Pelajaran 10 – Sifat-sifat Fi’liyah

Pendahuluan Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu, bahawa sifat fi’liyah merupakan konsep-konsep di mental  yang diperolehi oleh akal daripada perbandingan antara dzat Allah dan makhluk-makhluk-Nya, dengan cara mengamati hubungan tertentu di antara keduanya. Dalam hal ini, Khaliq dan makhuk-Nya merupakan dua sisi hubungan, seperti konsep Al-Khaliqiyah yang diperolehi oleh akal dengan cara mengamati hubungan […]

Continue reading


Kebahagiaan wanita: Menjaga kehormatan dan kemuliaan masyarakat

Dalam hadis masyhur daripada Nabi saww disebutkan bahawa setiap muslim pasti berjihad, dan jihad wanita adalah menjadi isteri yang baik bagi suaminya. Jelas, hadis ini tidak membataskan peranan wanita melainkan menjelaskan skala prioriti. Jika wanita berposisi sebagai isteri dan berhasil memenuhi kewajipan sebagai isteri dan ibu dalam keluarga, lalu apakah jihad kaum wanita dalam masyarakat?

Dalam hadis masyhur daripada Nabi saww disebutkan bahawa setiap muslim pasti berjihad, dan jihad wanita adalah menjadi isteri yang baik bagi suaminya. Jelas, hadis ini tidak membataskan peranan wanita melainkan menjelaskan skala prioriti. Jika wanita berposisi sebagai isteri dan berhasil memenuhi kewajipan sebagai isteri dan ibu dalam keluarga, lalu apakah jihad kaum wanita dalam masyarakat? […]

Continue reading


Pelajaran 9 – Sifat-sifat Dzatiyah

Pendahuluan. Daripada huraian yang lalu, telah kita ketahui  bahawa Allah swt merupakan Sebab Pengada Yang Utama bagi alam semesta ini, di mana seluruh kesempurnaan wujud terdapat pada dzat-Nya, dan pelbagai kesempurnaan yang dimiliki oleh setiap maujud apa pun bersumber daripada-Nya, tanpa mengurangi kesempurnaan zat-Nya sedikit pun ketika Dia menganugerahkan kesempurnaan tersebut kepada makhluk-makhluk-Nya. Point ini […]

Continue reading


Madrasah arbaeen Husseini

Dengan ketibaan hari ‘aza arbaeen Husseini, penziarah Imam Hussein as membanjiri Karbala dari seluruh pelusuk dunia menuju ke alam malakut Imam yang dipenggal kepala

Dengan ketibaan hari ‘aza arbaeen Husseini, penziarah Imam Hussein as membanjiri Karbala dari seluruh pelusuk dunia menuju ke alam malakut Imam yang dipenggal kepala. Pencinta Sayyidusy Syuhada mendirikan mawkib-mawkib dan berkhidmat kepada jemaah Imam Hussein as sepanjang jalan, memperlihatkan keindahan kasih sayang dan cinta kepada Imam. Insya Allah, kasih sayang dan cinta ini akan dipandang […]

Continue reading


Pelajaran 8 – Sifat-sifat Allah

Pendahuluan Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu, sebahagian besar hujah falsafah itu digunakan untuk membuktikan dzat yang dikenali sebagai wajibul wujud. Jika hujah itu ditambahkan dengan hujah-hujah yang lain, maka akan dapat dibuktikan sifat-sifat salbiyah (negatif) dan sifat-sifat tsubutiyah (positif) pada wajibul wujud. Melalui semua hujah itu kita mengenal Allah swt. dengan segala sifat-Nya […]

Continue reading


Pertumbuhan emosi yang sihat pada kanak-kanak

Salah satu keperluan asas rohani setiap manusia adalah menerima kasih sayang daripada orang lain. Kanak-kanak mendekatkan dirinya kepada ibu dari saat pertama kelahirannya, dan keletah kanan-kanak itu adalah kerana faktor ini. . Ibu adalah orang pertama yang membuat hubungan dua hala antara anak dan orang lain, dan dengan perantaraan ibulah timbul hasrat baginya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Harus diberi perhatian bahawa anak akan mempunyai kesihatan mental yang sihat dan gembira jika dia mendapat kasih sayang daripada ibu bapa dan tidak akan merasa kehilangan jati diri dan tidak akan mengalami masalah psikologi. Nah, jika kanak-kanak itu tidak mendapat kasih sayang semasa tahun-tahun pertama hidupnya, apa yang anda bayangkan akan berlaku kepada dirinya secara psikologi?

Salah satu keperluan asas rohani setiap manusia adalah menerima kasih sayang daripada orang lain. Kanak-kanak mendekatkan dirinya kepada ibu dari saat pertama kelahirannya, dan keletah kanan-kanak itu adalah kerana faktor ini. . Ibu adalah orang pertama yang membuat hubungan dua hala antara anak dan orang lain, dan dengan perantaraan ibulah timbul hasrat baginya untuk berkomunikasi […]

Continue reading


Sahibuz Zaman (ajf)

Siri Mahdawiyah Sahibuz Zaman adalah panggilan Imam Al Mahdi AJF yang paling terkenal. Pemilik sebenar alam semesta adalah Allah SWT. Di bawah Pemilikan Allah dan izinNya, alam ini memiliki Khalifah yang Allah pilih untuk menjadi Khalifah atas segala ciptaan Allah SWT. Khalifah Allah ini adalah para Aulia Allah dan puncak dari mereka adalah Rasulullah SAAW […]

Continue reading


Pelajaran 7- Pembuktian melalui “Wajibul Wujud”

“Wajibul Wujud” Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu bahawa ahli falsafah Ilahiyah dan ulama kalam telah mengumpulkan sejumlah hujah dalam membuktikan wujud Allah. Dan hal ini telah dibahas dalam kitab-kitab Falsafah dan Kalam secara terperinci. Pada pelajaran ini, kami akan memilih satu hujah sahaja dari sekian banyak hujah. Hujah ini berlandaskan kepada pendahuluan-pendahuluan yang […]

Continue reading


Prinsip-Prinsip Islam dalam Pidato Fatimah Az-Zahra sa

Mencintai Fahimah Azzahra tidaklah sebatas detakan jantung atau sikap emosional, melainkan harus disertai dengan komitmen yang tulus, pengetahuan, dan amalan. Sejarah mencatat khutbah dan perkataan-perkataan wanita mulia ini, yang wajib kita pelajari untuk diamalkan dalam kehidupan. Di bawah ini akan dibahas sedikit di antaranya:

Mencintai Fahimah Azzahra tidaklah sebatas detakan jantung atau sikap emosional, melainkan harus disertai dengan komitmen yang tulus, pengetahuan, dan amalan. Sejarah mencatat khutbah dan perkataan-perkataan wanita mulia ini, yang wajib kita pelajari untuk diamalkan dalam kehidupan. Di bawah ini akan dibahas sedikit di antaranya:       1. Baktikan Dirimu kepada Islam Fatimah Azzahra s.a. […]

Continue reading


Pelajaran 6 – Cara Mudah Mengenal Allah

Cara-cara  Mengenal Allah     Untuk mengenal Allah, terdapat pelbagai cara yang telah dijelaskan dalam buku-buku Falsafah dan Kalam, juga dalam hadis-hadis para Imam Suci a.s. serta dalam kitab-kitab samawi. Pelbagai hujah yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut menjelaskan sisi masing-masing. Contohnya dalam satu buku, dijelaskan secara saintifik. Sedangkan buku yang lain menjelaskan berdasarkan rasional semata-mata. Bahkan ada […]

Continue reading