Pendidikan Anak (8)

KETENANGAN BAGI IBU HAMIL DAN CARA MENDAPATKANNYA

Terwujudnya ketenangan dan ketenteraman merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sebuah rumah tangga dan al-Quran juga menyebutkan hal tersebut secara jelas.
Ketenteraman merupakan salah satu tujuan yang utama dalam pernikahan dimana kata litaskunu (لتسکنوا ) beberapa kali diulang dalam al-Quran supaya seorang lelaki merasakan ketenteraman bersama pasangannya dan begitu pula sebaliknya seorang perempuan merasakan ketenteraman bersama pasangannya. Namun kadang kala kita melihat hal tersebut (ketentraman) tidak kita dapatkan kerana kita tahu penyebab rosaknya ketenangan kita.
Perselisihan, kesulitan dan musibah yang dihadapi kedua pasangan dapat mengganggu ketenteraman dan ketenangan rumah tangga mereka bahkan ketenangan akan menjadi sangat penting bagi pasangan wanita ketika sedang hamil, dimana ketenangan menjadi bahagian penting dalam kehamilan dan jika dalam hal ini tidak cermat maka akan memberi kesan sangat buruk pada janin dari segi jismani dan rohani. Oleh kerana itu kita harus mengetahui sebab-sebab yang merosak ketenteraman sehingga kita dapat mencari jalan penyelesaiannya.

1.SEBAB LUARAN

A.Ucapan dan Campur Tangan Orang Lain

Kadang kala perselisihan yang terjadi pada pasangan suami isteri bersumber daripada ucapan dan campur tangan keluarga, sahabat atau dari orang di sekitar mereka. Kata dan ucapan yang tidak tepat dan ikut campur urusan rumah tangga lain dapat merosak keharmonian dan ketenangan sebuah keluarga. Sebuah riwayat dalam kitab Tsawab al-A`mal milik almarhum Syeikh Shaduq berbunyi: jika seorang membuat perselisihan di antara pasangan suami isteri maka Allah pada hari kiamat akan merejam orang itu dengan seribu batu api di depan penduduk padang mahsyar dan tentu saja jika orang itu berulangkali merosak ketenangan dan membuat perselisihan rumahtangga orang lain maka balasan perbuatannya (rejam) akan berlipat ganda juga.

Diriwayatkan bahawa suatu hari Imam Husain as mengunjungi rumah pasangan yang baru menikah, diantara mereka terjadi perselisihan kerana disebabkan campurtangan kedua orang tua mereka, kemudian Imam berkata kepada kedua orang tua mereka : seandainya kalian mencabik-cabik kedua pasangan muda ini dengan gigi kalian dan membunuh mereka, dosanya lebih ringan dan kecil daripada membuat perselisihan dan perpecahan di antara mereka.

Riwayat ini memberitahu kita bahawa Allah saw menetapkan azab yang sangat pedih untuk perosak ketenangan rumah tangga orang lain dan merupakan dosa besar. Oleh kerana itu bagi kita, memperhatikan dan tidak merosak ketenangan sebuah rumah tangga dengan ucapan kita dan tidak mencampuri urusan rumahtangga orang lain terutama keluarga yang pasangannnya hamil

B. Mimpi Buruk

Mimpi buruk salah satu penyebab yang dapat merosakkan ketenangan psikologi anggota keluarga kita. Dalam hadis Rasul dan para Imam banyak anjuran untuk kita supaya ketenangan jiwa dan fikiran kita terjaga dari kerisauan dan keresahan yang berpunca daripada mimpi buruk.
Beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur:

1.membaca tasbih arba`ah yaitu subhanallah wal hamdulillah wa la ila ha illallah wallahu akbar.
2.membaca surat Tauhid 3 kali.
3.membaca selawat.
4.membaca surah al-Kafirun, Tauhid, al-Falaq dan an-Nas.
C. Kekhuatiran akan musibah dan bencana

Salah satu penyebab yang merosak ketenangan anggota keluarga kita adalah perasaan cemas dan khuatir akan musibah dan bencana yang mungkin menimpa kita. Seperti seorang ibu risau anak-anaknya mengalami kemalangan ketika pergi sekolah.

Banyak riwayat dari Ahlul Bait as yang menganjurkan kita untuk membaca doa agar keluarga kita tercegah dari musibah dan tidak risau akan musibah dan merasakan ketenangan.

Doa-doa ini selain mempunyai pengaruh pada keadaan jiwa kita dan menjadi sebuah perisai, ia juga memberikan ketenangan hati pada kita. Sebuah hadis daripada Rasul saw bahawa jika seseorang ingin terjaga dari musibah dan penyakit hendaklah ia setiap pagi membaca surah al-Kafirun, at-Tauhid dan an-nas masing-masing 1 kali.

Anjuran yang lain agar kita mendapat ketenangan yaitu dengan meneladani ayat 274 dari surah al-Baqarah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sedekah Imam Ali as. Allah berfirman:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Ayat ini mengatakan orang yang menafkahkan hartanya dengan empat bentuk ini maka Allah menetapkan baginya dan membuatnya tidak merasakan kebimbangan dan kesedihan. Dengan kata lain ketenangan dapat diperoleh dengan melakukan sedekah.

Anjuran ini sangatlah penting terutama bagi ibu hamil kerana ketenangan baginya adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga untuk jiwanya dan perkembangan janinnya.

Anjuran lain dari imam Ali bin Abi Thalib as agar kita tidak bimbang akan masalah dan musibah yang belum terjadi, seperti; bimbnag anaknya menjadi bodoh, miskin, kemalangan dan lain-lain.
Imam mengatakan beban di masa depan jangan dipikul dan dijadikan beban hari ini (sekarang). Pesanan ini menyampaikan pada kita, masalah yang belum terjadi itu hanya khayalan sahaja kerana masalah itu tidak ada kepastian akan terjadi pada kita. Jadi kita perlu hiraukan dan jangan dijadikan beban.

Dalam hadis lain kita dianjurkan membaca zikir ini setelah solat isya` agar selalu merasakan ketenangan:
أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَ امَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لََمَّةٍ

Diriwayatkan juga dari sahabat Rasul, Salman al-Farisi yang berbunyi: barangsiapa yang membaca tiga kali setiap awal pagi zikir ini maka Allah swt akan menjauhkan 70 macam bencana darinya dan yang paling ringan adalah rasa bimbang dan sedih.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طَيِّبا مباركا فيه

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *