Pendidikan Anak (9)

TIGA WAKTU MEMOHON PERLINDUNGAN ALLAH SWT

Rasulullah saw menganjurkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah swt dari keburukan syaitan terutama pada waktu-waktu ini:

1. Masa Pernikahan

Waktu pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah saw agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan ialah ketika masa akad nikah, dimana kita dianjurkan agar mendoakan kedua mempelai tersubut supaya mendapat perlinndungan dari Allah swt dari godaan syaitan.

Banyak riwayat dari Ahlul Bait as, yang mana mereka selalu mengingatkan kita agar pada saat acara akad nikah untuk mendoakan kedua mempelai, anak-anak dan keturunannya dari syaitan dan kejahatannya.
Islam menganjurkan acara akad nikah dengan walimatul urus tidak memiliki jarak waktu yang lama sehingga pasangan baru dapat hidup bersama. kerana ketika sudah melakukan akad dan belum mengadakan walimatul urus kemudian menyebabkan pasangan ini tidak hidup di bawah satu atap maka syaitan akan datang kepada pasangan lelaki dan membuatnya berfikiran negatif terhadap isterinya, begitu juga sebaliknya, syaitan datang kepada perempuan dan membisiki hal-hal negatif tentang suaminya dan ini boleh menyebabkan perceraian mereka. Tetapi jika tidak dapat dilakukan sekaligus (akad dan walimah) maka hendaklah mereka sering membaca anjuran dari ayatullah syeikh Bahjat iaitu surat al-Falaq dan an-Nas.

2. Masa Berhubungan Intim

Masa kedua yang dianjurkan Rasulullah saw agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan ialah ketika melakukan hubungan intim. Imam Ali as menganjurkan kepada kita sebelum berhubungan intim dengan pasangan, kita perlu solat dan berdoa kepada Allah agar dikurniakan anak yang tidak dicampuri oleh syaitan kerana dalam surah Isra, ayat 64 disebutkan syaitan dapat ikut campur dalam harta dan anak. Allah berfirman:
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الَْْمْوَالِ وَالَْْولََدِ
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلََّ غُرُورًا ) 46 )

“Dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu; dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka; dan turut – campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta-benda dan anak-anak (mereka); dan janjikanlah mereka (dengan janji-janjimu)”. Padahal tidak ada yang dijanjikan oleh Syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata.”

Rasulullah pernah mengatakan: orang yang suka menghina, orang yang bermuka tembok (tidak punya rasa malu) dan orang yang suka mengatakan perkataan kotor adalah orang-orang yang lahir dari ikut campur syaitan ketika pembuahan sperma orang tuanya.

Dalam riwayat lain Imam Shadiq as berkata: orang yang senang melakukan perbuatan haram dan suka berzina adalah orang-orang yang dihasilkan dari ikut campur syaitan ketika pembuahan sperma orang tuanya.

3.Masa Kelahiran Anak

Masa ketiga yang mana Rasul saw menganjurkan kita agar berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan ialah ketika masa kelahiran anak.

Tiga masa ini adalah masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana itu kita harus selalu berlindung kepada Allah dan mengucapkan basmalah. Imam ja’afar as berkata: tutuplah pintu maksiat dengan mengucapkan Isti’adzah ; a`udzubillahi minassyaithonirrojim kemudian bukalah pintu ketaatan dan penghambaan dengan mengucapkan basmalah (bismillahirrahmanirahim). Dengan mengucapkan ini pintu maksiat ditutup dan kehadiran syaitan ditolak dan pintu ketaatan terbuka.

Anjuran rasul ini merupakan mukaddimah bagi suami isteri yang ingin memiliki anak yang bertaqwa dan mudah untuk dididik ke jalan yang benar dan tanpa pendahuluan ini tentu akan menyulitkan ibubapa dalam mendidik anaknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *