Pendidikan Anak (19)

Sebab-Sebab Pembentuk Keperibadian Anak

Perbahasan kali ini tentang sebab-sebab yang mempengaruhi pembentukan karakter spiritual anak. Tema ini tidak dijelaskan dalam psikologi pendidikan barat dan ini merupakan kelebihan dari Pendidikan ajaran Islam yang penuh dengan anjuran-anjuran yang khusus yang sangat berpengaruh dalam Pendidikan dan pembentukan karakter anak. Al-Qur’an memberikan anjuran kepada kita bahawa “Apa saja yang Rasulullah Saw berikan kepada kalian maka kita harus mentaatinya” dan tentunya pendidikan dalam ajaran kita mengenai perbahasan agama terdiri atas 3 unsur, dan ini kita sebut dengan segi tiga faktor pendidikan.

Amirul Mukminin as sendiri yang menjelaskan berdasarkan apa kita harus mendidik anak-anak kita ? Beliau berkata: “Didiklah anak-anakmu berdasarkan 3 kriteria”. Pertama, atas dasar cinta kepada Nabi kalian iaitu cinta kepada Rasulullah saw. Kedua, cinta kepada Ahlul Bait as, dan ketiga membaca Al-Qur’an.

Dalam psikologi barat ruang lingkup pendidikan hanya memperhatikan dari segi jasmani saja, itu pun bentuknya tidak sempurna. Pendidikan dalam agama Islam harus melewati tahap Jasmani kerana yang kita ingin bina adalah rohani spiritual sehingga sampai kepada pendidikan barzakhi dan untuk hari kiamat. Dalam perbahasan yang lalu sebahagian dari pertumbuhan anak meskipun di alam Barzah telah disiapkan oleh ibu dan ayahnya. Sebelumnya juga telah dikatakan bahawa ayah dan ibu pun memiliki peranan dalam mendidik anak meskipun setelah kita mati dan berada di alam Barzah kerana setelah meninggal dan berada di alam barzah pun kita masih mengalami pertumbuhan. Oleh kerana itu, kaedah umum yang disampaikan Imam Ali as kepada kita, bahawa di masa kehamilan atau setelah masa kehamilan, ibu harus menjaga makanannya. Telah dijelaskan bahawa Rasulullah Saw memerintahkan kepada sahabatnya ketika para isteri mereka hamil untuk membantunya dalam mendidik anak.

Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah Saw, ibu masih dalam masa kehamilan dan anaknya pun belum lahir, sementara anda menyuruh kami untuk mendidiknya ?” Kerana gambaran para sahabat bahawa mendidik anak nanti setelah anak itu lahir. Rasulullah Saw menjawab: “Tidak, tetapi ketika ibu sedang hamil maka salah satu amalan yang harus dikerjakan suami adalah memberikan makanan yang halal kepada isteri yang sedang hamil”.

Perhatikan bahawa pendidikan anak menurut Rasulullah Saw ketika pada masa kehamilan bahkan masa sebelum kehamilan kera a dengan makanan haram sebenarnya kita sedang membentuk karakter seorang anak dan nanti jika anak memakan makanan haram maka ini akan memiliki kesan yang negatif diantaranya tidak akan mau mendengar kebenaran dan nasihat. Oleh kerana itu, waktu di Karbala Imam Husain as di hadapan pasukan Umar bin Sa’ad menasihati mereka dan memberitahu sebab kenapa mereka tidak mahu mendengar nasihatnya adalah kerana mereka memakan makanan yang haram. Oleh kerana itu nasihat Imam Husain as. juga tidak berpengaruh pada mereka.

Bagaimana kita melakukan amalan – amalan dalam mendidik anak, berapa banyak maklumat kita yang kita ketahui dalam masalah ini supaya kita dapat mendidik anak-anak kita ? Ketidaktahuan kita dalam masalah-masalah agama akan menyebabkan anak-anak kita lambat atau bahkan mundur dalam pertumbuhan jasmaninya dan perkembangan spiritual.

ketika melihat anak-anak yang cacat dari segi jasmani, kewaspadaan seorang ibu dalam memelihara anaknya yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan secara baik. Oleh kerana itu anak dari segi jasmani mengalami kelewatan. Kadang kala kita melihat ada anak yang kepalanya besar, badannya kecil, dari bentuk wajah ketika anda melihatnya, anda langsung tahu bahawa anak ini tidak tumbuh dengan baik sewaktu masih janin di dalam kandungan.

Pada tahap ini ada beberapa hadis yang memberitahu tentang masalah tersebut. Misalnya hadis yang mengatakan: “Janganlah melakukan suatu perbuatan tertentu kerana kalau anda ingin agar perkembangan jasmani anak menjadi sempurna. Banyak hadis-hadis kita menyentuh masalah ini. seperti, bagaimana caranya supaya perkembangan anak menjadi baik ? Apa yang harus dimakan supaya janin dapat tumbuh dengan sempurna dari segi jasmani ? Akan tetapi sedikit sekali perintah dalam agama Islam berupa hadis yang membahas tentang pertumbuhan ruhani dan spiritual anak dan kedua hal tersebut haruslah selaras kerana kalau tidak serasi maka mungkin saja seorang anak sihat dari segi jasmani akan tetapi mundur dari segi spiritual atau cacat rohani. Boleh jadi anak ini sihat dari segi jasmani tetapi dari segi spiritual yang seharusnya juga tumbuh tetapi tidak tumbuh secara normal.

Dalam Psikologi Barat biasanya dalam pembahasan kedua iaitu masalah spiritual yang sangat mempengaruhi karakter seseorang dan sangat berpengaruh sekali kerana segala bentuk inti karakter manusia ada pada ruhnya tidak dijelaskan sama sekali. Dan mereka hanya membahas dari segi fizik sahaja sehingga perbahasan jasmani juga menjadi tidak sempurna dan tidak menyeluruh.

Salah satu hal yang dalam Al-Qur’an berulangkali disebutkan adalah mengenai air hujan. Air hujan berdasarkan penjelasan dari Al-Qur’an pada ayat 48 surat Al-Furqan Allah Swt berfirman: “Air adalah menyucikan, yang menyucikan jasmani dan rohani (spiritual)”. Begitu juga dalam surah Qaf ayat 9 Allah Swt berfirman: “..air yang turun dari langit disebut dengan air yang diberkati”. Allah Swt dalam Al-Qur’an menyebut para nabi sebagai yang diberkati, begitu pula dengan Ka’bah yang diberkati dan air hujan pun dikatakan sebagai yang diberkati.

Oleh kerana itu, salah satu air yang baik untuk digunakan pada masa kehamilan, setelah kehamilan, masa menyusui, pada waktu anak berusia 2 tahun, dan bahkan pada usia remaja, air yang sangat dianjurkan adalah air hujan. Meskipun dalam perbahasan memandikan anak yang baru lahir yang dalam perbahasan sebelumnya telah disentuh bahawa kalau tidak ada air sungai Furat maka mandikanlah anak yang baru lahir dengan air hujan. Kenapa? Kerana ada unsur keberkahan dalam air hujan tersebut.

Dalam surah Al-Anfal ayat 11, Allah Swt menceritakan peristiwa Perang Badar secara langsung menyebutkan mengenai kesan dan pengaruh air hujan yang diturunkan kepada kaum Muslimin pada waktu Perang Badar. Allah Swt berfirman: “Kami telah menurunkan air hujan dari langit sangat menyucikan”. Wayudzhiba ankumurrijsa syaithan. Yakni air hujan ini yang mengalir adalah rizs ertinya segala ketakutan dan kecemasan dari bisikan syaitan, Allah Swt menyucikannya dari kalian. Wa Liyarbita ala qulubikum: supaya mengukuhkan hati kalian, Wayusabbita bihil aqdam: Dan menguatkan langkah-langkah kalian . Dalam ayat ini Allah Swt menjelaskan kesan dan pengaruh air hujan yang diturunkan-Nya sewaktu perang badar. Jadi air hujan dapat membentuk sifat-sifat dan karakter pertumbuhan spiritual seseorang jika seseorang dapat mengumpulkan air hujan.

Dalam hadis yang lain juga dijelaskan, seperti dibacakan surah-surah pendek 70 kali, surah Al-Fatihah 70 kali, 70 kali surah Al-Falaq, 70 kali surah An-Nas, dan 70 kali surah tauhid. Jika ayat-ayat tadi dibacakan kepada air tersebut, maka akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, dapat membentuk karakter spiritual dan mewujudkan perpaduan antara jasmani dan spiritual sebagai tempat datangnya aspek-aspek spiritual, cahaya dan bisikan-bisikan malaikat, dan jauhnya syaitan dari anak kita. Hal tersebut sangatlah berpengaruh sekali.

Kita sangat menaruh perhatian lebih supaya diri kita dan anak-anak kita terhindar dari syaitan kerana syaitan adalah ukuran segala kesesatan. Ketika Syaitan menguasai hati seseorang maka orang tersebut menjadi sumber keburukan dan kesesatan.

Oleh kerana itu, kita yang sedang membahas tentang pendidikan anak, salah satu ukuran kerja kita adalah bagaimana caranya menghindari pengaruh syaitan terhadap anak-anak kita baik dari segi jasmani maupun spiritual.
Inilah inti perbahasan kita. Yang paling penting adalah seorang ibu harus mengetahui hal tersebut, dan berfikir untuk anaknya dari berbagai dimensi dan dimensi-dimensi itu diantaranya adalah jasmani, rohani, hati, bisikan- bisikan syaitan dan lain-lain kita serahkan semuanya kepada Allah Swt. Dulu sewaktu kita dilahirkan seluruh badan kita adalah suci dan ketika kita kembali nanti harus suci. Ini adalah amanah bagi kita. Apakah kita menerimanya suci dan akan mengembalikannya dalam keadaan bernajis? Oleh kerana itu mereka yang meninggal jika mereka adalah orang yang beragama mudah ketika meninggal dunia ini disebabkan pada hari pertama mereka suci, mata, mulut dan tangan mereka terima dalam keadaan suci dan di hari akhir hidupnya, mata, tangan mulut dan hati dia serahkan kembali kepada malaikat maut dalam keadaan suci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *