Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pelajaran 12 – Analisis atas Beberapa Faktor Penyimpangan

Pendahuluan

Pada pelajaran pertama, telah kami bahaskan secara umum pandangan dunia terbahagi menjadi dua; pandangan dunia Ilahi dan pandangan dunia Materialisme. Perdebatan terpenting kedua-dua pandangan tersebut berkisar pada wujud Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Pandangan dunia Ilahi menjadikan keberadaan Tuhan sebagai sebuah prinsip utama. Sedangkan pandangan dunia Materialisme mengingkari keberadaan Tuhan.

Masih pada pelajaran yang sama, kami juga telah membahaskan pembuktian tentang wujud Allah swt. dan sifat-sifat Ilahiyah; salbiyah dan tsubutiyah, dzatiyah dan fi’liyah. Demi memantapkan keimanan terhadap dasar yang penting ini, kami akan mengkritik pandangan dunia Materialisme secara ringkas. Dengan cara ini, kita akan lebih yakin pada kebenaran pandangan dunia Ilahi dan kerapuhan pandangan dunia Materialisme.

Untuk tujuan ini, mula-mula kami akan menyentuh beberapa faktor penyimpangan pada pandangan Ilahiyah yang mengarah kepada pandangan Ateisme. Setelah itu, kami akan menjelaskan point-point terpenting mengenai kelemahan pandangan Materialisme.

 

Faktor-faktor Penyimpangan

Materialisme dan Ateisme memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan manusia. Meskipun keimanan kepada Allah swt. senantiasa ada pada bangsa-bangsa terdahulu, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti-bukti sejarah dan arkeologi, namun masih sahaja ditemukan individu dan kelompok yang mengingkari Allah, di mana kecenderungan anti agama sejak abad ke-18 mulai tersebar di Eropah kemudian perlahan-lahan menyebar ke seluruh dunia.

Walaupun fenomena ini pada awalnya sebagai reaksi daripada tekanan gereja Kristian, akan tetapi anginnya menghembus ke seluruh agama dan aliran. Barat telah mengekspot pandangan ateisme tersebut ke seluruh belahan dunia bersama-sama dengan eksport industri, seni dan teknologi, kemudian menyebarkannya pada kurun terakhir bersamaan dengan tersebarnya dasar-dasar sosiologi dan ekonomi Marxisme di kebanyakan bangsa dan negara sehingga membentuk rintangan, bahaya besar dan sindrom yang menakutkan bagi umat manusia.

Sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan muncul dan tersebarnya penyimpangan ini terlalu banyak. Perbahasan tentang semua faktor ini memerlukan buku tersendiri. Akan tetapi  dalam buku yang terbatas ini, secara umum kami akan menyederhanakan faktor-faktor itu pada tiga kategori:

 

  1. Faktor Kejiwaan

Iaitu faktor-faktor yang mendorong seseorang kepada pandangan ateistik, sekalipun ia tidak menyedari adanya pengaruh tersebut. Faktor terpenting adalah rasa ingin senang, santai, malas, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yakni daripada satu sisi, bahawa kesulitan mengkaji –khususnya dalam hal-hal yang tidak memiliki kenikmatan dunia dan dapat dirasai oleh pancaindera- menjadi penghalang bagi orang yang malas, santai dan tidak memiliki minat untuk meneliti. Dari sisi lain, kecenderungan untuk bebas sesuka hati dan tidak adanya rasa tanggung jawab menjadi penghalang bagi mereka menuju pandangan dunia Ilahi.

Menerima pandangan dunia Ilahi dan meyakini adanya Pencipta Yang Maha Bijak merupakan titik tolak untuk menerima keyakinan lainnya yang menuntut seseorang agar memiliki rasa tanggung jawab dalam setiap pilihan dan tindakannya. Rasa tanggung jawab ini mengharuskannya agar tetap  berpegang pada kewajipan Ilahi dan berpaling daripada desakan hawa nafsu. Tentunya, tetap berpegang teguh pada kewajipan Ilahi tersebut tidak selalunya sejalan dengan rasa ingin bebas. Oleh itu, keinginan haiwani ini -tanpa disedari- menjadi sebab untuk menghindarkan diri daripada tanggung jawab dan daripada pelbagai aturan, serta menjadi sebab untuk mengingkari wujud Allah swt.

Ada pula faktor-faktor kejiwaan lain yang mempunyai peranan penting dalam mengarahkan seseorang menjadi ateisme dan akan nampak terlihat di antara semua faktor.

 

  1. Faktor Sosial

Yakni situasi dan keadaan sosial yang buruk yang nampak pada sebagian masyarakat ketika para pemimpin agama turut ikut serta dalam mewujudkan dan memperluas keadaan buruk tersebut. Maka situasi dan keadaan buruk seperti ini akan mengikis pandangan dan akidah yang benar daripada fikiran sebagian orang yang pelik pandangannya, lemah pemikirannya, serta tidak dapat mengkaji secara tepat faktor-faktor yang sebenarnya terjadi di sebalik keadaan tersebut. Kerana itu, ketika mereka melihat bahawa orang-orang yang beragama turut berperanan dalam menciptakan keadaan buruk tersebut, mereka mengkaitkannya dengan agama. Mereka menuduh bahawa keyakinan-keyakinan agama merupakan faktor utama bagi munculnya situasi dan keadaan buruk tersebut sehingga hal itu membuat mereka jauh daripada agama.

Keadaan masyarakat Eropah di era Renaisains merupakan pengalaman yang jelas bagi faktor tersebut. Ketika itu, sikap dan kelakuan gereja nampak buruk di pelbagai bidang agama, sistem hukum dan politiknya merupakan faktor terpenting yang membuatkan masyarakat kristian menjauhi agama Kristian, bahkan menjauhi agama secara umum.

Termasuk hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah agama, hendaklah mereka memahami faktor-faktor dominan tersebut. Pemuka agama harus memahami bahawa pentingnya keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat, dan betul-betul mengerti bahawa kesalahan mereka dapat mengakibatkan masyarakat menjadi sesat dan celaka.

 

 

  1. Faktor Pemikiran

Maksud daripada faktor pemikiran di sini adalah pelbagai dugaan dan keraguan yang terdetik di benak seseorang atau yang dia dengar daripada orang lain. Akan tetapi ia tidak mampu menghadapinya lantaran kemampuannya yang minimum untuk berfikir dan berhujah. Oleh itu, sedikit sebanyak dia tunduk di bawah keraguan-keraguan tersebut. Paling tidak, hal itu menjadi sebab munculnya keraguan dan kegoncangan dalam pikirannya sehingga ketenangan dan keyakinan dalam hatinya terganggu.

Pada  gilirannya, faktor pikiran ini dapat dibahagi menjadi beberapa bagian sekunder, seperti keraguan-keraguan yang berdasarkan kecondongan kepada persoalan-persoalan pancaindera, keraguan-keraguan yang timbul daripada keyakinan-keyakinan kurafat, keraguan-keraguan yang timbul daripada penafsiran-penafsiran yang keliru, hujah-hujah yang lemah, keraguan-keraguan yang berhubungan dengan peristiwa dan tragedi yang menyakitkan hati sehingga hal itu diyakini berlawanan dengan hikmah, kebijaksanaan dan keadilan Ilahi, keraguan-keraguan yang timbul daripada andaian-andaian ilmiah yang dipahami oleh sebagian orang bahawa hal itu bertentangan dengan keyakinan agama, dan keraguan-keraguan yang berhubungan dengan hukum-hukum dan ajaran agama, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan politik.

Kemungkinan masih ada dua atau beberapa faktor lainnya yang semuanya itu turut berkongsi dalam membentuk keadaan kebimbangan atau penolakan. Kadangkala kita temukan bahawa pelbagai kesusahan jiwa dapat menjadi faktor timbulnya pelbagai keraguan. Kerana itu seseorang dapat ditimpa penyakit jiwa yang berupa pemikiran waswas . Akibatnya, penderita ini mengalami keadaan serbaragu, sehingga tidak pernah merasa puas dengan dalil dan hujah apa pun, sebagaimana hal ini kita saksikan pada seseorang yang ditimpa waswas dalam pekerjaannya dan tidak merasa yakin akan kebenaran setiap amal yang dia lakukan. Contohnya, kita saksikan bagaimana ia mencelupkan tangannya ke dalam air berpuluh-puluh kali. Meskipun begitu, dia tetap sahaja tidak merasa yakin dengan kesucian tangannya. Padahal mungkin sahaja tangannya itu telah suci pada celupan yang pertama.

 

Cara Bertindak Balas

Dengan mengkaji pelbagai bentuk dan faktor penyimpangan, menjadi jelas bahawa untuk mengatasi setiap faktor tersebut memerlukan cara tertentu, sikap dan penyelesaian khusus. Contohnya untuk mengatasi faktor-faktor kejiwaan dan moral, diperlukan pendidikan yang benar dan mengetahui pelbagai kesan buruknya, sebagaimana hal ini telah kami jelaskan pada pelajaran 2 dan 3, iaitu dalam perbahasan pentingnya mencari agama dan kesan-kesan buruk daripada sikap tidak ambil peduli terhadap agama.

Demikian pula halnya dalam memberi tindak balas terhadap kesan-kesan buruk daripada faktor-faktor sosial. Oleh itu, di samping berusaha untuk mencegah terjadinya situasi dan keadaan serta faktor-faktor seperti ini, kita harus menjelaskan perbezaan yang besar antara kebatilan agama itu sendiri dengan kebatilan orang-orang yang beragama atau buruknya tingkah laku mereka. Sesungguhnya menyedari dan mengetahui adanya pengaruh faktor-faktor kejiwaan dan sosial –paling tidak– akan menuai ketidaktundukan seseorang secara tidak sedar terhadap faktor-faktor seperti ini.

Demikian pula kita harus menggunakan langkah-langkah yang benar dan sikap yang baik dengan melipat gandakan pelbagai pengaruh faktor-faktor pemikiran, seperti membezakan antara keyakinan-keyakinan kurafat dengan keyakinan-keyakinan yang benar, atau menghindari penggunaan hujah-hujah yang lemah dan tidak logik dalam membuktikan keyakinan-keyakinan agama.

Begitu pula kita harus menjelaskan kepada mereka tentang hakikat berikut ini, bahawa kelemahan hujah tidak menunjukkan atas ketidakbenaran klaim. Jelas bahawa membahaskan semua faktor penyimpangan ini dan menjelaskan langkah-langkah dan cara-cara yang sepatutnya dalam menunjukkan tindak balas bagi setiap faktor tersebut, tidaklah sesuai dengan kapasiti buku ini. Oleh itu, kami cukupkan hanya dengan menyebutkan sebahagian faktor pemikiran ateistik dan menjawab sebahagian keraguan yang bersangkutan.[]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *