Pendidikan Anak (14)

AMALAN-AMALAN SETELAH MELAHIRKAN

Sebelum menyebutkan amalan ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kenapa kita dianjurkan dan apa kegunaan dan manfaat dari amalan ini.

Amalan-amalan yang akan disebutkan, diambil dari hadis dan sunnah Nabi saw yang berkenaan dengan pendidikan anak dan amalan ini sebagai pendahuluan dalam mendidik anak sehingga ketika dia menjadi remaja dengan mudah melalui masa pendidikannya dan kedua ibubapa dengan mudah dapat mendidik anak-anaknya.

Contohnya: ada sebuah tanah yang dipenuhi duri dan jerami, seorang petani terlebih dahulu akan mencabut duri dan memotong jerami itu kemudian membajak tanahnya dan menanam dan menyiraminya. Begitu juga dengan pendidikan manusia, memiliki beberapa tahap dalam mendidik anak. Dalam agama Islam masalah pendidikan anak dimulai sebelum terjadinya pembuahan dirahim ibu bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa pendidikan dimulai pada masa sebelum perkahwinan calon ayah dan ibu.

1. Membaca Azan dan Iqamah

Amalan pertama yang dianjurkan oleh Rasul saw adalah membacakan azan dan iqamah ditelinga bayi kita, ini merupakan pendahuluan untuk mendidik anak kita, yang mana jika amalan ini tidak dilakukan akan menyebabkan kesulitan dalam memndidik mereka. Imam Ali as berkata: Rasulullah saw bersabda: “barangsiapa membacakan azan pada telinga bayi yang baru lahir dan iqamah pada telinga kirinya maka dia akan terjaga dari syaitan.” Kemudian rasul memerintahkanku melakukan amalan tersebut kepada al-Hasan dan al-Husain. Oleh kerana itu kedua orang tua sebaiknya menjauhkan syaitan dari buah hati mereka sejak awal kelahirannya dengan bacaan ini.

2. Meniupkan Bacaan Surah-Surah Pendek dari Al-Quran

Setelah Rasulullah memerintahkan Imam Ali as untuk membacakan azan dan iqamah ke telinga Imam Hasan dan Imam Husain as, beliau juga memerintahkan amalan yang lain. Rasul bersabda: bacalah surah al-Fatihah, ayat Kursi, 3 ayat akhir surah Hasyr, surah Tauhid, surat al-Falaq dan an-Nas kemudian tiupkanlah ke wajah bayi. (kitab da`aimul islam:jil:1, hal:148.)

Dalam ilmu psikologi barat ada istilah yang disebut “Cognitive intelligence” (kecerdasan kognitif) iaitu bayi memiliki indera untuk mengenali dan memahami sesuatu di sekitarnya. Menurut psikolog barat seorang bayi memiliki indera itu pada umur 3 tahun, sebahagian dari mereka juga mengatakan pada umur 4 tahun dan 5 tahun namun dalam agama Islam bayi memiliki indera kecerdasan kognitif ini sejak dia dilahirkan. sebagaimana anjuran Rasulullah agar membacakan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri menunjukkan seorang bayi memiliki pemahaman meski terbatas.

Hadis lain juga menguatkan hal tersebut, seperti hadis yang mengatakan; kedua orang tua dilarang melakukan hubungan intim berhampiran bayi. Menurut psikologi Islam, bayi semenjak dilahirkan di dunia ini memiliki indera mengenali sesuatu di sekitarnya (sesuai dengan kapasitinya) kerana itu pendidikan dimulai sejak dia lahir dengan mendengar azan dan iqamah dan lain-lain, bukan terbatas pada hal material tetapi juga mencangkup perkara yang non-material.

3. Tahnik

Anjuran selanjutnya adalah men”tahnik “ bayi kita. Tahnik iaitu memberi makanan di lelangit mulut bayi dengan makanan yang sudah dihaluskan dari beberapa makanan berikut ini:

a.air furat
b.zamzam
c.air hujan
d.turbah
e.madu
f.kurma

Rasulullah saw men”tahnik” Imam Hasan dan Imam Husain as dengan buah kurma. Dalam riwayat disebutkan bahawa dianjurkan bayi ditahnik dengan campuran buah kurma, madu, air furat dan air hujan (dihaluskan dengan kadar yang sangat sedikit).
(kitab Hur Amuli, jil:15, hal: 137)

Dalam riwayat juga disebutkan bahawa Imam Musa as mentahnik Imam Ali Ridha as dengan air furat.
(kitab Hur Amuli, jil:15, hal: 138)

Tahnik adalah sunnah Rasul dan Ahlul bait as, dan tahnik boleh dengan buah kurma, air (jika boleh air furat atau air hujan), turbah Imam Husain as, madu. (kitab Kulaini, jil:6, hal:24) dan dianjurkan tahnik dengan air hujan disebabkan air hujan disebut di dalam al-Quran merupakan air yang penuh berkah.

Imam Jaafar as berkata: tahniklah bayi kalian dengan turbah al-Husain as kerana itu adalah keamanan (dari syaitan dan bala`). memakan turbah al-Husain as mempunyai dua syarat; pertama dari turbah yang terbungkus dan yang kedua membaca doa khusus di kitab mafatih al-Jinan dan hukum memakan tanah selain turbah al-Husain adalah haram dan imam Jaafar mengumpamakannya seperti memakan daging babi dan jika setelah makan itu dia meninggal maka imam enggan untuk mensolatinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *