Studi Agama (1)

Studi Agama

Ali Rabbani Ghulpaighani

Penterjemah: Hassan Al Attas

Bahagian 1

Analisa para ilmuan dalam berbagai bidang menunjukan bahawa manusia tidak pernah hidup tanpa agama.  Agama di sini lebih umum dari agama langit dan Tauhid atau bahagian darinya.  Dengan kata lain manusia pada sepanjang sejarah telah melaksanakan beberapa ritual dan adab khusus yang disebutkan sebagai ibadah.  Malah mereka yang secara zahirnya menentang agama sekalipun terpaksa memilih satu agama yang lain untuk memenuhi tuntutan fitrah.

Perbahasan studi Agama atau Religion Studies lebih luas dari perbahasan ilmu kalam klasik. Studi Agama tidak hanya menghadkan kepada agama-agama langit, namun membahas segala bentuk pemikiran yang anti agama seperti materialistik, Atheist, Komunis dan sebagainya.

Setelah era Renaissance hingga kini, definasi agama telah keluar dari maknanya yang khusus.  Pada satu ketika, para ilmuan memberi perhatian khusus kepada agama dan para waktu yang lain agama bukan sahaja diabaikan malah turut diserang. Sebelum kurun ke 17 dan kemunculan ilmu-ilmu modern, para ilmuan seperti Caper, Galileo, Newton dan Descartes adalah dari mereka yang beragama dan memiliki kecondongan tinggi terhadap agama.  Namun setelah muncul kurun ke 17, para ilmuan mula menyingkirkan agama dalam sarana keilmuan.  Science dan intellect begitu disanjung hingga hampir disembah.  Naturalistic theory alam tabiat dijadikan sandaran bahawa alam ini bergerak dengan sendiri tanpa perlu kepada pentadbir dari langit.  Mereka menganggap science secara mandiri mampu mengatur segala keperluan hidup manusia.

Hal ini berterusan hingga kurun ke 19.  Namun disebabkan beberapa permasalahan yang muncul dalam masyarakat, pada pengujung kurun ke 19 dan kurun ke 20, para ilmuan barat mula secara serius kembali kepada agama.  Antara faktor yang menyebabkan mereka kembali kepada agama adalah:

1. Konsep Positivistsme dalam epistemology dan falsafah science ditolak.  Sedangkan konsep ini memainkan peranan besar dalam menolak segala bentuk keyakinan kepada metafizik secara umum dan agama secara khusus.

2. Korban nyawa dan harta yang tidak sedikit akibat perperangan.  Bencana ini adalah hasil dari science dan teknologi hasil.  Hal ini muncul pada era ketika manusia menjauhi agama.  Ditempat Tuhan, manusia diganti sebagai paksi kepada semua perkara.

3. Kegagalan nyata Komunisme sebagai jalan hidup yang menentang keberadaan agama.

4. Dengan menjarakkan diri dari agama dan ajarannya, berlaku kepincangan akhlak dan semakin hari semakin parah serta mengakibatkan keruntuhan sistem kekeluargaan.

Faktor-faktor di atas adalah sebab para ilmuan mula kembali kepada agama.  Sekali lagi agama memiliki tempat yang khusus dalam masyarakat.  Hari ini studi agama – Religion Studies menjadi satu subjek akademik dengan mengunakan metod ilmiah dalam sociology dan anthropology.  Sebahagian ilmuan barat mengatakan lebih kurang 2000 buku tentang subjek studi agama diterbitkan sebagai bahan bacaan atau rujukan dalam bahasa English, German dan France.

Kembali kepada agama adalah suatu yang amat mengembirakan namun ia juga boleh menjadi penyebab kerosakan.  Pengalaman manusia telah membuktikan terdapat banyak golongan yang akan mengambil kesempatan.  Dengan mengatas namakan agama, mereka menyebarkan kefahaman bukan agama dan anti agama.  Oleh kerana manusia hari ini mula kembali kepada agama, maka muncul mereka-mereka yang sama sekali tidak memiliki keyakinan agama, mula menarik manusia kepada ajaran mereka yang berpaksikan kepada material dan manusia.

Di dunia barat, agama Kristian adalah agama yang menjadi tumpuan masyarakat berbanding dengan agama-agama yang lain.  Namun sayang sekali kandungan kitab Taurat dan Injil sebagai rujukan agama Kristian telah ditahrifkan (ubah).  Ajaran ini amat bermasalah apabila dibandingkan dengan rasional dan science.  Ia juga tidak memiliki metod jelas dalam membentuk sistem kemasyarakatan dan pemerintahan.  Perbahasan yang bersangkutan dengan Tauhid dan moral telah diselewengkan.  Konsep Kristian yang gagal ini adalah faktor utama orang-orang di Eropah beralih kepada materialistik pada kurun-kurun yang lepas.

Di sini muncul tanggungjawab besar ke atas para cendekiawan dan ulamak-ulamak Islam.  Mereka perlu mengisi tuntutan keinginan masyarakat dunia kepada agama.  Mereka perlu menyampaikan ajaran Rasulullah.  Dalam waktu yang sama menyiapkan jawapan bernas dan rasional terhadap persoalan yang muncul.  Jika peluang keemasan ini tidak diambil, maka akan muncul mereka-mereka yang akan mengambil peluang.  Orang-orang yang sepertinya ini akan memenuhkan pasaran dengan ajaran-ajaran yang palsu dan menjauhkan manusia dari hakikat kebenaran.  Apabila kita merujuk hasil-hasil karya ilmuan barat, kita akan dapati segala kesalahfahaman yang muncul kerana tidak memiliki kefahaman yang benar terhadap wahyu dan falsafah Ilahiyah.  Maka perlu kepada kefahaman yang benar terhadap wahyu dan falsafah.  Ianya perlu diterjemahkan dengan bahasa terkini yang difahami oleh masyarakat.  Dalam waktu yang perlu juga memahami sarana tabligh yang bersesuaian dengan budaya terkini.

Malang sekali masih terdapat banyak dari kalangan ulamak yang beranggapan bahawa pemikiran dan budaya barat pastinya lebih baik hanya kerana barat menguasai sains moden dan teknologi.  Pandangan agung Falsafah Islam seperti Mulla Sadra atau mutakalim Islam seperti Khawaje Nasarudin Thusi dianggap ketinggalan zaman.  Namun mereka merasa teruja dengan apa yang dikatakan oleh Kant atau Rudolf Bultman walau jauh lebih rendah dari apa yang disampaikan dari filosof Islam.  Telah dibuktikan kedudukan tinggi falsafah Islam berbanding falsafah Yunan dan Barat, namun siapa yang peduli.  Ini adalah musibah agung dunia ilmuan Islam.

Namun sesekali jangan salah faham, kita bukan anti berfikir dan mengharamkan kebebasan berfikir, namun jangan sesekali kita beranggap pandangan pemikir barat itu pastinya membangun dan pandangan pemikir Islam merosak.  Kita sentiasa menghormati pandangan siapa pun yang bernas dan membangun.  Kita berpengang kepada ‘Lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara’.  Tidak ada batas mazhab dan agama dalam membicarakan kebaikan dan hikmat.  Tidak ada barat dan timur dalam masalah ini.  Nilai utamanya sesuatu yang menyakinkan dan mendidik.  Ini adalah antara kehebatan tamadun Islam.  Ilmuan Islam bukan hanya memelihara peninggalan ilmu tamadun yang lepas, malah ianya dikaji dan disempurnakan.  Penulisan ini juga adalah antara bukti penelitian terhadap pandangan ilmuan barat terhadap studi agama dari sudut sejarah dan pendekatannya yang berbagai.

Antara permasalahan utama yang dimiliki oleh dunia Islam adalah tidak merasa memiliki atau tidak sedar apa yang dimiliki dan tidak peduli dengan perkembangan falsafah dan theosophy yang terkini.  Dunia Islam perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap ilmu intelektual Islam dan teologi Islam.  Kita mahu atau tidak, hari ini telah terbuka medan baru dalam perbahasan teologi, studi agama dan falsafah agama.  Tidak ada ruang untuk lalai dan tidak mengambil sikap.  Di sini perlu kepada perancangan rapi.  Perlu kepada dukungan dari banyak pihak dan perlu diketahui potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh dunia Islam.  Kenapa kita tidak menyusun Encyclopedia Agama?  Kenapa kita tidak mengembangkan Falsafah Ilmu dan Agama ketahap yang diterima? Kenapa dan kenapa?   Kita memiliki tenaga dan potensi yang lebih dari cukup untuk mengembangkan dan melaksanakan hal ini.  Namun permasalahan pertama dan utama kita adalah tidak mengenal potensi yang dimiliki.  Kedua, kita tidak mengarahkannya ke jalan yang sepatutnya.  Ketiga, tidak ada dukungan yang secukupnya untuk melaksanakan hal tersebut.  Sudah tentu tanpa ketiga-tiga faktor ini kita tidak mampu sampai kepada tujuan.  Ketika kita mengenal pasti potensi yang ada, namun jika tidak diberikan pengarahan yang benar, maka tidak akan memberikan hasil.  Jika kita memiliki potensi dan program yang benar, namun tidak ada dukungan dari sudut material, maka hal ini juga tidak akan berhasil.   Di dunia barat, hal yang seperti ini amat diberikan perhatian yang khusus.  Oleh sebab itu mereka mendahului dunia keilmuan Islam dalam menyusun Ensiklopedia Agama.

Ini baru sedikit tentang keadaan kita dengan perkembangan agama di dunia barat.  Kita belum lagi membahaskan keadaan di dalam lingkungan agama Islam sendiri. Serangan yang bertubi-tubi ke atas agama dan usaha untuk menghancurkan persaudaraan dikalangan mazhab di dalam Islam adalah antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan khususnya ilmuaan Islam.

Dengan mukaddimah yang disampaikan di atas, perbahasan kita akan dilakukan berasaskan kepada tiga subjek utama.

1. Sejarah ringkas perbahasan studi agama.
2. Pendekatan yang berbagai terhadap permasalahan ini.
3. Mengemukakan beberapa isi kandungan kepada topik perbahasan ini.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *