Pendidikan Anak (10)

WAKTU YANG BAIK UNTUK BERHUBUNGAN INTIM MENURUT ISLAM

Di dalam Islam waktu dan tempat memiliki pengaruh dalam perkembangan jismani dan rohani manusia, seperti malam al-Qadr dimana malam ini lebih baik dari seribu bulan setara dengan 90 tahun. Jika seorang hamba pada malam al-Qadr bersedekah 1000 ringgit maka pahalanya dicatat sebanyak 1.000.000 kerana pada malam ini dikali seribu. Contoh yang lain berdoa di ka`bah dengan berdoa di rumah pengaruhnya sangat berbeza. Jadi tempat dan waktu mempunyai pengaruh dan kesan dalam perkembangan manusia.

Tempat dan waktu sangat penting untuk diperhatikan oleh kedua suami isteri, kerana itu ketika mereka ingin memiliki seorang anak hendaklah ketika akan berhubungan intim memilih tempat dan waktu yang baik supaya terlahir generasi yang bertaqwa. Rasulullah saw mengajarkan umatnya agar memilih tempat dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan suami isteri yang tidak berisiko negatif atas pertumbuhan janin yang mungkin dihasilkan darinya. Jadi ada tempat dan waktu yang dianjurkan dan ada juga yang dilarang bagi pasangan suami untuk berhubungan intim jika menghasilkan anak darinya.

Waktu-waktu yang Dimakruhkan

1. Awal Bulan

Melakukan hubungan intim pada awal bulan Qomari merupakan hal yang dimakruhkan, kecuali pada bulan Ramadhan, sesuai dengan zahir ayat al-Quran dalam surah 187 ayat Al-Baqarah: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu”.

Rasul saw telah berwasiat kepada Imam Ali as: “Ya Ali, janganlah engkau melakukan hubungan dengan istrimu pada permulaan malam, kerana hal itu menyebabkan; jika kalian dikurniakan seorang anak yang terlahir darinya akan menjadi orang yang tidak akan beriman dan menjadi seorang penyihir dan orang yang berbuat huru hara, yang memberikan kesan buruk dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.

[Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, dalam kitab Makarimal-Akhlak, hal 211]

2. Pertengahan Bulan

Rasul SAW telah berwasiat kepada Imam Ali as: Wahai Ali, jangan menggauli isterimu pada permulaan bulan, pertengahan dan akhir bulan kerana hal itu akan menyebabkan penyakit gila, kusta, dan kerosakan saraf padanya dan keturunannya.

3. Akhir Bulan

Menjelang Dua Hari di Akhir Bulan. Rasul SAW berwasiat kepada Imam Ali as: “Ya Ali, janganlah engkau melakukan hubungan intim dengan isterimu dua hari menjelang akhir bulan, kekiranya kalian dikaruniakan seorang anak yang terlahir darinya maka akan menjadi orang bodoh dan penolong orang zalim yang berakibat kebinasaan sekelompok manusia”. [Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, dalam kitab Makarimal-Akhlak, hal 210] dan kitab al-Faqih, Syeikh Shaduq , jil 3, hal 552, no hadist 4899).

4. Haid

Dalam agama Islam diharamkan bagi suami berhubungan intim ketika isteri dalam keadaan haid. Rasul SAW telah berwasiat kepada Imam Ali as: “Ya Ali, janganlah engkau melakukan hubungan dengan istrimu pada saat dia mengalami haid kerana anak yang akan terlahir akan menjadi pembenci Ahlul Bait Nabi as.

5. Malam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Ditekankan untuk menghindari hubungan seksual dengan isteri pada malam Aidul Fitri dan Aidul Adha. Kedua Malam itu adalah salah satu waktu yang dimakruhkan dalam melakukan hubungan intim antara suami-isteri. Jika hal itu dilakukan maka sendainya Allah mengaruniakan keturunan dari hubungan tersebut maka ia akan terlahir dalam keadaan yang tidak dikehendaki. Rasul SAW telah berwasiat kepada Imam Ali as: “Ya Ali, jangan engkau melakukan hubungan isterimu pada malam (Ied) Fitri kerana jika kalian (suami-isteri dikaruniakan seorang anak dari perbuatan tersebut nescaya ia tidak akan terlahir kecuali dalam keadaan menjadi sumber malapetaka”
[Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, dalam kitab Makarimal-Akhlak, hal 210]•

Rasul SAW telah berwasiat kepada Imam Ali as: “Ya Ali, jangan engkau berhubungan dengan isterimu pada malam (Ied) Adha kerana jika kalian (suami-isteri) dikaruniakan seorang anak dari perbuatan tersebut nescaya ia akan terlahir memiliki jari jemari berjumlah empat atau enam (kurang/lebih dalam ciptaan )”
[Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, dalam kitab Makarimal-Akhlak, hal 210]

6. Malam Pertengahan Bulan Sya’ban

Malam pertengahan bulan Sya’ban adalah salah satu waktu yang dimakruhkan dalam melakukan hubungan seksual, dari awal malam (maghrib) hingga akhir malam (menjelang subuh)• Rasul SAW telah berwasiat kepada Imam Ali as: “Ya Ali, janganlah engkau berhubungan intim dengan isterimu pada malam pertengahan bulan Sya’ban kerana jika tidak maka hal itu menyebabkan; kalaulah kalian dikaruniakan seorang anak yang terlahir darinya maka akan menjadi anak yang buruk yang mana rambut dan kepalanya berbintik-bintik”.
[Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, dalam kitab Makarimal-Akhlak, hal 210].

7. Keadaan Junub

Salah satu masa yang dimakruhkan dalam melakukan hubungan seksual adalah dalam keadaan junub dari hubungan intim sebelumnya. Rasulullah bersabda : jika lelaki melakukan hubungan seksual dalam keadaan junub maka celakalah dirinya sendiri jika anaknya dilahirkan gila.
(rujuk kitab makarimul akhlak, jil 2, hal 319, no hadist 2656).

Perhatian suami isteri dalam hal ini sangat menentukan akan perkembangan dan pendidikan anak kelak, kerana jika pada waktu-waktu ini terjadi pembuahan dan lahir seorang bayi maka ibubapa akan sangat sulit mendidik mereka tapi bukan bererti si anak tidak boleh dididik dan tidak boleh menjadi baik.

Waktu-waktu yang Disunnahkan

Setelah kita mengetahui beberapa waktu dan kondisi yang dimakruhkan untuk melakukan hubungan suami isteri yang berisiko negatif atas pertumbuhan janin yang mungkin dihasilkan darinya, kini, kita akan melihat beberapa riwayat yang menekankan (sunah/mustahab) akan pelaksanaan hubungan suami-istri untuk memunculkan generasi yang baik. (kitab biharul anwar, jil 103, hal 280, no hadist 1)

1 .Malam Isnin

Dalam wasiatnya terhadap Imam Ali as, Nabi Muhamad SAW bersabda: “Wahai Ali, hendaklah engkau melakukan hubungan dengan isterimu pada malam isnin kerana apabila anak dilahirkan darinya maka ia akan menjadi penghafal al-Qur’an dan rela terhadap yang telah ditentukan Allah SWT atasnya”.

[Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, ulama besar pada abad ke-6 HQ, Makarimal-Akhlak, hal 211, Wasail asy-Syi’ah, al-Hurr al-Amili jilid 20 halaman 254 dinukil dari Adab Zafaf halaman 84]

2. Malam Selasa

Dalam wasiatnya terhadap Imam Ali as Nabi Muhamad SAW bersabda: “Wahai Ali, jika engkau melakukan hubungan dengan isterimu pada malam selasa, maka anak yang lahir darinya akan dikurniakan kesyahidan, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Manusia suci dan bersih, wangi, pengasih , penyayang, serta lisannya akan tersucikan dari ghibah, bohong dan menuduh”.
[Wasail asy-Syi’ah, al-Hurr al-Amili jilid 20 halaman 254 dinukil dari Adab Zafaf halaman 84]

3. Malam Kamis

Dalam wasiatnya terhadap Imam Ali as Nabi Muhamad SAW bersabda: “Wahai Ali, jika engkau melakukan hubungan dengan isterimu pada malam kamis maka anak yang lahir darinya akan menjadi penguasa yang adil dari para penguasa atau akan menjadi salah seorang ulama dari para ulama”. [Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, ulama besar pada abad ke-6 HQ, Makarimal-Akhlak, hal 211, Wasail asy-Syi’ah, al-Hurr al-Amili jilid 20 halaman 254 dinukil dari Adab Zafaf halaman 84]

4. Malam Jumaat

Dalam wasiatnya terhadap Imam Ali as, Nabi Muhamad SAW bersabda: “Wahai Ali, jika engkau melakukan hubungan dengan isterimu pada malam jumaat maka anak yang lahir darinya akan menjadi seorang ahli pidato ulung”.
[Syeikh Radhiyuddin Abi Nashril Hasan bin Al-Fadl ath-Thabarsi, ulama besar pada abad ke-6 HQ, Makarimal-Akhlak, hal 211]

5. Jumaat petang (setelah ashar, sebelum maghrib)

Dalam wasiatnya terhadap Imam Ali as, Nabi Muhamad SAW bersabda: “Wahai Ali, jika engkau melakukan hubungan dengan isterimu pada waktu jumaat petang maka anak yang akan lahir darinya akan menjadi seorang tokoh yang terkenal dan atau ilmuwan (ulama).

Orang tua mempunyai peranan dalam pendidikan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan bertaqwa kerana itu mereka hendaklah memperhatikan waktu-waktu ini ketika ingin mempunyai generasi soleh dan bertaqwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *