Pelajaran 26 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (bhgn.2)

Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata:

  Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir’aun, beliau berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai dosa kepada mereka, maka […]

Continue reading


Fatimah Maksumah sa

Fatimah Maksumah sa (bahasa Arab:(فاطمة المعصومة (س) yang juga dikenali sebagai Karimah Ahlul bayt ini adalah puteri Imam Kazhim as. Fatimah Maksumah merupakan seorang wanita yang sangat luar biasa dan berbudi luhur daripada keturunan salasilah keluarga Ahlul bayt as. Beliau adalah keturunan imam ("imām zadeh") yang dikebumikan di kota Qom.

  Fatimah Maksumah sa (bahasa Arab:(فاطمة المعصومة (س) yang juga dikenali sebagai Karimah Ahlul bayt ini adalah puteri Imam Kazhim as. Fatimah Maksumah merupakan seorang wanita yang sangat luar biasa dan berbudi luhur daripada keturunan salasilah keluarga Ahlul bayt as. Beliau adalah keturunan imam (“imām zadeh”) yang dikebumikan di kota Qom. Pusaranya menjadi tempat ziarah […]

Continue reading


Pelajaran 26 – Beberapa Keraguan dan Jawapan (bhgn.1)

Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata:

  Ada beberapa keraguan yang pernah dilontarkan sehubungan dengan masalah kemaksuman para nabi. Hal itu akan kami paparkan di sini. Berikut adalah jawapannya.   Keraguan Pertama Apabila Allah swt. telah menjaga para nabi dan mensucikan mereka daripadapada perbuatan maksiat, di mana hal itu bererti Dia telah menjamin perbuatan mereka daripada kesalahan dalam menjalankan tugas-tugas, maka […]

Continue reading


Fatimah binti Asad

Fatimah binti Asad (Bahasa Arab: فاطمه بنت أسد ) adalah ibu Imam Ali as, isteri kepada Abu Thalib dan termasuk dalam daftar sahabat wanita Nabi Muhammad Saww.[1] Dia tercatat sebagai orang kesebelas (dikalangan wanita adalah wanita kedua) yang masuk Islam dan wanita pertama yang berbaiat kepada Rasulullah Saww. Sejumlah hadis daripada Rasulullah Saww yang berbicara mengenainya menunjukkan posisi dan darjatnya yang memiliki keutamaan yang tinggi. Dia dimakamkan di Pemakaman Baqi di kota Madinah.

  Fatimah binti Asad (Bahasa Arab: فاطمه بنت أسد ) adalah ibu Imam Ali as, isteri kepada Abu Thalib dan termasuk dalam daftar sahabat wanita Nabi Muhammad Saww.[1] Dia tercatat sebagai orang kesebelas (dikalangan wanita adalah wanita kedua) yang masuk Islam dan wanita pertama yang berbaiat kepada Rasulullah Saww. Sejumlah hadis daripada Rasulullah Saww yang […]

Continue reading


Pelajaran 25 – Hujah Mengenai Kemaksuman Para Nabi

Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata:

  Pengenalan Meyakini kemaksuman para nabi daripada maksiat dan dosa, yang disengajakan atau tidak, merupakan keyakinan yang pasti dan popular di kalangan Syi’ah Imamiyah yang telah diajarkan oleh para imam suci kepada syi’ah (pengikut setia) mereka. Mengenai masalah ini, mereka mengadakan dialog dengan orang-orang yang menentang mereka melalui pelbagai jenis metode. Di antaranya, dialog yang […]

Continue reading


Pelajaran 24 – Kemaksuman Para Nabi

Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata:

  Kepentingan Keutuhan Wahyu Setelah terbukti perlunya wahyu sebagai sarana alternatif untuk memperolehi pengetahuan yang diperlukan manusia demi menutup kekurangan-kekurangan panca indera dan akal mereka, ada permasalahan berikutnya yang perlu dibahaskan di sini.  Iaitu, manusia biasa tidak mungkin dapat memanfaatkan sarana pengetahuan ini secara langsung dan tidak memiliki potensi untuk menerima wahyu Ilahi,  oleh itu […]

Continue reading


Ummu Aiman

Ummu Aiman (Bahasa Arab: اُمِّ اَیمَن ) adalah salah seorang sahabiyah (sahabat perempuan Nabi Muhammad saww) yang memiliki nama asli Barakah bin Tsa'labah bin 'Amru. Ia adalah ibu dari Usamah bin Zaid.

  Ummu Aiman (Bahasa Arab: اُمِّ اَیمَن ) adalah salah seorang sahabiyah (sahabat perempuan Nabi Muhammad saww) yang memiliki nama asli Barakah bin Tsa’labah bin ‘Amru. Ia adalah ibu dari Usamah bin Zaid. Ummu Aiman bersama Imam Ali as pasca wafatnya Nabi Muhammad saww memberikan kesaksian bahawa Nabi Muhammad saww telah menghadiahkan tanah Fadak untuk […]

Continue reading


Pelajaran 23 – Beberapa Keraguan dan Jawapan

Keraguan Keenam Terdapat dalam kisah Nabi Musa as, bahawa seorang yang berbangsa Qibti bertengkar dengan seorang laki-laki daripada bangsa Israel. Kemudian Nabi Musa membunuh orang tersebut. Oleh itu, baginda melarikan diri dan meninggalkan kota Mesir. Dan ketika diutus oleh Allah swt untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau berkata:

  Keraguan Pertama Jika Hikmah Ilahiyah itu menuntut pengutusan para nabi untuk menyampaikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, mengapa semua nabi itu diutus di kawasan tertentu, iaitu di Timur Tengah? Sedangkan belahan bumi lainnya tidak mendapatkan anugerah pengutusan tersebut, terutama kalau kita perhatikan dengan saksama keterbatasan sarana pengangkutan dan komunikasi serta pertukaran informasi yang lambat […]

Continue reading


Doa Nudbah

Doa Nudbah (Bahasa Arab: دعاء الندبة) termasuk doa-doa yang sangat terkenal yang mana telah dinukilkan daripada Imam Shodiq as bahawa doa ini mustahab dibaca pada empat hari raya (Fitri, Qurban, Ghadir dan Jumaat). Ali bin Thawus memuatkan doa ini di dalam kitab Iqbal al-A'mal. Orang-orang Syiah lebih sering membaca doa ini pada waktu subuh hari-hari Jumaat sebelum matahari terbit mengenangkan keterpisahannya dengan Imam Zaman ajfs.

  Doa Nudbah (Bahasa Arab:  دعاء الندبة) termasuk doa-doa yang sangat terkenal yang mana telah dinukilkan daripada Imam Shodiq as bahawa doa ini mustahab dibaca pada empat hari raya (Fitri, Qurban, Ghadir dan Jumaat). Ali bin Thawus memuatkan doa ini di dalam kitab Iqbal al-A’mal. Orang-orang Syiah lebih sering membaca doa ini pada waktu subuh […]

Continue reading