Pelajaran 33 – Keutuhan Al-Quran daripada Perubahan dan Penyelewengan

Telah kita ketahui daripada pelajaran yang lalu bahawa mengimani semua nabi dan membenarkan semua risalah mereka adalah perkara yang penting. Mengingkari salah seorang daripada mereka, atau salah satu hukum dan syariat mereka bererti mengingkari seluruh syariat Ilahi, dan hal ini sama dengan kekufuran Iblis. Kerana, setelah terbukti risalah nabi Islam saww., hal penting lainnya ialah mengimani risalah beliau dan segenap ayat yang turun kepadanya serta seluruh hukum dan ajaran yang datang daripada Allah swt. Akan tetapi beriman kepada setiap nabi dan kitabnya tidak bererti kita pun harus menjalankan syariatnya.

  Pengenalan Hujah pentingnya kenabian –sebagaimana yang telah dijelaskan pada perbahasan yang telah lalu– menuntut sampainya risalah Ilahi kepada umat manusia dalam bentuknya yang tetap utuh; tidak mengalami penyelewengan (tahrif), sehingga mereka dapat memanfaatkannya demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Oleh itu, tidak perlu lagi membahaskan terjaganya al-Quran sejak diturunkan hingga disampaikan kepada umat […]

Continue reading


Silaturahim

Silaturahim (bahasa Arab: صِلَةُ الرَّحِمِ) adalah interaksi dan pertemuan dengan keluarga untuk saling membantu dan mempereratkan persaudaraan dan hubungan kerabat. Menjalin hubungan silaturahim merupakan salah satu bentuk akhlak Islami yang ditegaskan dalam al-Quran dan banyak hadis. Mereka yang meninggalkan silaturahim disebut dalam al-Quran sebagai golongan perosak dan yang mendapatkan laknat Allah swt . Dalam sejumlah riwayat juga disebutkan silaturahim sebagai salah satu amalan terbaik setelah iman, yang pertama membela di hari Kiamat, sebaik-baik akhlak seorang Mukmin dan faktor terpenting penyebab panjangnya usia.

  Silaturahim (bahasa Arab: صِلَةُ الرَّحِمِ) adalah interaksi dan pertemuan dengan keluarga untuk saling membantu dan mempereratkan persaudaraan dan hubungan kerabat. Menjalin hubungan silaturahim merupakan salah satu bentuk akhlak Islami yang ditegaskan dalam al-Quran dan banyak hadis. Mereka yang meninggalkan silaturahim disebut dalam al-Quran sebagai golongan perosak dan yang mendapatkan laknat Allah swt . Dalam […]

Continue reading


Zainab binti Jahsy

Zainab binti Jahsy (Bahasa Arab: زینب بنت جحش) adalah salah seorang isteri Nabi Muhammad Saww. Dia sebelumnya bernikah dengan Zaid bin Haritsah anak asuhan Rasulullah Saww, namun tidak lama keduanya berpisah. Untuk mengubah tradisi jahiliyah yang menyamakan sepenuhnya anak asuhan sebagaimana anak kandung, Nabi Muhammad Saww bernikahi dengan bekas isteri anak asuhannya itu.

  Zainab binti Jahsy Zainab binti Jahsy (Bahasa Arab: زینب بنت جحش) adalah salah seorang isteri Nabi Muhammad Saww. Dia sebelumnya bernikah dengan Zaid bin Haritsah anak asuhan Rasulullah Saww, namun tidak lama keduanya berpisah. Untuk mengubah tradisi jahiliyah yang menyamakan sepenuhnya anak asuhan sebagaimana anak kandung, Nabi Muhammad Saww bernikahi dengan bekas isteri anak […]

Continue reading


Pelajaran 32 – Mukjizat Al-Quran

Telah kita ketahui daripada pelajaran yang lalu bahawa mengimani semua nabi dan membenarkan semua risalah mereka adalah perkara yang penting. Mengingkari salah seorang daripada mereka, atau salah satu hukum dan syariat mereka bererti mengingkari seluruh syariat Ilahi, dan hal ini sama dengan kekufuran Iblis. Kerana, setelah terbukti risalah nabi Islam saww., hal penting lainnya ialah mengimani risalah beliau dan segenap ayat yang turun kepadanya serta seluruh hukum dan ajaran yang datang daripada Allah swt. Akan tetapi beriman kepada setiap nabi dan kitabnya tidak bererti kita pun harus menjalankan syariatnya.

  Al-Quran sebagai Mukjizat Al-Quran merupakan satu-satunya kitab samawi yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahawa tidak seorang pun yang mampu mendatangkan kitab sepertinya, meskipun seluruh manusia dan jin berkumpul untuk melakukan hal itu.Bahkan, mereka tidak akan mampu sekalipun untuk menyusun, misalnya, sepuluh surah sahaja,atau malah satu surah pendek sekalipun yang hanya mencakupi satu baris […]

Continue reading


Hasad

Hasad (bahasa Arab:الحسد) ertinya keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang dimiliki orang lain, dan merupakan salah satu akhlak yang buruk. Hasad dengan semua akar katanya terdapat dalam empat ayat al-Quran dan banyak hadis yang menjelaskannya baik berupa tanda-tanda mahupun akibat buruknya.

  Hasad (bahasa Arab:الحسد) ertinya keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang dimiliki orang lain, dan merupakan salah satu akhlak yang buruk. Hasad dengan semua akar katanya terdapat dalam empat ayat al-Quran dan banyak hadis yang menjelaskannya baik berupa tanda-tanda mahupun akibat buruknya.   Defenisi secara Etimologi dan Terminologi Hasad ertinya keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang dimiliki […]

Continue reading


Pelajaran 31 – Nabi Islam

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat […]

Continue reading


Cerita ringkas kelahiran Nabi Isa (a’laihissalam) dalam Alquran

(Surah Maryam ayat 16-36) Dan ceritakanlah) kisah (Maryam di dalam Al Qur’an, iaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir) yang melindunginya (dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya) dalam bentuk (manusia yang sempurna. Maryam berkata:” Sesungguhnya aku berlindung daripadamu […]

Continue reading


Ummu ‘Umarah

Nasibah (Nasaibah) binti Ka'ab (Bahasa Arab: نَسیبَه (نَسَیبَه) بنت کعب )(wafat setelah tahun 13 H) yang lebih dikenali dengan panggilan Ummu 'Umarah (أمّ عُماره).Salah seorang sahabat Nabi saww Ummu 'Umarah orang pertama di Madinah yang memeluk Islam dan salah seorang wanita di antara dua wanita yang masuk Islam pada baiat Aqabah kedua. Dia hadir dalam beberapa peperangan khususnya dalam perang Uhud untuk membantu para pejuang dan prajurit yang terluka. Dia terluka di perang Uhud dalam membela Nabi saww . Ummu 'Umarah salah seorang penukil hadis Rasulullah saww. Tanggal wafatnya tidak disentuh oleh sumber-sumber sejarah. Namun, dari satu teks riwayat dapat difahami bahawa dia hidup hingga masa kekhilafahan Umar bin Khattab.

  Nasibah (Nasaibah) binti Ka’ab (Bahasa Arab: نَسیبَه (نَسَیبَه) بنت کعب )(wafat setelah tahun 13 H) yang lebih dikenali dengan panggilan Ummu ‘Umarah (أمّ عُماره).Salah seorang sahabat Nabi saww Ummu ‘Umarah orang pertama di Madinah yang memeluk Islam dan salah seorang wanita di antara dua wanita yang masuk Islam pada baiat Aqabah kedua. Dia hadir […]

Continue reading


Hujjatullah

  Siri Mahdawiyah حجة الله Salah satu dari nama Imam Al Mahdi ajf adalah Hujjatullah. Pastinya orang yang berfikir akan mempertanyakan kenapa Imam AJF dipanggil dengan nama tersebut. Sudah tentu setiap nama yang diberikan kepada Imam AJF pasti memiliki sebab. Insan yang berfikir pastinya akan mempertanyakan dan berusaha untuk mencari sebab dibelakang setiap kejadian yang […]

Continue reading


Pelajaran 30 – Manusia dan Para Nabi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Ketika Al-Quran menyebutkan para nabi terdahulu, menjelaskan sebahagian dimensi kehidupan mereka yang penuh berkah, serta menghilangkan usaha-usaha penyelewengan–secara disengaja mahupun tidak– dari lembaran sejarah mereka yang gemilang, itu bererti bahawa Al-Quran memberi perhatian yang besar terhadap umat manusia mengenai sikap mereka. Di satu sisi, Al-Quran menjelaskan sikap umat manusia terhadap para nabi Allah dan […]

Continue reading