Pelajaran 20 – Keadilan Ilahi

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

Pengenalan Sepanjang pelajaran-pelajaran yang lalu nampak banyak ikhtilaf di antara dua mazhab Kalam, iaitu  Asy’ariyah dan Mu’tazilah dalam pelbagai masalah. Di antaranya, masalah kalam Allah, iradah Allah, tauhid sifati, Keterpaksaan dan ikhtiar, qadha dan qadar. Kita pun melihat betapa pandangan dua mazhab tersebut memberi kesan dan membawa kepada sikap ifrat dan tafrit ( berlebih-lebihan dan […]

Continue reading


Ummu Salamah

Ummu Salamah (Bahasa Arab: أُمّ سَلَمه ) yang memiliki nama asli Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah adalah salah seorang isteri Nabi Muhammad saww sehingga memiliki laqab atau gelaran Ummul Mukminin. Ia menerima Islam diawal-awal tahun Bi'tsah. Ia juga termasuk dalam kelompok pertama yang berhijrah ke Habasyah atas perintah Nabi Muhammad saww bersama sejumlah kaum Muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. [1] Sebelum bernikah dengan Nabi Muhammad Saww, dia telah bernikah sebelumnya [2] yang kemudiannya pada tahun 4 H tidak lama setelah suaminya meninggal dunia, dia dinikahi oleh Rasulullah saww. Majoriti sejarawan menyebut bahawa Ummu Salamah wafat setelah peristiwa tragedi Karbala.

  Ummu Salamah (Bahasa Arab: أُمّ سَلَمه ) yang memiliki nama asli Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah adalah salah seorang isteri Nabi Muhammad saww sehingga memiliki laqab atau gelaran Ummul Mukminin. Ia menerima Islam diawal-awal tahun Bi’tsah. Ia juga termasuk dalam kelompok pertama yang berhijrah ke Habasyah atas perintah Nabi Muhammad saww bersama sejumlah […]

Continue reading


Sahibul Dar

Siri Mahdawiyah صاحب الدار Imam Asr wa Zaman AJF adalah wasi dan pemilik keberadaan terakhir. Nubuwah dan Imamah adalah hakikat yang sama sekali berbeza dengan para pemimpin yang dilantik oleh masyarakat. Ianya adalah urusan Allah dan berasal dari Allah. Allah SWT mengurniakan mereka kepimpinan agama dan dunia, baik di atas dunia ini, mahupun di dunia […]

Continue reading


Pelajaran 19 – Qadha’ dan Qadar ( Bhgn. 2 )

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pelbagai pengaruh daripada Sebab yang Berbeza-beza Dapat kita gambarkan adanya pengaruh beberapa sebab yang berbeza-beza terhadap kejadian suatu makhluk melalui beberapa keadaan: Pertama, beberapa sebab secara serempak dan bersama-sama memberikan pengaruh atas sesuatu. Contohnya, berkumpulnya biji dan air, panas dan lainnya yang menyebabkan terbelahnya biji tersebut dan keluarnya tumbuhan. Kedua, beberapa sebab saling bergantian […]

Continue reading


Pelajaran 19 – Qadha’ dan Qadar ( Bhgn. 1 )

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Definisi Kata qadar bererti ukuran (miqdar), dan taqdir (takdir) iaitu ukuran sesuatu dan menjadikannya pada ukuran tertentu, atau menciptakan sesuatu dengan ukurannya yang ditentukan. Sedangkan kata qadha bererti menuntaskan dan memutuskan sesuatu, yang di dalamnya tersirat unsur perubahan. Kadang-kala dua kata ini digunakan secara sinonim yang bererti nasib. Maksud takdir Ilahi ialah Allah swt. […]

Continue reading


Doa Abu Hamzah al-Tsumali

Doa Abu Hamzah al-Tsumali (Bahasa Arab: دعاء أبي حمزة الثمالي ) adalah doa yang dinukilkan oleh Abu Hamzah al-Tsumali daripada Imam Sajjad as. Doa ini memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan ungkapan-ungkapan yang berkesan dan fasih yang mana di antara kalimat-kalimat tersebut adalah:

  Doa Abu Hamzah al-Tsumali (Bahasa Arab: دعاء أبي حمزة الثمالي ) adalah doa yang dinukilkan oleh Abu Hamzah al-Tsumali daripada Imam Sajjad as. Doa ini memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan ungkapan-ungkapan yang berkesan dan fasih yang mana di antara kalimat-kalimat tersebut adalah: Kesulitan-kesulitan di alam kubur dan hari kiamat, kegelapan dan bersendirian serta […]

Continue reading


Pelajaran 18 – Keterpaksaan (Jabr) dan Ikhtiar

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pendahuluan Selaras dengan penjelasan kami pada pelajaran yang lalu, bahawa Tauhid kepada Allah sebagai Pengaruh Mutlak Yang Mandiri merupakan suatu pengetahuan yang bernilai tinggi dan berperanan besar dalam pembinaan umat manusia. Oleh itu, Al-Quran sangat menekankan dan menyampaikannya dengan ungkapan yang pelbagai sehingga dapat difahami secara benar. Di antara ungkapan-ungkapan tersebut ialah setiap kejadian […]

Continue reading


Namimah (Mengadu domba)

Namimah (mengadu domba) atau Nammami (bahasa Arab: النمیمه) adalah salah satu daripada dosa besar yang ertinya adalah menyebutkan perkataan seseorang pada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan persahabatan keduanya. Namimah adalah termasuk di antara dosa lisan yang sangat dicela dalam AlQuran dan hadis.

  Namimah (mengadu domba) atau Nammami (bahasa Arab: النمیمه) adalah salah satu daripada dosa besar yang ertinya adalah menyebutkan perkataan seseorang pada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan persahabatan keduanya. Namimah adalah termasuk di antara dosa lisan yang sangat dicela dalam AlQuran dan hadis. Perbuatan ini kebanyakannya bersamaan dengan akhlak buruk lainnya seperti ghibah, […]

Continue reading


Pelajaran 17 – Beberapa Istilah Tauhid

Pengenalan Puluhan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah hidup manusia di pelbagai penjuru dunia. Mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dalam memberi petunjuk dan mendidik umat, serta meninggalkan berkah yang besar pada mereka. Para nabi telah mendidik masyarakat atas dasar akidah yang benar dan nilai-nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada umat lainnya. Bahkan sebahagian dari mereka telah berhasil membangun masyarakat mukmin yang berdiri atas landasan Tauhid dan keadilan. Para nabi itu sendiri berperanan sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

  Pengenalan Dari segi bahasa, kata tauhid bererti  “menganggap  sesuatu itu satu”. Menurut istilah kaum ahli falsafah, teologi, ulama akhlak, dan ahli irfan, tauhid digunakan  dalam erti  yang beragam. Masing-masing erti terfokus pada keesaan Allah swt. daripada sisi tertentu. Dan kadang-kadang keseragaman itu dipandang sebagai ungkapan daripada pelbagai jenis Tauhid, atau tingkatan-tingkatannya. Jelas  kapasiti buku […]

Continue reading


Ja’dah binti Asy’ats bin Qais

Ja'dah (atau Ju'dah) binti Asy'ats bin Qais al-Kindy (bahasa Arab: جَعدة (أو جُعدة) بنت الاَشعَث بن قَيس الكندي adalah isteri Imam Hassan al-Mujtaba as, yang dengan konspirasi dan rayuan Muawiyah dia meracuni Imam al-Mujtaba as dan membuatnya syahid. Darinya Imam Hassan as tidak memiliki anak keturunan. Ada pelbagai riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa Imam Hassan bernikah dengannya.

Ja’dah (atau Ju’dah) binti Asy’ats bin Qais al-Kindy (bahasa Arab: جَعدة (أو جُعدة) بنت الاَشعَث بن قَيس الكندي  adalah isteri Imam Hassan al-Mujtaba as, yang dengan konspirasi dan rayuan Muawiyah dia meracuni Imam al-Mujtaba as dan membuatnya syahid. Darinya Imam Hassan as tidak memiliki anak keturunan. Ada pelbagai riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa […]

Continue reading