Pelajaran 16 – Tauhid kepada Allah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pengenalan Pada pelajaran sebelumnya, telah kita buktikan kemestian adanya Tuhan Pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan, memelihara dan mengatur alam semesta. Pada pelajaran terakhir, juga kami telah memaparkan pandangan dunia Materialisme terhadap alam semesta. Dan melalui catatan kritikan kami terhadap beberapa pandangan tersebut, menjadi jelas bagi kita bahawa […]

Continue reading


Doa Jausyan Kabir

Jausyan Kabir (Bahasa Arab: دعاء جوشن الکبیر ) adalah doa daripada Nabi Muhammad saww yang terdiri dari 100 bait yang memuat 1001 nama dan sifat Allah swt. Doa ini diajarkan Malaikat Jibril as kepada Nabi Muhammad saww. Dalam tradisi umat Islam Syiah, khususnya di Iran, membaca doa ini menjadi salah satu amalan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadr pada bulan Ramahan. Menurut sejumlah riwayat, doa ini disunnahkan ditulis pada kain kafan.

Jausyan Kabir (Bahasa Arab: دعاء جوشن الکبیر ) adalah doa daripada Nabi Muhammad saww yang terdiri dari 100 bait yang memuat 1001 nama dan sifat Allah swt. Doa ini diajarkan Malaikat Jibril as kepada Nabi Muhammad saww. Dalam tradisi umat Islam Syiah, khususnya di Iran, membaca doa ini menjadi salah satu amalan untuk menghidupkan malam […]

Continue reading


Pelajaran 15 – Analisis Materialisme Dialektika dan Kritikan ke atasnya

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Materialisme Mekanika dan Dialektika Materialisme memiliki pelbagai macam aliran. Setiap aliran menafsirkan fenomena alam ini dengan caranya masing-masing. Di awal era modern, kaum Materialisme –yang diilhamkan oleh ahli fizik Newton– menafsirkan fenomena alam ini sesuai dengan gerak mekanik, iaitu setiap gerak merupakan akibat daripada kekuatan penggerak tertentu, yang kemudiannya masuk ke dalam benda yang bergerak. […]

Continue reading


Pelajaran 14 – Pandangan Dunia Materialisme dan Beberapa Kritikan

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Dasar-dasar Pandangan Dunia Materialisme Dasar-dasar pandangan dunia Materialisme dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama, wujud itu sama dengan materi dan material. Sesuatu itu dianggap ada apabila ia berupa materi yang memiliki bentuk dan meliputi tiga dimensi (panjang, lebar dan padat) atau meliputi teori dan konsep materi sehingga ia memliliki sifat kuantiti dan dapat dibahagi. Atas dasar […]

Continue reading


Pelajaran 13 – Beberapa Keraguan dan Jawapan

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Meyakini Realiti yang tidak boleh dikesan oleh pancaindera Di antara keraguan-keraguan yang dilontarkan mengenai keimanan kepada Allah swt. adalah: Bagaimana mungkin kita beriman kepada realiti yang tak dapat dirasai oleh panca indera? Keraguan seperti ini timbul apabila orang merasa hairan dengan adanya maujud yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Bahkan sebahagian ilmuwan yang melandaskan […]

Continue reading


Doa Faraj

Ya Allah musibah begitu dasyat, rahsia telah tersingkap, kain penghalang telah terkoyak, telah pupus segala harapan , bumi telah sempit, langit telah menahan rahmatnya, tinggal Engkaulah akhir pengharapan, kepada-Mulah tujuan pengaduan, Engkaulah tempat bersandar dalam segala kesusahan.

Doa Faraj   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ   اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْكَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ   وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَيْكَ   الْمُشْتَكى وَعَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى   مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذينَ فَرَضْتَ عَلَيْنا طاعَتَهُمْ   وَعَرَّفْتَنا بِذلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا […]

Continue reading


Pelajaran 12 – Analisis atas Beberapa Faktor Penyimpangan

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pendahuluan Pada pelajaran pertama, telah kami bahaskan secara umum pandangan dunia terbahagi menjadi dua; pandangan dunia Ilahi dan pandangan dunia Materialisme. Perdebatan terpenting kedua-dua pandangan tersebut berkisar pada wujud Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Pandangan dunia Ilahi menjadikan keberadaan Tuhan sebagai sebuah prinsip utama. Sedangkan pandangan dunia Materialisme mengingkari keberadaan Tuhan. Masih pada […]

Continue reading


Kazhm al-Ghaizh (Mengawal Kemarahan)

Kazhm al-Ghaizh (bahasa Arab: کظم الغیظ) ertinya mengendalikan amarah yang merupakan salah satu daripada keutamaan akhlak. Dalam ayat 134 surah Aali Imran menyebut bahawa mengendalikan amarah adalah salah satu daripada keperibadian orang-orang baik. Demikian pula dalam riwayat disebutkan bahawa mengendalikan amarah mampu menjauhkan diri seseorang daripada azab Ilahi dan dapat menghadirkan keridhaan Allah swt. Para […]

Continue reading


Pelajaran 11 – Seluruh Sifat-sifat Fi’liyah

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Termasuk topik yang rumit dalam ilmu Kalam adalah masalah Iradah Ilahiyah (kehendak Allah) yang dibahaskan daripada beberapa sisi. Perbezaan mengenainya tidak boleh dihindari, seperti adakah kehendak ini termasuk sifat dzatiyah atau pun sifat fi’liyah? adakah sifat tersebut qadim atau pun hadist? dan adakah ianya satu ataukah berbilang? Selain itu, terdapat topic-topik lain yang dibahaskan oleh […]

Continue reading