Doa Yang Menjadi “Pedang” (1)

 

Imam Ali bin Husain as dikenali dengan beberapa gelaran seperti as-Sajjad (yang banyak bersujud) dan Zain al-Abidin (hiasan para ahli ibadah). Gelaran-gelaran ini menunjukkan ketekunan beliau dalam beribadah. Adalah wajar jika sebahagian orang berfikir bahawa beliau adalah  orang yang menghindari kehidupan sosial lantaran hanya sibuk dengan urusan akhirat.

Benarkah Imam Sajjad as tidak pernah melawan pemerintah yang zalim? Dan apakah perjuangan melawan pemerintah zalim hanya dengan mengangkat senjata? Jawabannya penting untuk diketahui, sebab sejumlah mazhab (seperti Zaidiyah) menjadikan perlawanan senjata sebagai salah satu syarat seorang imam.

Kita perlu melihat beberapa faktor sejarah yang melatarbelakangi ‘diamnya’ Imam Sajjad as. Berikut sejumlah faktor-faktor tersebut:

1) Tekanan dari pihak penguasa: Imam Sajjad as hidup di masa dua penguasa Bani Umayah yang dikenali dengan sifat yang kejam. Mereka adalah Abdul Malik bin Marwan dan anaknya, Walid bin Abdul Malik, juga ditambah dengan seorang panglima yang haus darah, yaitu Hajjaj bin Yusuf.

Nama yang disebut terakhir ini merupakan watak yang sangat menakutkan. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata tentang Hajjaj,”Jika setiap kaum membawa orang terkejamnya, lalu kami (Bani Umayah) membawa Hajjaj, niscaya kami yang menang.”

Keberadaan orang-orang ini membuat Imam as tidak bebas untuk bergerak. Segala bentuk penindasan dan pembunuhan digunakan mereka untuk memberikan tekanan kepada orang yang mencintai Ahlulbait as. Maka, orang akan berfikir dua kali untuk menunjukkan sokongannya terhadap Imam Sajjad as.

2) Penyokong yang sedikit: Faktor pertamalah yang  menyebabkan Imam as begitu sedikit mendapat sokongan. Bahkan dikatakan bahawa di masa itu, pecinta sejati Ahlulbait as di Makkah dan Madinah hanya sebanyak 20 orang!

Imam Sajjad as pernah berkata kepada Sahal bin Syuaib,”Kondisi kami (Ahlulbait) seperti Bani Israil di masa Firaun. Orang-orang mencerca leluhur kami demi mendekatkan diri kepada musuh-musuh kami.”[1]

Dengan jumlah pembela yang sedikit, mana mungkin Imam Sajjad as melakukan kebangkitan bersenjata?

3) Kerosakan moral masyarakat: Sejak dahulu, salah satu sarana yang paling berkesan untuk merosakkan masyarakat adalah menyebarkan kerosakan moral. Ketika sebuah masyarakat telah larut dalam maksiat dan kenikmatan duniawi, mereka tidak akan peka lagi dengan kezaliman di sekitar mereka.

Kerosakan akhlak para khalifah Bani Umayyah telah ditularkan dari Syam ke daerah-daerah Islam lain. Bahkan, dua kota suci Makkah dan Madinah pun tak terkecuali.

Para sejarawan  menyebutkan, dua kota yang seharusnya menjadi teladan kota-kota lain ini telah dinodai dengan majlis-majlis pesta dan nyanyian. Lebih parah lagi, sejumlah ulama juga turut menghadiri majlis-majlis ini.[2]

Kisah berikut menggambarkan betapa rosaknya moral muslimin di masa itu:

Di masa itu, ada seorang wanita penyanyi terkenal bernama Jamilah. Ia tinggal di Madinah. Suatu kali, ia berniat pergi ke Makkah untuk ibadah haji. Saat hendak berangkat, sejumlah orang, lelaki dan wanita, mengiringinya hingga gerbang Madinah. Bahkan ada pula yang menghantarnya hingga Makkah.

Sepanjang perjalanan, dia mendapat sambutan luar biasa; sambutan yang bahkan tak pernah diberikan untuk seorang fakih, ahli hadis, atau ahli tafsir!

Saat mendekati gerbang Makkah, sejumlah bangsawan Makkah juga datang menyambutnya. Waktu ia pulang ke Madinah, masyarakat menyambutnya dengan meriah. Sambutan mereka begitu meriah hingga penduduk berbaris menonton penyambutan ini dari pintu-pintu rumah mereka.[3]

Inilah sejumlah faktor yang membuat Imam Sajjad as tidak mengangkat senjata melawan penguasa saat itu. Beliau memilih untuk berjuang dengan cara-cara lain, yang akan ditulis dalam artikel berikutnya. (Bersambung)

 CATATAN :

[1] Sireye Pishvayan 261.

[2] Tarikh al-Adab al-Arabi juz 2 hal 347.

[3] Sireye Pishvayan 267.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *