Mahdawiyah dalam pandangan Orientalist

Mahdawiyah dalam pandangan Orientalist Subjek Mahdawiyah adalah topik yang dibahas oleh sebahagian orientalist. Henry Carbon menganggap bahawa Mahdawiyah adalah antara permasalahan akidah, Irfan dan hikmah Syiah yang paling inti. Pada pandangan beliau, Mahdawiyah bermakna tafsiran kepada batin agama dan kezuhuran Imam yang menghidupkan sekali lagi kehidupan manusia. Dengan kezuhuran Imam, segala asas-asas yang tersembunyi dan […]

Continue reading


Sirah Akhlak Maksumin [Zuhud dan Kehidupan sederhana]

Sirah Akhlak Maksumin a.s. Bahagian Pertama Akhlak Individu Bab kelapan: Zuhud dan Kehidupan sederhana Kehidupan para maksumin penuh dengan kesederhanaan. Mereka sentiasa mengelak kehidupan yang glamor, mengejar kekayaan dan materialistik. Mereka mengunakan kurniaan dunia sekadar yang diperlukan. Mereka juga memastikan untuk membatasi keperluan hidup. Namun ini semua tidak menghalang mereka untuk berusaha dalam mencari rezeki […]

Continue reading


Sirah Akhlak Maksumin [Tawakal]

  Sirah Akhlak Maksumin a.s. Bahagian Pertama Akhlak Individu Bab Keenam: Tawakal Tawakal kepada Allah adalah antara hal asas dalam akhlak para maksumin. Mereka dalam apa juga keadaan tidak akan bergerak tanpa bertawakal kepada Allah. Semua ini kerana keyakinan tinggi mereka kepada Allah S.W.T. Tidak  pernah dalam hidup, mereka lalui malam hingga pagi tanpa menyerahkan […]

Continue reading


Dasar Mahdawiyah: Falsafah, Kalam dan Irfan

Dasar Mahdawiyah: Falsafah, Kalam dan Irfan Walaupun kepercayaan kepada Mahdawiyah memiliki akar berasal dari riwayat, namun selain dari para Muhadisin, golongan filosof juga memberikan perhatian khusus terhadap subjek ini. Setiap filosof membahas topik ini berdasarkan bentuk pemikiran falsafah mereka. Namun begitu sebahagian filosof membahasnya secara terperinci seperti Mulla Sadra yang membahasnya di dalam perbahasan Imamah. […]

Continue reading


Sirah Akhlak Maksumin [Bab I’tidal]

Sirah Akhlak Maksumin a.s. Bahagian Pertama Akhlak Individu Bab kelima: I’tidal –Seimbang Ekstrem dan pasif tidak bagus untuk apa juga pekerjaan. Malah adakalanya kedua meninggalkan kesan yang merugikan dan membinasakan. Agama dan akal kita juga memerintahkan kita untuk meninggalkan keduanya. I’tidal adalah jalan pertengahan. Dalam banyak urusan ia memberikan faedah dan terpuji. I’tidal berasal dari […]

Continue reading


Mahdawiyah – Mahdisme

Siri Mahdawiyah Mahdawiyah – Mahdisme مَهْدَوِيَة adalah dari kata Arab yang berasal dari مهدی. Huruf ‘ta’ ditambah ke atas Mahdawi yang memberi erti segala yang bersangkutan dengan Mahdi, seperti perkataan Alawi, Hassani, Hussini. Mahdawiyah pada asalnya adalah طریقة مهدویة ‘Tariqah Mahdawiyah’. Pada zaman awal Islam, kata Al Mahdi sering digunakan untuk seseorang yang telah mendapatkan […]

Continue reading


Sirah Akhlak Maksumin [Bab Ikhlas]

Sirah Aklak Maksumin a.s. Bahagian Pertama Akhlak Individu Bab kempat: Ikhlas Hakikat ikhlas ialah memotong dan menjauhkan seluruhnya selain Allah. Mukhlisin adalah mereka yang beribadah kepada Allah tanpa melihat kepentingan diri atau ilmunya atau dirinya sebagai ahli ibadah dalam ibadahnya. Mereka tidak melebihi batas ibadah dalam penyaksian yang disembah. (Al Mufradah, Raqib Isfahani, bab kata […]

Continue reading


Mahdawiyah dari pandangan beberapa firqah Syiah

Mahdawiyah dari pandangan Zaidiyah Sebagaimana mazhab-mazhab yang lain juga menerima asas Mahdawiyah. Namun begitu mereka tidak mempercayai bahawa Al Mahdi telah dilahirkan dan akan zuhur. Mereka hanya mempercayai bahawa ada Al Mahdi yang dijanjikan dan akan zuhur pada akhir zaman. Pada pandangan Zaidiyah, ghaibah Imam bertentangan dengan pengakuan maqam Imamah seorang Imam. Justeru itu mereka […]

Continue reading