Pendidikan Anak (3)

 

Kajian 3 Pendidikan anak

Pernikahan

Salah satu faktor yang menentukan dalam pendidikan anak adalah peranan ibu. Al-Qur’an memperkenalkan tiga faktor dalam pendidikan anak, diantaranya: pertama ibu (keluarga), kedua teman dan ketiga suasana sekeliling.

Adapun sesuatu yang penting ketika tiba saatnya menikah bagi calon suami dan isteri adalah harus saling membantu untuk persiapan kelahiran anak kerana tidak semua lelaki layak menjadi ayah dan tidak semua perempuan mampu menjadi ibu. Anak bagaikan benih yang ada di tangan kedua orang tuanya. Anak-anak yang diberikan kepada ayah dan ibu ini, mereka bagaikan benih yang harus dipupuk atau dapat menjadikannya rosak.

Oleh kerana itu peranan ibu dalam mendidik anak sangat penring contohnya pengetahuan ibu mengenai pendidikan, tingkah lakunya, bacaannya terhadap bahan agama, mampu mempengaruhi pada pertumbuhan dan pendidikan anaknya kelak.

Jika kita perhatikan pada masa awal-awal Islam, ayah dan ibu yang rosak mereka akan menghadirkan anak-anak yang rosak ke dalam masyarakat, atau sebaliknya. Sudah pasti ada pengecualiannya. Dalam sebahagian waktu kita melihat ada ayah atau ibu yang beragama namun anaknya tidak mempedulikan agama, atau sebaliknya. Dalam keadaan seperti ini kami meneliti yakni berdasarkan Al-Qur’an bahawa kerana dalam agama Islam khususnya menurut pandangan Al-Qur’an bahwa salah satu yang menjadi wadah pembentuk karakter adalah masyarakat. Jika suatu masyarakat tidak sihat, meskipun ayah atau ibu seotang yang beragama tetapi anak-anak setengah hari berada di luar rumah maka ketika keadaan sosial tempat bermainnya itu rosak, meskipun kedua orang tuanya orang yang beragama anak ini mungkin saja menjadi rosak. Bukan pula hukum pasti tetapi hanya kemungkinan saja bahawa suasana yang rosak maka anak juga menjadi rosak. Sementara kedua orang tuanya adalah orang yang beragama. Akan tetapi jika mereka hidup di lingkungan yang tidak sihat, dan jika pengetahuan mereka dan bentuk pendidikan mereka sangat teliti maka mereka akan mampu mengawal anak-anak mereka. pembentukan karakter seorang anak, satu sisi di rumah, satu sisi di lingkungan masyarakat, dan satu sisi adalah teman akrabnya. Misalnya : kadang ayah dan ibu adalah orang yang beragama dan anaknya yang rosak, atau sebaliknya ayah dan ibu bukanlah orang yang beragama akan tetapi anaknya seorang yang beragama.

Oleh kerana itu dalam ajaran Islam sangat menganjurkan pembentukan dan penyucian keadaan keluarga untuk lingkungan yang terdidik. Tapi tidak mencukupi pada tahap ini sahaja.

Sebahagian ayat-ayat Al-Qur’an menunjukkan pada amar makruf dan nahi munkar. Ada 12 ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara mengenai amar makruf dan nahi mungkar. Ayat ini memerintahkan untuk mensucikan keadaan lingkungan sosial, kerana jika anak-anak pergi ke lingkungan sosial, maka kerja keras orang tuanya yang berusaha menjaga anak-anaknya di rumah tidak akan sia-sia. Akan tetapi sangat disayangkan makna amar makruf dan nahi mungkar yang ada dalam Al-Qur’an diertikan sebagai mencampuri urusan orang lain. Padahal tidaklah sedemikian. amar makruf nahi mungkar bukanlah bererti mencampuri urusan orang lain. Kita hanya mahu mensucikan keadaan lingkungan sosial kita yang menjadi bahagian daripada faktor pendidikan anak. Kita harus melihat dengan pandangan yang rasional. Makanya kalau kita perhatikan As’as bin kindi, dia adalah musuh Amirul Mukminin Ali as, dia adalah orang yang tidak mempedulikan agama dan hanya secara zahir saja dia mengaku Islam. Dia memiliki tiga orang anak. Dia mempersembahkannya kepada dunia Islam. kemanapun anak-anaknya ini pergi mereka menjadi sumber kepada segala kerosakan. As’as bin Qeys kindi sendiri adalah munafik yang menjadi punca terbunuhnya Amirul Mukminin Ali as.

 

Kesimpulan dari perbuatan seorang ayah adalah puterinya bernama Ju’dah merupakan pembunuh Imam Hasan Mujtaba as. Imam Hasan Mujtaba adalah Imam kedua Syiah dan beliau dibunuh diracun oleh isterinya yang bernama Ju’dah. Putera yang lain dari As’as bin Qeys Kindi bernama Muhammad bin As’as yang pada peristiwa Karbala menjadi sebab terbunuhnya Imam Husein as. Lihatlah, kalau ayah dan ibunya itu rosak akhlaknya maka secara alami dan secara rasional anak-anaknya juga tidak akan berada di jalan yang baik. Kalau kita melihat keadaan Ziyad bin Abih dia adalah seorang yang terkenal buruk dalam dunia Islam silakan untuk anda baca sendiri dalam sejarah islam. Di zaman sekarang sila perhatikan kehidupan Syahid Murtadha Muthahhari, seorang ulama besar Iran dan penulis buku dan termasuk Rijal Syiah yang diakui, pada waktu ibunya mengandungnya Sayidah Fatimah Zahra datang dalam mimpinya dan mengatakan bahawa dia harus selalu berwudhu. Jika ibu ini tidak percaya pada Al-Qur’an dan tidak mengamalkan Al-Qur’an, maka ketika dia bermimpi bertemu dengan Fathimah Zahra sa dia tidak akan mempedulikannya kerana dia tidak meyakininya. Tapi oleh kerana dia percaya pada agama maka dia mengamalkan anjuran beliau maka jadilah puteranya orang yang terkenal dalam dunia Islam. Atau perhatikan kehidupan Sayyid Muhammad Husein Behesyti, salah seorang syahid di negara Iran, ibunya adalah seorang yang beragama ketika masa penyusuannya, ibunya sentiasa menyusukannya dalam keadaan berwudhu dan banyak membaca Al-Qur’an. Perhatikan bagaimana kesannnya.

Sebagai contoh, katakanlah kita menyimpan arang di dekat tungku pembakaran. Maka arang hitam yang tadinya dingin sedikit demi sedikit menjadi panas dan menyala. Dia akan mengambil kesan pengaruhnya. Bandingkan jika seorang ibu yang melalui masa-masa kehamilannya dengan lagu-lagu dengan ibu yang melalui masa-masa menyusuinya dengan mendekati cahaya yang bernama Al-Qur’an maka masing-masing tidak mendapatkan kesan yang sama. Masing-masing tidak akan mendapatkan kesan karakter yang sama untuk anaknya. Maka ayah dan ibu ketika masa sebelum menikah harus mencari bagaimana pada masa sebelum menikah mereka mempersiapkan diri untuk mendapatkan anak dan mendidik anak.

Di alam dunia ini semua terjadi dengan sebab dan akibat. Pertama kita mengajarkan sesuatu kemudian anak-anak mempelajarinya dan mengamalkannya. Oleh karena itu dalam semua dimensi kehidupan para ayah dan ibu harus memahami bagaimana tatacara mendidik. Dan satu-satunya kitab yang seratus peratus memberikan pedoman dan tuntunan yang baik adalah kitab Al-Qur’an dan buku-buku sejarah para Imam as. kita tidak boleh begitu saja mendidik anak-anak kita yang menyebabkan kesedihan para imam as. Pada peristiwa Karbala, pasukan Umar bin Sa’ad berkali-kali membuat Imam Husein as, Isteri dan keluarga Imam Husein as bersedih dan ini mengakibatkan kita bertanggungjawab di hari kiamat kelak atas pendidikan anak kita. Dan kita harus bekerja keras dalam masalah ini supaya mampu mendidik anak-anak dengan baik dan mereka tidak membuat orang lain bersedih. Pendidikan yang salah membuat orang-orang terdekat dan sekelilingnya kecewa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *