Keluarga merupakan kumpulan sosial pertama yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Keluarga memiliki peranan paling penting berbanding kumpulan sosial lainnya dalam perkembangan kehidupan manusia sejak dulu, sekarang dan masa hadapan. Sayangnya hari ini sistem keluarga mengalami kegoncangan dan krisis, akibat serangan budaya yang bertentangan dengan moraliti. Lelaki dan wanita sebagai tunggak utama sistem kekeluargaan tidak lagi dihargai.

Keluarga dalam Perspektif Islam

 

Keluarga merupakan kumpulan sosial pertama yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Keluarga memiliki peranan paling penting berbanding kumpulan sosial lainnya dalam perkembangan kehidupan manusia sejak dulu, sekarang dan masa hadapan. Sayangnya hari ini sistem keluarga mengalami kegoncangan dan krisis, akibat serangan budaya yang bertentangan dengan moraliti. Lelaki dan wanita sebagai tunggak utama sistem kekeluargaan tidak lagi dihargai.

Salah satu faktor penyebab kegoncangan keluarga adalah tidak adanya pengetahuan isteri dan suami terhadap hak masing-masing atau pengabaian hak pasangan. Selanjutnya ketidaktahuan dan pengabaian ini menyebabkan keluarga terjerumus ke dalam krisis dan kegoncangan.

Ayah dan ibu atau isteri dan suami merupakan tunggak keluarga terpenting. Masing-masing memiliki hak dalam hubungan satu dengan yang lain dan hubungan dengan anak-anak mereka. Memenuhi hak tersebut akan menguatkan keluarga. Memenuhi keperluan hidup yang selayaknya, lingkungan yang sihat akan wujud berdasarkan keyakinan wanita dan lelaki terhadap pelaksanaan hal tersebut.

Pengenalan masalah yang berkaitan dengan keluarga tidak memberi manfaat besar tanpa pengenalan terhadap kedudukan keluarga. Oleh itu, sebelum mengkaji peranan dan hak pasangan dalam menguatkan sektor kekeluargaan, kita perlu membahaskan kedudukan keluarga. Bahawa wanita bagi lelaki dan sebaliknya merupakan pakaian yang menutupi keburukan dan kerosakan masing-masing.

 

Keluarga dalam perspektif Al- Quran

Dalam perspektif agama banyak dijumpai teks tentang system keluarga dan pembentukannya serta keutamaannya. Dalam Al Quran, keluarga (isteri dan suami) ditempatkan sebagai ayat daripada ayat-ayat Ilahi yang menimbulkan ketenangan jiwa.Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21:

 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

 

Dalam ayat lain, wanita dan lelaki diibaratkan sebagai pakaian. Pakaian merupakan sarana penutup dan pelindung tubuh. Allamah Thabathabai menyatakan perumpamaan yang digunakan sangat halus. Lelaki bagi wanita dan sebaliknya sebagai pakaian yang akan menutupi dan menjaga keduanya dari kerosakan. Sebagaimana pakaian menjadi perhiasan dan menyebabkan keindahan bagi manusia, wanita dan lelaki juga menjadi penghias bagi setiap mereka.

 

Keluarga dalam perspektif riwayat

Dalam Islam, keluarga merupakan system yang bernilai tinggi dan dicintai yang tidak ditemui pada kumpulan lainnya. Rasulullah Saww bersabda: «ما بنى فى الاسلام بناء اَحبّ الى اللَّه تعالى و اعزّ  من التزويج»….. (Dalam Islam, tidak ada kumpulan yang lebih dicintai dan lebih berharga di sisi Allah selain daripada membina keluarga). Beliau Saww juga bersabda: “ Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang laki-laki setelah nikmat Islam selain ketika ia memiliki pasangan. Setiap kali dia memandang pasangannya dia akan menjadi senang dan gembira. Saat dia meminta untuk mengerjakan sesuatu, pasangan itu akan melaksanakannya. Waktu dia pergi dari sisi pasangannya, pasangannya menjadi penjaga jiwa dan hartanya”. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Saww menempatkan wanita mulia sebagai nikmat tertinggi bagi lelaki setelah nikmat Islam.

Demikian mulianya keluarga dalam Islam hingga memberi pengaruh pada pahala ibadah dan penghambaan. Solat dua rakaat orang yang sudah berkeluarga lebih baik daripada ibadah solat siang dan malam orang yang masih sendiri. Imam Baqir as bersabda: Dua rakaat solat lelaki yang bernikah lebih baik dan utama berbanding solat malam dan puasa lelaki yang hidup sendiri. Riwayat ini dan riwayat lainnya yang isinya mirip dengan ini menjelaskan kedudukan dan keutamaan nilai kekeluargaan dalam teks Islam.

 

Kesamarataan wanita dan lelaki dalam penciptaan

Dalam penciptaan, lelaki dan wanita berada dalam kelas yang sama. Keduanya diciptakan daripada jiwa yang sama. Al-Quran dalam surah an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang biakkan lelaki dan wanita yang banyak.

 

Surah al-A’raf ayat 189: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.

 

Surah al-An’am ayat 98: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui.

 

Ayat ini menunjukkan bahawa dalam penciptaan, lelaki dan wanita berasal daripada sesuatu yang sama. Tidak ada perbezaan dalam sejak awal penciptaan lelaki dan wanita. Semuanya diciptakan daripada satu jiwa yang dengannya Nabi Adam diciptakan.

 

Hak dan kewajiban keluarga

Dalam ajaran Islam, lelaki dan wanita sebagai tunggak utama sebuah keluarga yang memiliki hak masing-masing. Alangkah baiknya ketika semua hak-hak tersebut sama antara keduanya, seperti: hak hidup, hak untuk memiliki tempat tinggal, hak penjagaan. Hak ini tidak ada bezanya dengan kewajiban hukum-hukum ibadah baik hal yang diwajibkan dan diharamkan, mustahab dan anjuran seperti solat, zakat, haji, keharaman khamar (arak), judi dan lainnya.

Jika dalam Islam lelaki memiliki hak, perempuan juga memiliki hak. Selanjutkan jika lelaki memiliki kewajiban, wanita juga diberi kewajiban dan masing-masing memiliki hak ke atas lainnya. Rasulullah Saww dalam Haji Wada bersabda:

 

“ان لكم من نسائكم حق ولنسائكم عليكم حقا». .

Kalian memiliki hak terhadap isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak terhadap kalian.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *