Baitul Ahzan (Bahasa Arab:بیت الأحزان) adalah termasuk di antara bangunan-bangunan yang telah dirosakkan di pemakaman Baqi` kota Madinah. Dikatakan bahawa Sayidah Fatimah Sa beberapa waktu beribadah di sana dan berduka atas kepergian ayahnya. Tempat ini adalah sebuah kamar berkubah yang mana pada tahun 1344 H/1926 hancur di tangan orang-orang Wahabi. Baitul Ahzan adalah salah satu tempat yang disangka sebagai tempat Sayidah Zahra As dimakamkan. Sebagian besar para peziarah Madinah khususnya para penziarah Syiah, sebelum terjadi penghancuran Baqi` juga sempat menyaksikan Baitul Ahzan.

Baitul Ahzan

 

Baitul Ahzan (Bahasa Arab:بیت الأحزان) adalah termasuk di antara bangunan-bangunan yang telah dirosakkan di pemakaman Baqi` kota Madinah. Dikatakan bahawa Sayidah Fatimah Sa beberapa waktu beribadah di sana dan berduka atas kepergian ayahnya. Tempat ini adalah sebuah kamar berkubah yang mana pada tahun 1344 H/1926 hancur di tangan orang-orang Wahabi. Baitul Ahzan adalah salah satu tempat yang disangka sebagai tempat Sayidah Zahra As dimakamkan. Sebagian besar para peziarah Madinah khususnya para penziarah Syiah, sebelum terjadi penghancuran Baqi` juga sempat menyaksikan Baitul Ahzan.

 

Alasan Penamaan

Kata “bait” dalam bahasa Arab bererti rumah dan “ahzan” adalah kata jamak daripada kata Huzn yang bererti kesedihan. Dikatakan, rumah yang dihuni oleh nabi Ya’kub ketika terpisah jauh daripada puteranya, Yusuf dinamakan Baitul Ahzan. Namun, dalam referensi-referensi sejarah Islam yang dimaksudkan dengan Baitul Ahzan adalah sebuah tempat di pekuburan Baqi` yang mana sayidah Fatimah Zahra Sa beberapa waktu beribadah di sana dan berduka atas perpisahannya dengan Nabi yang mulia Saww.

 

Ciri-ciri Geografi dan Bentuk Bangunan

Menurut laporan sumber-sumber sejarah dan penulis buku pencatat kejadian, Baitul Ahzan berada di pekuburan Baqi` di Madinah, di sebelah selatan makam Abbas bin Abdul Mutthalib. Dari beberapa laporan mengatakan bahawa Baitul Ahzan adalah sebuah kamar berkubah, yang memiliki kuburan kayu berwarna hijau di dalamnya. Banyak penulis buku pencatat kejadian warganegara Iran di zaman Qajar menziarahi tempat ini dan mencatat alamat tempatnya dan ciri-ciri lainnya. Contohnya, Hisam al-Salthanah Qajar, berkata: Baitul Ahzan Sayidah Fatimah Sa berada di Baqi` di belakang kuburan empat Imam.[1] Muhammad Husain Husaini Farahani melihat Baitul Ahzan dalam perjalanan hajinya pada tahun 1302 H./1885 dan berkata bangunan ini memiliki kubah dan kuburan kecil.[2] Haji Ayaz Khan Qasyqai adalah tergolong orang-orang terakhir yang melihat Baitul Ahzan sebelum dihancurkan 1344 H/1926 pada tahun 1341 H/1923 dan hal tersebut dia tulis dalam laporan surat perjalanannya.[3]

 

Sejarah Ringkas

Sumber-sumber sejarah menyebutkan alasan dibuatnya Baitul Ahzan seperti ini: Para pembesar Madinah berkumpul dan bertemu dengan Imam Ali As serta mengatakan: “Wahai Abul Hasan! Fatimah siang-malam selalu menangis, dan kami disamping keletihan mencari nafkah di siang hari, di malam hari pun kami tidak dapat tidur. Kami mohon pada anda untuk menyampaikan pada Fatimah supaya menangis di malam hari atau di siang hari sahaja”. Lalu Imam As menjawab: “baiklah, tidak apa-apa”. Kemudian beliau menyampaikan masalah ini pada Fatimah, tapi Fatimah tetap saja tidak berhenti menangis. Setelah itu, Imam Ali As membuatkan kamar untuk Sayidah Fatimah Sa di Baqi`, diluar kota Madinah. Kamar itu disebut “Baitul Ahzan”. Di waktu pagi, Sayidah Fatimah membawa Hassan dan Husein ke Baqi`, dan hingga senja hari beliau sibuk menangis di sana. Ketika tiba malam hari Imam Ali As memulangkan Fatimah ke rumahnya. Setelah berlalunya 27 hari kewafsatan Nabi Saww, Sayidah Fatimah tidak mampu lagi untuk pergi ke sana kerana sakit.[4]

 

Referensi-referensi Ahlul Sunnah juga mengisyaratkan keberadaan tempat ini di Baqi`. Misalnya Samhudi dalam penukilannya daripada Ghazali (wafat 505/1111) ketika menjelaskan adab-adab ziarah Baqi` memandang sunah (mustahab) mendirikan solat di masjid Bait al-Huzn. Dan tempat ini disebutkan oleh dia sebagai tempat tinggal Sayidah Fatimah Sa di hari-hari kesedihan atas kepergian ayahnya.[5] menurut penjelasan ini, kemudian hari didirikan juga sebuah masjid di tempat tersebut. Begitu pula dijelaskan tentang tinggalnya Sayidah fatimah Sa sepeninggal ayahnya di Baitul Ahzan yang terletak di Baqi`.[6]

Setelah masjid Nabawi dan pekuburan Baqi`, Baitul Ahzan adalah tempat ketiga yang dimungkinkan menjadi tempat pusara Sayidah Fatimah Sa.[7]

 

Penghancuran

Baitul Ahzan lenyap musnah setelah penyerangan kedua kaum Wahabi ke atas kota Hijaz dan penguasaan kota Madinah pada tahun 1344 H/1926. kaum Wahabi dalam penyerangan pertamanya (1218-1221H/1803-1806) telah menghancurkan Baqi` namun sebahagian tempat-tempat di antaranya makam empat para Imam dibangun kembali setelah kekalahan mereka. Dengan mengingat bahawa sebahagian penulis buku pencatat kejadian melihat jarak antara serangan pertama(1221 H/1806) dan kedua (1344/1926) terhadap Baitul Ahzan dan mereka telah menziarahi tempat itu, [8] maka dapat dikatakan bahawa Baitul Ahzan pada penyerangan pertama tidak sempat dirosakan atau diperbaiki kembali setelah sebelumnya sudah dirosakkan. Di sebahagian laporan dikatakan bahawa pada tahun 1233 H Sulthan Mahmud Utsmani memerintahkan untuk membangunkan kembali kubah Baitul Ahzan bersamaan dengan kubah Isteri-isteri Rasul dan begitu pula kubah Utsman bin Affan.[9] Haji Ayaz Khan Qasyqai termasuk salah seorang terawal dalam menulis surat perjalanan haji dan melihat Baitul Ahzan pada tahun 1341 H/1923-4 dan kemudian memuatkan cerita perjalanannya dalam laporan-laporan tersebut.[10]

 

Baitul Ahzan dalam Sastera

Dalam kitab-kitab sejarah para nabi dan sastera lagu parsi, khususnya dalam syair-syair Hafiz, kata Baitul Ahzan ini dan kata-kata sinonimnya seperti “Qalbe-e Ahzan” dan “Qalbe-e Gham” banyak diulang-ulang. Bagi kaum sufi, kata ini merupakan kiasan mengenai hati sedih yang jauh daripada sang kekasih.[11]

Dalam sastera elegi Syiah, baitul Ahzan juga memiliki kedudukan yang istimewa. Juga ada mimpi-mimpi yang dinukilkan bahawa dalam mimpi itu Imam Mahdi Ajf dengan lantunan syair-syairnya memandang Baitul Ahzan sebagai penyebab kesedihan dirinya yang abadi.[12]

Oleh itu, sebahagian ulama Syiah, menulis karya-karya dengan nama ini dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa setelah Rasul Saww wafat dan Musibah-musibah yang menimpa Ahlul bayt As khususnya yang menimpa kepada Sayidah Fatimah Sa, yang mana karya-karya paling ternama adalah:

Baitul Ahzān fi Mashāib Sayyidatu al-Niswan, karya Syaikh Abbas Qummi. (wafat 1359 H/1940);

Baitul Ahzān fi Mashāib Sādāt al-Zamān al-Khamsah al-Thāhirah min Wuldi Adnān, karya Abdul Khaliq bin Abdurrahim Yazdi (wafat 1268).[13]

 

Catatan Kaki

1.Hisam al-Salthanah, Dalil al-Anām, hlm. 152.

2.Farahani, Safarnāmeh Makkeh, hlm. 240; lihat juga: Muhammad Wali Mirzai Qajar, Safarnāmeh Makkeh, laporan perjalanan haji tahun 1260 H./1223 S.

3.Ayaz Khan Qasyqai, Safar Nameh Makkeh, Panjah Safarnameh Haj Qajari, hlm.455

4.Allamah Majlisi, Bihār al-Anwār, jld.43, hlm.177

5.Samhudi, Ali bin Abdullah, Wafāul Wafa bi Akhbari Daru al-Musthofa, jld.3, hlm. 907.

6.Ibrahim Raf’at Basya, Mirātu al-Haramain aw al-Rihlāt al-Hijāziah wa al-Hajj wa Masyā’ir al-Diniyah, jld.1, hlm.426.

7.Ja’far Khalili, Mausu’ah al-‘Atabāt al-Muqadasah, Qismu al-Madinah al-Munawarah, hlm. 284-285; Muhammad bin Abdurrahman Sakhawi, al-Tuhfat al-Lathifah fi Tārikh al-Madinah al-Syarifah, jld.1, hlm.41.

8.Diantaranya: Hisam al-Salthanah, Dalil al-Anām fi Sabili Ziārati Baitillāh al-Harām, hlm.152.

9.Mirātul Harāmain, jld.1 hlm.426.

10.Ayaz Khan Qasyqai, Safarnāmeh Hajj Ayazkhan Qasyqai be Makkeh, Madineh, wa atabāt āliyāt dar ruzegare Ahmad Syah Qājar, hlm.455.

11.Syad, Farhang Jami’ Farsi, di bawah “Baiti Ahzan”; Nafisi, Faarhanggi Nafisi, di bawah “Kulbatu Ahzan”‘; Khurramsyahi Hafiznameh, bagian ke-2, hlm. 829-828; Taqizadeh Thusi, Qishas al-Anbiya, hlm. 105, Afifi, Farhangnameh Syi’ri, dibawah “Baitul Ahzan”; Ahwar, Kulak Khiyl anggiz, Farhanggi Jami’ Diwan Hafiz, jld.1, hlm.490-491; Tahanawi dkk, Kasyfu Ishtilahat al-funun, jld.2, hlm.1561

12.Abdur Razzaq Muqram, Wafatu al-Shiddiqtu al-Zahrā Aliha al-Salām, hlm.97; Muhammad Samawi, Zarafatu al-Ahlām, hlm.81; Husain bin ‘Ala Biladi Bahrani, Riyādh al-Madh wa al-Ritsa, hlm. 193-196.

13.Muhammad Muhsin Agha Buzurg Tehrani, al-Dzariah ila tashānifi al-Syiah, jld.2, hlm.185.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *