liar dan buas diantara semuanya, dan disitulah manusia melihat dirinya sendiri kerana sesungguhnya manusia yang tidak terdidik akan lebih liar dan buas dari segala binatang yang ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *