Mencintai Fahimah Azzahra tidaklah sebatas detakan jantung atau sikap emosional, melainkan harus disertai dengan komitmen yang tulus, pengetahuan, dan amalan. Sejarah mencatat khutbah dan perkataan-perkataan wanita mulia ini, yang wajib kita pelajari untuk diamalkan dalam kehidupan. Di bawah ini akan dibahas sedikit di antaranya:

Prinsip-Prinsip Islam dalam Pidato Fatimah Az-Zahra sa

Mencintai Fahimah Azzahra tidaklah sebatas detakan jantung atau sikap emosional, melainkan harus disertai dengan komitmen yang tulus, pengetahuan, dan amalan. Sejarah mencatat khutbah dan perkataan-perkataan wanita mulia ini, yang wajib kita pelajari untuk diamalkan dalam kehidupan. Di bawah ini akan dibahas sedikit di antaranya:

      1. Baktikan Dirimu kepada Islam

Fatimah Azzahra s.a. menyeru kepada lelaki dan perempuan yang beriman untuk membaktikan diri sepenuhnya, mulai dari pikiran, hati, emosi, gerakan, amal, perkataan, dan seluruh hidupnya untuk Islam. Beliau sendiri telah memberi contoh teladan mengenai pengabdian  ini dalam hayat hidupnya.

Pengabdiannya pada Islam ditunjukkan sejak kecil, ketika beliau as mendampingi Rasulullah yang terluka disakiti kaum kafir.  Bahkan di usia semuda itu, beliau mampu membahagiakan Rasulullah, menghapus luka dan kesedihannya, sehingga Rasulullah menjulukinya sebagai ‘ibu dari ayahnya’ (ummu abiiha).

Pengabdiannya pada Islam juga ditunjukkan ketika beliau as mendampingi panglima kaum beriman, Imam Ali a.s. Fatimah s.a melayani dan mendampingi Ali dalam suka dan duka, menjaga anak-anaknya, serta melakukan hal-hal yang menyenangkan mereka.

Az-Zahra juga mengabdikan diri kepada Islam dengan menggunakan wang dan kerja kerasnya. Fatimah memberikan sedekah kepada kaum miskin, sementara beliau harus hidup sangat sederhana dan bekerja keras dalam melakukan pelbagai pekerjaan rumah tangga. Inilah manifestasi daripada salah satu kandungan khutbahnya, “Baktikan dirimu kepada Islam dan berjuanglah untuk memastikan bahawa kata-kata Allah adalah yang paling tinggi dan kata-kata Syaitan adalah yang paling hina.”

Seruan Fatimah menunjukkan banyak masalah yang dihadapi kaum Muslimin sehingga memerlukan perjuangan untuk menghadapinya. Untuk menyelesaikan semua persoalan kaum Muslimin, yang diperlukan terutamanya adalah persatuan dan menjadikan Islam sebagai tujuan besar yang mengalahkan pelbagai perbezaan dan keegoan yang ada di antara umat.

 

    2. Tetangga Duhulu, Baru Diri sendiri

Az-Zahra selalu bangun untuk menunaikan sholat tahajud lalu mendoakan orang lain. Putranya, Imam Al-Hassan menanyakan alasan perbuatannya itu. Fatimah menjawab, “Tetangga dahulu, baru diri sendiri.”

Hal ini menunjukkan beliau as selalu memperhatikan keadaan orang lain dan lebih kuatir atas kesusahan orang lain dibandingkan kesusahan yang dihadapinya sendiri. Sikap seperti ini memerlukan level spiritual dan kemanusiaan yang amat tinggi. Az-Zahra menyampaikan nilai-nilai Islam kepada umat manusia melalui rasa cinta yang amat sangat. Sebagaimana dikatakan Imam Ali a.s “Jika engkau ingin menghilangkan kejahatan dalam fikiran orang lain, yang pertama harus dilakukan adalah menyingkirkan keinginan-keinginan jahat daripada dalam dirimu sendiri.”

Hal ini senada dengan pelbagai seruan kemanusiaan lainnya daripada Imam Ali, “Perlakukan manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan” dan “Seseorang belum dikatakan beriman jika belum menginginkan untuk saudaranya, apa-apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri.” Ertinya, bila kita menginginkan kemakmuran untuk diri sendiri, kita pun harus menginginkan kemakmuran pada saudara kita, itulah sikap orang yang beriman. Kalau perlu, kita berkorban demi kebaikan sesama umat manusia. Sebaliknya, bila seseorang demi kemakmurannya sendiri malah menindas dan mengambil hak-hak orang lain, jelaslah dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT.

Bahkan, sikap pengorbanan itu terkadang sampai kepada pengorbanan nyawa. Suatu hari, ketika Rasulullah memberitahukan kepada Imam Ali kelak beliau akan mati terbunuh, Imam Ali menjawab, “Apakah kematian itu demi menjaga keselamatan agama ini?” Rasulullah menjawab, “Ya.” Imam Ali pun mengatakan, “Jika demikian, maka tidak menjadi masalah bila aku ditimpa kematian.”

Dan kemudian, ramalan Rasulullah saww pun terbukti. Ibnu Muljam menyerang Imam Ali dengan pedangnya, sehingga beliau terluka parah. Yang dikatakan Imam Ali saat itu ialah, “Demi Allah, demi Rasulullah, saya telah menang, demi Tuhannya Ka’bah.”

Sikap rela berkorban hingga titik darah penghabisan juga ditunjukkan Imam Hussein as di Karbala. Pelbagai penderitaan yang tak akan mampu ditanggung manusia biasa, dihadapinya dengan tabah. Bahkan beliau harus menyaksikan sendiri puteranya yang masih bayi gugur dipanah kaum durjana. Namun Imam Hussein tetap tabah karena pengorbanannya adalah demi melawan kezaliman yang dilakukan atas nama Islam, dengan kata lain, ia dan keluarganya berkorban agar umat-umat selanjutnya mampu mengenali Islam yang murni dan hakiki; serta tidak tertipu oleh pelbagai bentuk penyamaran.

 

      3. Keteguhan Sikap

Kita juga mempelajari sikap keteguhan daripada Az-Zahra. Dalam pelbagai episod kehidupannya, beliau mengalami pelbagai penderaan, penderitaan, namun beliau selalu teguh menjaga keimanan dan menjaga akhlak mulia.

Meski dalam keadaan sakit pun, beliau as tetap menjaga kehormatan suaminya. Diriwayatkan, sewaktu Fatimah sakit teruk, namun beliau as tak mahu meminta apapun dari suaminya. Alasannya, beliau kuatir suaminya malu bila tidak mampu memenuhinya. Setelah Imam Ali mendesaknya, akhirnya Fatimah menyampaikan permintaannya, iaitu beliau ingin sebiji delima. Di saat-saat lainnya, Fatimah bekerja keras menggiling gandum dan membuat roti, berganti-ganti dengan pembantunya, agar si pembantu tidak terlalu kelelahan. Inilah akhlak mulia yang tentunya berat dilakukan, namun Az Zahra tetap melakukannya.

Az Zahra dikenal sangat berani, tak pernah mundur dalam menyuarakan kebenaran, walaupun beliau terancam . Dicatat dalam sejarah bahawa Az Zahra dengan berani mendatangi para pemuka kaum untuk mengingatkan mereka ketika langkah-langkah mereka telah menyimpang daripada ajaran Rasulullah saww.

Beliau as mengatakan kepada mereka, “Kepemimpinan kami (Ahlul Bait) adalah jaminan keamanan dari keterpecahbelahan umat; jihad dan perjuangan adalah kehormatan Islam; kesabaran adalah langkah untuk meraih pahala; amar makruf adalah demi kemaslahatan umum…”

Ini adalah sekelumit kisah kemuliaan Az Zahra. Masih sangat banyak lagi yang boleh digali dari sejarah kehidupannya, yang semuanya berisi kemuliaan, ketinggian keimanan, dan sikap kemanusiaan yang agung. Sekali lagi, bila mengaku mencintai Az Zahra, kita perlu mempelajari dengan saksama kehidupannya dan meneladaninya dalam kehidupan kita hari ini.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *