Doa Abu Hamzah al-Tsumali (Bahasa Arab: دعاء أبي حمزة الثمالي ) adalah doa yang dinukilkan oleh Abu Hamzah al-Tsumali daripada Imam Sajjad as. Doa ini memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan ungkapan-ungkapan yang berkesan dan fasih yang mana di antara kalimat-kalimat tersebut adalah:

Doa Abu Hamzah al-Tsumali

 

Doa Abu Hamzah al-Tsumali (Bahasa Arab: دعاء أبي حمزة الثمالي ) adalah doa yang dinukilkan oleh Abu Hamzah al-Tsumali daripada Imam Sajjad as. Doa ini memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan ungkapan-ungkapan yang berkesan dan fasih yang mana di antara kalimat-kalimat tersebut adalah:

Kesulitan-kesulitan di alam kubur dan hari kiamat, kegelapan dan bersendirian serta beratnya beban dan dosa-dosa. Selain itu kelaziman untuk taat dan mengikuti Nabi yang mulia saww serta keluarganya yang disucikan termasuk hal-hal yang diisyaratkan dalam doa ini. Disarankan doa ini untuk dibaca pada bulan suci Ramadan di saat-saat sahur dan doa sahur terpanjang di bulan Ramadan.

 

Sisi Penamaan

Abu Hamzah al-Tsumali adalah salah seorang daripada para sahabat Imam Sajjad as, Imam Baqir as dan Imam Shadiq as, doa ini diriwayatkan daripada Imam Sajjad as, dengan demikian doa ini terkenali dengan namanya.

 

Salasilah Sanad

Sayid Ibnu Thawus dalam kitab Iqbal al-‘Amal[1] dengan sanadnya daripada Abu Muhammad Harun bin Musa Tal’ukbari dengan sanad Hasan bin Mahbub al-Zarad yang diriwayatkan daripada Abi Hamzah al-Tsumali bahawa: “Imam Sajjad as banyak menghabiskan malam-malam bulan Ramadhan dengan mendirikan solat dan ketika sampai waktu sahur, beliau sibuk dengan membaca doa ini.”

Doa ini juga dinukilkan oleh Syaikh Thusi, dalam Misbah al-Mutahajjad, [2] Kaf’ami dalam al-Balad al-Amin[3] dan al-Misbah, [4] Majlisi dalam Zad al-Ma’ad [5] dan Bihar al-Anwar [6] dan Syaikh Abbas Qommi dalam Mafatih al-Jinan [7] .

 

Kandungan-kandungan

Doa yang dimulai dengan bacaan: إِلَهِي لا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ dan diakhiri dengan bacaan: وَ رَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين ini, mengandung makna-makna yang tinggi dan lafaz-lafaz yang fasih serta ungkapan yang sangat indah.

Doa ini menggambarkan jalan untuk bertaubat dan kembali serta tunduk dan menjaga diri serta mensyukuri nikmat-nikmat Ilahi yang sangat besar juga mengingatkan pada kesulitan-kesulitan alam kubur dan hari kiamat, kegelapan, bersendirian dan juga beratnya beban dosa, menegaskan untuk sentiasa taat dan mengikuti Nabi serta keluarganya yang suci. Dan memohon kepada Allah swt untuk diluaskan pintu rezeki dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan terpelihara daripada gangguan syaitan dan para penguasa yang zalim serta memohon supaya bersih daripada sifat-sifat yang tercela, malas, kecewa, sedih dan berduka.

Dalam doa ini selain menjelaskan pelajaran-pelajaran pengetahuan tentang Tuhan dan hari akhirat, ia juga membicakan tentang penegasan tentang kedudukan kenabian dan kepemimpinan imamah, juga paling lengkapnya permohonan-permohonan setiap mukmin untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. [8]

 

Waktu Pembacaan

Doa Abu Hamzah di banyak tempat dan kota-kota penduduk Syiah, baik secara peribadi individu ataupun dalam kumpulan secara sosial dibaca pada malam-malam hari atau pada saat-saat sahur di bulan suci Ramadan.

 

Penjelasan-penjelasan

Banyak penjelasan-penjelasan yang sudah ditulis untuk doa Abu Hamzah ini, diantaranya adalah:

Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Syaikh Muhammad Ibrahim bin al-Maula Abdulwahab Sabzawari.

Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Maula Muhammad Taqi bin Husain Ali Harawi Isfahani Hairi.

Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Sayid Husain bin Abi al-Qasim, Jafar bin Husain Musawi Khansari, ustadz Sayid Mahdi Bahrululum.

Penjelasan doa Abu Hamzah al-Tsumali, Sayid Mir Muizuddin bin Mir Masih Ishthahbanati. [9]

Tuhfatu al-A’izzah; Syaikh Agha Syamili Syirazi yang terbit pada tahun 1352.

Al-Jauharah al-Azizah fi Syarhi Duai Abi Hamzah; Sayid Abulfadhl Husaini, cetakan tahun 1379 H.

‘Isyq wa Rastegari; Ahmad Zumurudiyan Syirazi, terbit pada tahun 1346. [10]

Teks, penjelasan dan tafsir doa Abu Hamzah al-Tsumali, Muhammad Ali Khazili, terbit tahun 1387.

 

Catatan Kaki

1.Ibnu Thawus, Iqbal al-‘Amal, hlm.334-345.

2.Thusi, Misbah al-Mutahajjad, hlm. 405-416.

3.Kaf’ami, Al-balad al-Amin, hlm. 288-299.

4.Kaf’ami, Al-Misbah, hlm. 781-798.

5.Kaf’ami, Al-Misbah, hlm. 781-798.

6.Majlisi,Bihar al-Anwar, jld. 95, hlm. 82.

7.Qommi, Mafatih al-Jinan, 334-358.

8.Dairatul Ma’arif Tasyayu’, jld.7, hlm. 521.

9.Agha Buzurg Tehrani, Al-Dzari’ah, jld.13, hlm.247.

10.Dairatul Ma’arif Tasyayu’, jld.7, hlm. 521.

One thought on “Doa Abu Hamzah al-Tsumali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *