Aminah binti Wahab (bahasa Arab:آمِنة بنت وَهْب) wafat 46 tahun sebelum Hijrah atau bertepatan dengan tahun 576 M adalah ibu Nabi Muhammad saww dan salah seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati. Dia bernikah 53 atau 54 tahun sebelum tahun Hijriyah dengan Abdullah bin Abdul Muththalib. Dari hasil pernikahannya dengan Abdullah dia melahirkan Muhammad, 52 tahun sebelum tahun Hijriah. Disaat puteranya masih berusia 4 atau 6 tahun, Aminah meninggal dunia ketika melakukan perjalanan ke Madinah. Diapun dimakamkan di sebuah tempat yang bernama Abwa.

Aminah binti Wahab

 

Aminah binti Wahab (bahasa Arab:آمِنة بنت وَهْب) wafat 46 tahun sebelum Hijrah atau bertepatan dengan tahun 576 M adalah ibu Nabi Muhammad saww dan salah seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati. Dia bernikah 53 atau 54 tahun sebelum tahun Hijriyah dengan Abdullah bin Abdul Muththalib. Dari hasil pernikahannya dengan Abdullah dia melahirkan Muhammad, 52 tahun sebelum tahun Hijriah. Disaat puteranya masih berusia 4 atau 6 tahun, Aminah meninggal dunia ketika melakukan perjalanan ke Madinah. Diapun dimakamkan di sebuah tempat yang bernama Abwa.

 

Nasab dan Kelahiran

Aminah lahir di kota Mekah [1]. Ayahnya bernama Wahab, seorang pembesar dari Bani Zahrah, datuknya bernama Abdul Manaf bin Zuhrah yang setara dengan putera pak ciknya, Abdul Manaf bin Qushai, dan untuk perhormatan mereka berdua dipanggil Manafain. Nenek dari jalur ayahnya adalah Atikah binti Auqash bin Murrah bin Hilal al-Sulaimah, salah seorang daripada tiga ‘Awatik yang dibanggakan Rasulullah saww dengan mengatakan, انا ابن العَواتک من سُلَیم yang ertinya, “Aku adalah putera dari al-‘Awatik dari Bani Sulaim.”[2]

Ibu Aminah bernama Barrah, datuk dari jalur ibunya bernama Abdul ‘Uzza dan nenek dari jalur ibunya bernama Ummu Habaib bin Asad bin Abdul ‘Uzza bin Qushai, sementara ibu Ummu Habaib bernama Barrah binti ‘Auf.[3]

Nabi saww bangga dengan nasab tersebut dan berkata, “Allah swt telah memindahkan saya dari rahim-rahim yang suci dan bersih dan menjadikanku dari sebaik-baiknya silsilah/nasab.”

 

Pernikahan dengan Abdullah

Aminah bernikah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia saat itu dikenali sebagai wanita terbaik daripada kalangan Quraisy.[4]Sebelum Abdullah melamar Aminah, sejumlah wanita telah ditawarkan kepada Abdullah seperti puteri Naufal bin Asad, Fatimah binti Marra, Laila Adwiyah dan lainnya,[5] namun Abdullah menjatuhkan pilihannya untuk meminang Aminah. Diceritakan, ketika Abdullah melamar Aminah, banyak wanita yang patah hati dengan keputusan tersebut.[6] Acara dan majlis pernikahan dua pembesar Quraisy tersebut berlangsung selama tiga malam tiga hari. Sepanjang majlis pernikahan tersebut, Abdullah tetap mengenakan pakaian pengantin tradisional dan menetap di dalam rumah.[7]

 

Wafatnya Abdullah

Hanya selang beberapa hari pasca pernikahan, Abdullah melakukan perjalanan dagang dan kerana menderita sakit, diapun meninggal dunia di Yastrib, dan dimakamkan di kota tersebut.

Ketika Aminah mendengarkan khabar mengenai kematian suaminya, diapun bersenandung pilu.

Menurut sebahagian catatan sejarah, wafatnya Abdullah hanya selang sedikit dengan kelahiran puteranya, Muhammad.[8] Sebahagian pula menyebutkan, kematian cepat Abdullah pasca keselamatannya dari pengorbanan menunjukkan sebuah takdir Abdullah bernikah dengan Aminah yang dari pernikahan ini lahir Muhammad.[9]

 

Kelahiran Muhammad Saww

Menurut pandangan Syiah, Aminah melahirkan Muhammad pada hari 17 Rabiul Awal tahun Gajah, berbeza dengan versi Ahlul sunnah yang meyakini peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. [10] Berita kelahiran Muhammad menjadi khabar yang sangat menggembirakan bagi Bani Hasyim. Sewaktu berita tersebut sampai ke telinga Abu Lahab dan itu menggembirakan hatinya, dia membebaskan hambanya, Tsuwaibah Aslamiyah yang membawa khabar tersebut kepadanya.[11] Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad pada bayi yang dilahirkan Aminah, yang membuat kaum Quraisy bertanya-tanya mengapa dinamakan dengan nama itu. Abdul Muthalib menjawab, “Aku inginkan dia menjadi yang terpuji di langit dan di bumi.”[12]

 

Masa Mengasuh Muhammad

Aminah pasca melahirkan, dia mengasuh sendiri bayinya. Awalnya, kerana disebabkan keterbatasan dan ketidaksanggupan untuk menyupah pengasuh, Aminah menolak setiap tawaran orang yang hendak mengasuh bayinya. Namun pada akhirnya dia menyerahkan Muhammad dibawah pengasuhan Halimah Sa’diyah, kerana Muhammad juga perlu meminum susu. Setelah 2 tahun berada dalam pengasuhannya, Halimah memberikan kembali Muhammad kepada ibu kandungnya, namun kerana anak ini membawa keberkahan kepadanya dan menjaganya daripada wabak yang menyerang Mekah, dia meminta izin kepada Aminah agar Muhammad tetap bersamanya beberapa tahun lagi dan tinggal bersamanya di perkampungan di gurun pasir. Aminah menyepakati permohonan tersebut.[13]Akhirnya Aminah pada tahun keenam setelah tahun Gajah, ketika Muhammad berusia 5 tahun 2 hari mengembalikan Muhammad kepada ibunya.[14]

Aminah pada tahun ketujuh setelah tahun Gajah membawa Muhammad ke Madinah untuk menziarahi makam ayahnya Abdullah dan bertemu dengan pak cik-pak cik Abdullah dari pihak ibu. Pak cik-pakcik ayah Muhammad saww berasal dari bani Najjar. Sayangnya, dalam perjalanan kembali dari Madinah, Aminah meninggal dunia kerana sakit dan dimakamkan di Abwa. Ummu Aiman lah yang kemudian mengantar Muhammad untuk kembali ke Mekah dan tiba 5 hari setelahnya di kota tersebut.[15]

 

Peristiwa Beristighfarnya Nabi Muhammad saww

Pandangan Ahlul Sunnah

Suyuthi dari ulama Ahlul Sunnah menulis: Sepulangnya Nabi Muhammad saww dari perang Tabuk, baginda memutuskan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Oleh itu, baginda melakukan perjalanan dari kota Madinah ke Mekah. Ditengah perjalanan setibanya di makam ibunya, dalam doanya baginda meminta agar ibunya diampunkan dosa-dosanya, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Allah swt. Peristiwa tersebut menandai turunnya ayat [16]:

 

آیه وَمَا کانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ

 

Terjemahan: Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya (baca: pak ciknya, Azar), tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah dia janjikan kepadanya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa dia adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. (Qs. At-Taubah: 114]

 

Demikian pula Suyuthi menukilkan daripada Ibnu Mas’ud: Suatu hari Rasulullah saww berziarah ke makam kaum muslimin dan kamipun mengikutinya. Setibanya di sana, baginda duduk dihadapan makam, lalu menangis serta berdoa. Kamipun turut menangis dan berdoa. Baginda bertanya, “Mengapa kalian menangis?”. Kami menjawab, tangismu menjadi penyebab kami menangis. Nabi Muhammad saww berkata, “Kubur dihadapanku adalah kubur ibuku. Allah mengizinkanku menziarahinya, namun tidak mengizinkanku untuk memohonkan ampun untuknya.” Kemudian turunlah ayat:

 

مَا کانَ لِلنَّبِی وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِکينَ وَلَوْ کانُواْ أُوْلِی قُرْبَی مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

 

Terjemahan: Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (mereka), sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. (Qs. At-Taubah: 113)

Penyebab menangisnya Rasulullah saww adalah hal tersebut.”[17]

 

Pandangan Syiah

Menurut versi Syiah, riwayat-riwayat di atas tidak mutawatir, kerana Syiah secara ijma meyakini bahawa Abu Thalib, Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib serta datuk Rasulullah saww sampai ke Nabi Adam as kesemuanya adalah orang-orang beriman.[18] Aqidah Syiah tersebut terdapat dalam literatur-literatur Syiah.

Imam Shadiq as berkata:

“Jibril as menemui Rasulullah saww dan berkata, Wahai Muhammad! Allah swt menitip salam untukmu dan berfirman, “Aku telah mengharamkan neraka Jahannam buat sulbi yang engkau lalui, buat rahim yang mengandungmu dan pangkuan yang mengasuhmu. Sulbi itu adalah sulbi Abdullah bin Abdul Muthalib, rahim itu rahim Aminah binti Wahab dan pangkuan itu pangkuan Abu Thalib –menurut versi yang diriwayatkan Ibn Fadhal- dan Fatimah binti Asad.”[19]

Selain itu, riwayat-riwayat yang menjadi dasar keyakinan bahawa Aminah binti Wahab meninggal dalam keadaan kufur memiliki sejumlah kejanggalan, sebagai contoh Allamah Amini menulis:

 

“Apakah Nabi Muhammad saww di hari Tabuk, itupun setelah turunnya ayat yang kami sebutkan,[20] tidak mengetahui bahwa dia dan sahabat-sahabatnya tidak diperkenankan untuk mengharapkan ampunan untuk penyembah berhala?. Dan bagaimana mungkin Nabi Muhammad menginginkan daripada Allah swt agar ibunya diampuni? adakah Nabi menganggap ibunya berbeza dengan manusia yang lain?. Adakah riwayat ini hanya rekaan yang sengaja dibuat-dibuat untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah saww dan kesucian ibunya dengan noda penyembahan berhala?.”[21]

Allamah Amini menambahkan:

“Sebagian menafsirkan permintaan ampunan dalam ayat tersebut dengan menyolatkan mayat[22] sehingga tidak sesuai dengan riwayat-riwayat tersebut.”[23]

 

Catatan Kaki

1.Aisyah Abdurahman, Aminah Madare_e Payambar, hlm. 74.

2.Aisyah Abdurahman, Aminah Madare_e Payambar, hlm. 80-81.

3.Aisyah Abdurahman, Aminah Madare_e Payambar, hlm. 81.

4.Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, jld. 1, hlm. 156.

5.Lihat: Ibnu Katsir, al-Kāmil fi al-Tārikh, jld. 2, hlm. 8.6.Jump up ↑ Aisyah Abdurahman, Aminah Madare_e Payambar, hlm. 103.

7.Nawiri, Nihāyatu al-Arab, jld. 16, hlm. 57.

8.Lihat: Ayati, Tārikh Payāmbar Islam, hlm. 41.

9.Aisyah Abdurahman, Aminah Madare_e Payambar’’, hlm. 128.

10.Ayati, Tārikh Payāmbar Islam, hlm. 43.

11.Aisyah Abdurrahman, Aminah Madar_e Payambar, hlm. 150.

12.Aisyah Abdurrahman, Aminah Madar_e Payambar, hlm. 153.

13.Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, hlm. 162-164.

14.Ibnu Abdul Bar, al-Isti’āb fi Ma’rifah al-Ashhāb, jld. 1, hlm. 29.

15.Ibnu Abdul Bar, al-Isti’āb fi Ma’rifah al-Ashhāb, jld. 1, hlm. 30.

16.Suyuthi, al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir bil Mātsur, jld. 3, hlm. 283.

17.Suyuti, al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir bil Mātsur, jld. 3, hlm. 284.

18.Aiti, Tārikh Payāmbar Islam, hlm. 42.

19.Kulaini, al-Kāfi, jld. 1, hlm. 446.

20.Lihat: al-Ghadir, jld.10, hlm.8-12

21.Amini, al-Ghadir, jld. 8, hlm.18

22.Lihat: Thabari, Jami’ al-Bayan, jld.11, hlm.33

23.Lihat: Amini, al-Ghadir, jld. 8, hlm.19-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *