Al-Ghaib

Siri Mahdawiyah الغایب Nama Ghaib adalah antara nama Imam Al Mahdi Afs. Nama ini diberikan kepada Imam disebabkan perpisahan dan kesedihan yang berpanjangan Imam dengan para Syiah disebabkan keghaibannya. Pada era ghaibah yang panjang ini, para Syiahnya berlinangan air mata, hati yang penuh darah, jiwa yang penuh dengan kesakitan dan kepedihan. Era penghijrahan dan malam […]

Continue reading


Keutamaan dan Keistimewaan Khadijah sa

Khadijah sa, Wanita Berilmu dan Beriman Khadijah sa benar-benar seorang wanita bijaksana dan terhormat. Ibnu Jauzi menulis tentangnya, "Khadijah sa adalah wanita yang berilmu dan memiliki keperibadian yang bersih dan ia adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan dan kemajuan adalah di antara sifat-sifatnya. Sejak masa mudanya ia merupakan salah seorang perempuan yang berbudi luhur, ternama dan memiliki keutamaan yang terkenal di Hijaz dan Arab." [56]

  Khadijah sa, Wanita Berilmu dan Beriman Khadijah sa benar-benar seorang wanita bijaksana dan terhormat. Ibnu Jauzi menulis tentangnya, “Khadijah sa adalah wanita yang berilmu dan memiliki keperibadian yang bersih dan ia adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan dan kemajuan adalah di antara […]

Continue reading


Pelajaran 29 – Beberapa Keistimewaan Para Nabi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Berbilangnya para Nabi Sampai di sini, kita telah membahaskan tiga permasalahan pokok mengenai prinsip Kenabian, dan kita sampai pada satu kesimpulan oleh kerana pengetahuan manusia untuk mencapai pelbagai pengetahuan yang dapat menyampaikannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu sesuatu yang terhad, maka Hikmah Ilahiyah menuntut dipilihnya seorang atau beberapa nabi yang diberi pelbagai ajaran […]

Continue reading


Pelajaran 28 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (Mukjizat)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

    Berikut ini adalah beberapa keraguan berkaitan dengan mukjizat dan jawapan-jawapannya. Keraguan Pertama Setiap kejadian material  mempunyai sebab-sebab tertentu yang dapat diketahui secara saintifik. Tidak diketahui sebab kejadian itu hanya kerana terbatasnya sarana sainsifik tidaklah boleh dijadikan sebagai dalil atas ketiadaan sebab yang wajar pada kejadian tersebut. Oleh itu, suatu kejadian hanya boleh diterima […]

Continue reading


Pelajaran 27 – Mukjizat

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Cara Membuktikan Kenabian Permasalahan mendasar yang  ketiga dalam topik Kenabian adalah bagaimana umat manusia itu dapat mengakui kebenaran klaim para nabi yang hakiki dan mengingkari para pengaku nabi palsu? Tidak syak lagi, bahawa seseorang yang sesat dan pelaku maksiat, yang mempunyai akal sihat dapat mengetahui keburukannya, tidak mungkin mempercayainya dan membenarkannya. Hal itu dapat […]

Continue reading


Pelajaran 26 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (bhgn.2)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir’aun, beliau berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai dosa kepada mereka, maka […]

Continue reading


Fatimah Maksumah sa

Fatimah Maksumah sa (bahasa Arab:(فاطمة المعصومة (س) yang juga dikenali sebagai Karimah Ahlul bayt ini adalah puteri Imam Kazhim as. Fatimah Maksumah merupakan seorang wanita yang sangat luar biasa dan berbudi luhur daripada keturunan salasilah keluarga Ahlul bayt as. Beliau adalah keturunan imam ("imām zadeh") yang dikebumikan di kota Qom.

  Fatimah Maksumah sa (bahasa Arab:(فاطمة المعصومة (س) yang juga dikenali sebagai Karimah Ahlul bayt ini adalah puteri Imam Kazhim as. Fatimah Maksumah merupakan seorang wanita yang sangat luar biasa dan berbudi luhur daripada keturunan salasilah keluarga Ahlul bayt as. Beliau adalah keturunan imam (“imām zadeh”) yang dikebumikan di kota Qom. Pusaranya menjadi tempat ziarah […]

Continue reading


Pelajaran 26 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (bhgn.1)

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Ada beberapa keraguan yang pernah dilontarkan sehubungan dengan masalah kemaksuman para nabi. Hal itu akan kami paparkan di sini. Berikut adalah jawapannya.   Keraguan Pertama Apabila Allah swt. telah menjaga para nabi dan mensucikan mereka daripadapada perbuatan maksiat, di mana hal itu bererti Dia telah menjamin perbuatan mereka daripada kesalahan dalam menjalankan tugas-tugas, maka […]

Continue reading